Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 4/2018
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 4/2018

W kwietniowym wydaniu "OPM" przeczytasz m.in. o:

  • najnowszych rodzajach stentgraftów,
  • technologiach stosowanych w neurochirurgii,
  • bezpiecznym wykorzystaniu ramienia C,
  • sieci szpitali i pierwszych ocenach jej funkcjonowania.

Sprawdź szczegółowy spis treści wydania.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Nowe technologie w urologii, techniki i urządzenia laserowe, elektronizacja zamówień publicznych.

ROZMOWA MIESIĄCA

Chirurgia naczyniowa wymaga kompleksowego podejścia

Rozmowa z prof. Piotrem Andziakiem, kierownikiem II Kliniki Chirurgii Naczyniowej CMKP, Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej CSK MSWiA, krajowym konsultantem w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

TEMAT NUMERU

Nowe rodzaje stentgraftów stosowane w leczeniu tętniaków aorty brzusznej

Dążenie do zmniejszenia odsetka powikłań przy jednoczesnym zapewnieniu chorym z licznymi obciążeniami możliwości przeprowadzenia operacji TAB stały się powodem poszukiwania nowych sposobów leczenia operacyjnego i rozwoju technologii związanej z zastosowaniem stentgraftów.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Echokardiografia trójwymiarowa – współczesne możliwości aparaturowe

Trójwymiarowa echokardiografia (3D) jest bezpieczną, nieinwazyjną metodą obrazowania, która jest uzupełniającym rozszerzeniem obrazowania 2D i może być stosowana do oceny budowy i funkcji układu sercowo-naczyniowego w różnych sytuacjach klinicznych.

Właściwy dobór medycznych monitorów diagnostycznych i przeglądowych

Właściwy dobór jakości posiadanych monitorów oraz ich kalibracja (np. automatyczna) czy też odpowiednie czyszczenie mają bezpośredni wpływ na wydajność i nieomylność lekarza-radiologa, co przekłada się na mierzalne korzyści finansowe dla podmiotu leczniczego.

Przydatność badań TK i MR w ocenie narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej

Podstawowym badaniem do oceny struktur klatki piersiowej jest tomografia komputerowa. Pozwala na ocenę miąższu płuc, narządów śródpiersia, dedykowane badania angio-TK umożliwiają ocenę tętnic płucnych lub aorty piersiowej.

Bezpieczne wykorzystanie ramienia C – zalecenia

Celem niniejszej pracy jest wskazanie warunków używania ramienia C przez personel przed procedurą radiologii zabiegowej, w jej trakcie i po jej zakończeniu na gruncie wybranych aktów prawnych i zaleceń.

Technologia w neurochirurgii

Zastosowanie technologii na oddziałach neurochirurgii jest oczywistym elementem leczenia. Z przyczyn zarówno medycznych, jak i często prawnych, nie jest możliwe wykonanie dużej liczby operacji bez wykorzystania neuromonitoringu, neuronawigacji czy technik obrazowania śródoperacyjnego.

Postępowanie z narzędziami chirurgicznymi w strefie brudnej sterylizatorni

Centralna sterylizatornia jest jednym ze strategicznych punktów szpitala – miejscem, w którym przeprowadza się kompleksowe opracowanie instrumentów chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi endoskopowych i całego pozostałego sprzętu używanego na blokach operacyjnych, salach zabiegowych i oddziałach.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Dział endoskopii – projektowanie i realizacja

Projektowanie nowoczesnego działu endoskopii wiąże się z koniecznością zaprojektowania, poza działem typowo ambulatoryjnym, także całego obszaru pracowni i zespołów zabiegowych towarzyszących, w tym bloku operacyjnego dla zabiegów laparoskopowych.

Zasady ergonomii w gabinecie lekarskim

Ergonomia wkroczyła już do gabinetów lekarskich. Wskazania ergonomii dotyczą nie tylko pracującego w nich personelu medycznego, ale również pacjentów.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Analizy HTA – ocena technologii medycznych kluczem do sprawnego systemu ochrony zdrowia

Obszar zainteresowań działalności HTA (health technology assessment) znajduje się na styku medycyny, ekonomii i technologii, czego konsekwencją jest kompleksowa ocena dotycząca każdego z tych obszarów.

Czy sieć szpitali działa? Pierwsze oceny

Wprowadzone ostatnio reformy w najlepszym przypadku będą podlegać zmianom ewolucyjnym i z pewnością nie są ostatnimi w systemie ochrony zdrowia.

WYDARZENIA

Prezentacja medycznych innowacji – relacja z 27. edycji Targów SALMED

Już po raz 27. 15-17 marca 2018 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED – największe tego typu wydarzenie w Polsce, gromadzące przedstawicieli branży medycznej.

A TERAZ BUKIEL

Centralizacja krążenia

Ochrona zdrowia od lat pozostaje w stanie permanentnego kryzysu. Jego główną przyczyną jest wielka dysproporcja między ilością pieniędzy publicznych przeznaczonych na świadczenia zdrowotne a zakresem tych świadczeń, formalnie gwarantowanych przez państwo.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Czy coś się zmienia?

Cały czas pojawiają się głosy tzw. ekspertów, jak robić reformę. Nie bardzo wiedzą, o co chodzi i po co ją trzeba robić, ale każdy łapie swój szczegółowy kawałek i opowiada, co by w nim poprawił. Znika spojrzenie na system, który potrzebuje pieniędzy.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Grafikologia

„Wieczorynka”, zwłaszcza obecna, przyszpitalna, jest przedłużeniem zadań „PeOZetu”. Aż się prosi, żeby dyżury w niej były obsadzane przez lekarzy z okolicznych „PeOZetów”.