Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 3/2017
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 3/2017

Marcowe wydanie "OPM" poświęcamy przede wszystkim tematyce neonatologii, o której rozmawiamy z konsultantem krajowym w tej dziedzinie - prof. Ewą Heliwich. Skupiamy się także na roli systemów obrazowania we współczesnej medycynie, którą omawia prof. Maria Anna Staniszewska.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Bezinwazyjność zabiegów laryngologicznych, diagnostyka zatok oraz najnowsze technologie medyczne, w tym ubranka dla wcześniaków, zapewniające im termiczny komfort.

TEMAT NUMERU

Rola systemów obrazowania we współczesnej medycynie

Obrazowanie w medycynie odpowiada na potrzebę dokonania oceny wewnętrznych struktur anatomicznych, sprawdzenia ich funkcjonowania oraz znalezienia funkcjonalnych powiązań. Obecnie bardzo dynamicznie rozwijają się także możliwości śledzenia czynności terapeutycznych prowadzonych wewnątrz ciała bez otwierania powłok.

RAPORT Z INWESTYCJI

Nowoczesna radioterapia w Zagłębiowskim Centrum Onkologii

Choć budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii zakończyła się w 2014 r., jego oficjalne otwarcie odbyło się 20 lutego br. Funkcjonujący w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ośrodek stanowi kolejny ważny element Sieci Onkologii Śląskiej.

ROZMOWA MIESIĄCA

Neonatolodzy i pediatrzy powinni współpracować

Rozmowa z prof. dr hab. med. Ewą Helwich, kierownikiem Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, konsultantem krajowym ds. neonatologii.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Modernizacja i projektowanie oddziału neonatologicznego z uwzględnieniem aktualnie dostępnych technologii

Zarówno państwowe szpitale, jak i NZOZ-y różnią się między sobą organizacją pracy personelu oddziałów położniczo-ginekologicznych lub noworodkowych, warunkami wyposażenia, ale przede wszystkim stopniem jego referencyjności, czyli stopniem wyspecjalizowania oddziału.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Oddział intensywnej terapii noworodka - nowoczesna technologia i miejsce przyjazne rodzicom

W Polsce wciąż brakuje centrów perinatologicznych – pełnoprofilowych ośrodków położniczo-noworodkowo-pediatrycznych. Takie jednostki zapewniłyby właściwą opiekę nad ciężarną z patologiczną ciążą, ciężko chorym noworodkiem, zwłaszcza tym wymagającym leczenia chirurgicznego oraz wielospecjalistycznego leczenia pediatrycznego.

Nowe możliwości monitorowania ciąży przy użyciu przyjaznej elektrokardiografii płodowej

Podstawową rolę w diagnostyce płodu odgrywa monitorowanie kardiotokograficzne, którego zasadniczym elementem jest analiza zmian w czynności serca płodu na tle czynności skurczowej mięśnia macicy i aktywności ruchowej płodu. Spośród różnych metod pozyskiwania sygnału FHR (Fetal Heart Rate) najbardziej popularna stała się ultradźwiękowa metoda dopplerowska. Jednak wymaganą dokładność pomiaru zapewnia elektrokardiografia rejestrująca pierwotne pobudzenia bioelektryczne.

Procedury dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych

Działania podejmowane w ramach procedur dekontaminacyjnych redukują ryzyko związane z rozwojem trwałego i przejściowego nosicielstwa, a w niektórych przypadkach także aktywnego zakażenia, zarówno personelu, jak i pacjenta.

INFORMATYZACJA

E-usługi w medycynie

W literaturze występuje bardzo wiele definicji e-usług. Wydaje się wręcz niemożliwe jednoznaczne wyznaczenie granic e-usługi ze względu na dynamiczny charakter środowiska, w którym się tworzy i rozwija. Konsekwencją tego jest trudność w jednoznacznym określeniu, czy dana aktywność internetowa jest e-usługą, czy też nie.

Technologie mobilnego zdrowia w obszarze klinicznym

Z punktu widzenia pacjenta najistotniejsze jest wykorzystanie technologii mobilnego zdrowia w sferze działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Obszar zastosowań klinicznych m-Zdrowia to niezwykle szybko rosnący rynek, dzięki któremu praktycznie z tygodnia na tydzień zwiększa się zakres wykorzystania rozwiązań mobilnych w działalności leczniczej.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Część I

Podstawowa opieka zdrowotna jest kluczowym elementem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jej zadaniem jest całościowa opieka nad pacjentem chorym oraz zdrowym poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych zarówno w przychodni, jak i w domu świadczeniobiorcy. Do świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej uprawnieni są pacjenci dorośli oraz dzieci, na podstawie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, lub – w wyjątkowych sytuacjach – bez złożonej deklaracji.

A TERAZ BUKIEL

Rewolucja, czyli odrzucenie praw naturalnych

Obecny system publicznej opieki zdrowotnej w Polsce został ustanowiony w roku 1999. Zasadniczym kierunkiem – wówczas zapoczątkowanym – była „rynkowość” i „ekonomizacja” systemu, czyli w istocie przywrócenie pewnych naturalnych zasad w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Dalszy ciąg

W poprzednim felietonie martwiliśmy się zwiększaniem dostępności do służby zdrowia bez pieniędzy. Co więcej, obciążeniem systemu dużą grupą osób niepłacących składek zdrowotnych w odróżnieniu od np. emerytów, którym ZUS precyzyjnie składki ściąga i odprowadza do NFZ. Na kogo spada obowiązek przyjmowania tych pacjentów? Na lekarzy rodzinnych! Panie pielęgniarki nie chcą pracować w zespole pod kierownictwem lekarza rodzinnego, wolą mieć własny biznes.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Żmija plująca jadem

Wybierając zawód medyczny, trzeba mieć empatię, ale potem zanika ona często wskutek wypalenia zawodowego lub braku jej odwzajemniania.