Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 10/2017
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 10/2017

W październikowym "OPM" analizujemy aktualny stan informatyzacji w polskich szpitalach oraz przybliżamy tematykę bezpieczeństwa systemów informatycznych w służbie zdrowia. Ponadto, poruszamy tematy związane ze współczesną onkologią, radioterapią oraz istotą obrazowania w medycynie.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Robot dezynfekcyjny, specjalistyczny sprzęt komputerowy dla placówek medycznych, dezynfekcja "suchą mgłą".

ROZMOWA MIESIĄCA

Wpływ diagnostyki obrazowej na rozwój artroskopii

Rozmowa z prof. Marcinem Domżalskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, kierownikiem Kliniki Ortopedii oraz Katedry Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi.

Informatyzacja szpitali w Polsce - stan aktualny i kierunki rozwoju

Współczesne definicje i terminologie skłaniają do myślenia o informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce jako o procesie wdrażania licznych usług z zakresu e-zdrowia. W literaturze za e-zdrowie przyjmuje się połączenie wszystkich rozwiązań informatyki i telekomunikacji mające na celu zrealizowanie pełnego wachlarza funkcji dotyczących dostępności, efektywności i jakości w sektorze ochrony zdrowia.

TEMAT NUMERU

Bezpieczeństwo systemów informatycznych w ochronie zdrowia

Problem zabezpieczenia przed przechwyceniem treści, sfałszowaniem źródła informacji czy przesłaniem przesyłki zawierającej tykającą informatyczną bombę pojawiał się w coraz groźniejszych odsłonach w miarę, gdy sieć Internet obejmowała sukcesywnie coraz istotniejsze obszary życia, w tym także ochronę zdrowia.

Systemy informatyczne wymagają standaryzacji

Rozmowa z Krzysztofem Groyeckim, wiceprezesem zarządu Asseco Poland S.A.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Obrazowanie medyczne

Powstanie jednolitego dokumentu, zawierającego podstawowe zasady postępowania przy tworzeniu, przesyłaniu, archiwizacji i ocenie obrazów medycznych, zdecydowanie wpłynie na jakość i trafność stawianych rozpoznań.

Przewodnik po tomografii komputerowej - dobór urządzenia w oparciu o wymagania prawne

Wymogi odnośnie do parametrów technicznych urządzeń tomografii komputerowej różnią się w zależności od rodzaju wykonywanych świadczeń zdrowotnych, a określa je Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w załączniku nr 2.

Nowoczesne techniki radioterapii w leczeniu nowotworów u dzieci

W leczeniu nowotworów u dzieci od wielu lat obserwowany jest trend polegający na ograniczeniu roli radioterapii na rzecz innych metod leczenia, takich jak: chemioterapia, terapie celowane czy małoinwazyjne leczenie operacyjne.

Neuroradiologia interwencyjna w leczeniu naczyniowych chorób mózgu

Neuroradiologia interwencyjna jest dziedziną przyszłości, a rozwój technologiczny nie pozostawia złudzeń, że będziemy mieli do czynienia z kolejnymi przełomami w leczeniu wielu chorób.

Polska chirurgia naczyniowa i radiologia zabiegowa na światowym poziomie

Rozmowa z prof. Tomaszem Zubilewiczem, kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, oraz prof. Tomaszem Jargiełło, kierownikiem Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Leczenie interwencyjne udarów mózgu - aktualne metody postępowania

Dysponujemy twardymi dowodami na skuteczność leczenia interwencyjnego w udarze mózgu. Ze względu na restrykcyjne okno czasowe leczenia wielka odpowiedzialność za dostęp do leczenia spoczywa na organizacji systemu opieki nad pacjentem z udarem.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Specjalistyczne placówki dla medycyny sportowej

Wyróżnienie specjalistycznych przychodni i szpitali poświęconych medycynie sportowej jest zasługą rozwoju „przemysłu sportowego” i wzrastającej mody na zdrowy i sportowy tryb życia. Pojawia się nawet nowy typ hybrydowego obiektu medyczno-sportowego.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Pozamedyczne czynniki bezpieczeństwa pacjenta

Zdarzenie niepożądane można zdefiniować jako szkodę na zdrowiu lub życiu wywołaną w trakcie lub w wyniku leczenia, niezwiązaną z naturalnym procesem choroby lub ze stanem zdrowia pacjenta. Panujące powszechnie w społeczeństwie przekonanie przypisuje na ogół sprawstwo zdarzeń niepożądanych lekarzom i pielęgniarkom, którzy zresztą zwykle nie są w stanie takich zarzutów odeprzeć.

Pakiet onkologiczny - reorganizacja i finansowanie świadczeń zdrowotnych

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz zarządzeniami prezesa NFZ z lipca br. objęła zmianami przede wszystkim wzór karty onkologicznej, zmodyfikowała skład konsylium onkologicznego, terminy diagnostyki onkologicznej, a także kompetencje lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie wydawania kart onkologicznych.

Zmiana modelu systemu zdrowotnego. Od Siemiaszki do... Siemiaszki?

Zasady funkcjonowania tzw. modelu Siemaszki sformułował w ZSRR Mikołaj Siemaszko. Model ten pod pewnymi względami przypomina model Beveridge’a, przede wszystkim pod względem dominacji sektora publicznego w zakresie wytwarzania świadczeń zdrowotnych, a także oparcia finansowania systemu o publiczne środki budżetowe.

Aby pracować dłużej, trzeba stworzyć warunki

Najszybciej kończą aktywność zawodową obywatele państw, w których poziom opieki zdrowotnej, sprawność systemów i nakłady na zdrowie nie należą do najwyższych, najpóźniej zaś – osoby zamieszkujące tzw. „starą Unię” czy USA, tj. kraje, w których systemy są lepiej finansowane i działają sprawniej.

A TERAZ BUKIEL

Drobne wydarzenia, które wiele mówią

W ostatnich latach rządzący, niezależnie od opcji politycznej, robili wiele, aby podważyć zaufanie obywateli do lekarzy. Dzięki temu mogli ich łatwiej przekonywać, że winę za złe funkcjonowanie publicznej ochrony zdrowia ponoszą właśnie lekarze.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Dwa strząsy

Nie ma żadnej alternatywnej medycyny. Są brak wiedzy i głupota oraz brak odpowiedzialności. Cały ruch antyszczepionkowy oparty jest na kłamstwie, a brytyjskiemu lekarzowi, który opublikował swoje zmanipulowane badania, odebrano dyplom.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Pismostrzały

W kwietniu br. Ministerstwo Zdrowia wystosowało do wszystkich wojewodów polecenie monitorowania nieuzasadnionego wykorzystywania zespołów ratownictwa medycznego do transportów międzyszpitalnych.