Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 7-8/2017
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 7-8/2017

W najnowszym numerze OPM prezentujemy współczesne koncepcje projektowania oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, wykorzystywane w nich nowoczesne technologie oraz ocenę zmian rozporządzenia dotyczącego OAiIT. Ponadto, o organizacji i wyposażeniu Kliniki Neonatologii w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie pisze jej kierownik - Maria Wilińska.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Mobilny unit anestezjologiczny, Nowy SOR w Lubinie, precyzyjne pomiary gazów, monitorowanie stężenia propofolu.

ROZMOWA MIESIĄCA

Koncepcja leczenia – clou współczesnej intensywnej terapii

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Krzysztofem Kuszą, kierownikiem Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Poznaniu, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i Naukowego XIX Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

TEMAT NUMERU

Współczesne podejście do projektowania oddziałów intensywnej terapii

Postęp wiedzy medycznej ma bardzo istotny wpływ na architekturę obiektów opieki zdrowotnej. Każdy „kamień milowy” odkryć w medycynie znajdował swoje odzwierciedlenie w podejściu do tworzenia miejsc leczenia.

Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w anestezjologii i intensywnej terapii. Co zmieniło się w Rozporządzeniu?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zastępuje rozporządzenie z 20 grudnia 2012 r. Proces formułowania prawomocnego aktu prawnego według danych ze strony Rządowego Centrum Legislacji trwał od 28.11.2016 roku do 16.12.2016 r.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Nowoczesne techniki i technologie w anestezjologii i intensywnej terapii

Wdrażanie nowych technologii w medycynie z pewnością jest trudniejsze i mniej bezpieczne niż w przemyśle. Innowacje są chwytliwym hasłem, rozbudzającym wyobraźnię mediów oraz pacjentów, natomiast w praktyce, a w szczególności OIT-owej, budzą często opór, strach oraz obawy.

Ultrasonografia w rękach anestezjologa w diagnostyce i monitorowaniu układu krążenia na bloku operacyjnym i OIT

Warunkiem bezpiecznego zastosowania ultrasonografii jest odpowiedni poziom kompetencji lekarzy wykonujących badanie. Umiejętność wykonania badania, prawidłowa interpretacja i wnioskowanie w kontekście obrazu klinicznego to cele, do których powinien zmierzać każdy lekarz pracujący na oddziale intensywnej terapii.

Nowe możliwości oceny zaburzeń krzepnięcia i ich przydatność kliniczna

Aktualne trendy w diagnostyce i monitorowaniu hemostazy wskazują na dążenie lekarzy do indywidualizacji terapii hemostatycznej. Rozwój metod POCT (point of care testing) przyczynił się do opracowania i wdrożenia licznych algorytmów postępowania z chorymi w masywnym krwotoku.

Oddział neonatologiczny – struktura i wyposażenie

Wymagania techniczne, wyposażeniowe oraz odnośnie do liczby i kwalifikacji personelu w ośrodku III poziomu referencyjnego są wysokie, co wobec dużego obłożenia pacjentów na ograniczonej przestrzeni jest ciągle wielkim wyzwaniem. W tych warunkach szczególnego znaczenia nabiera standaryzacja w każdej z wymienionych kategorii – od wymogów budowlanych, poprzez sprzęt i jego użytkowanie, po restrykcyjne przestrzeganie zasad pracy personelu.

PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY

Łóżka intensywnej opieki medycznej

Decyzja odnośnie do wyboru klasy i liczby łóżek, sposobu ich rozmieszczenia oraz ewentualnego przenoszenia powinna uwzględniać także możliwości danego oddziału w zakresie infrastruktury, w tym dostępność do instalacji elektrycznej, gazowej, klimatyzacji lub wentylacji.

INFORMATYZACJA

Elektroniczna dokumentacja medyczna – spojrzenie praktyczne

Obecne problemy z EDM wynikają z obiektywnych trudności, ale też oczywistych błędów w zarządzaniu tak złożonym procesem jak wprowadzenie EDM, wymagającym koordynacji działań na wielu poziomach.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Zabezpieczenie opieki geriatrycznej w Polsce

Według sprawozdania z działalność Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2014 liczba świadczeń z zakresu „geriatria” wynosiła zaledwie 21 636. Zatrważający jest fakt, że równa się to jedynie 0,14% liczby świadczeń odnoszących się do leczenia szpitalnego.

Zarządzanie zmianą w placówkach ochrony zdrowia – cz. II

Zarządzanie zmianą jako proces może być wykorzystywane w strategii organizacji do utrzymywania jej harmonii z otoczeniem rynkowym przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zasobów jednostek ochrony zdrowia oraz świadczeń zdrowotnych dostarczanych pacjentom. Zmiana niezwykle złożonego systemu może przybierać wiele różnorodnych form.

Lecznictwo uzdrowiskowe jako usługa rynku medycznego

Z leczenia uzdrowiskowego według szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia korzysta ponad 400 tysięcy Polaków rocznie, przede wszystkim chorujących na choroby ortopedyczne, neurologiczne i reumatologiczne oraz układu krążenia.

A TERAZ BUKIEL

Autodemaskacja rządu

Upada właśnie mit o możliwości „deekonomizacji” publicznej służby zdrowia i zastąpienia jej działaniem „dla misji”. Hasła te były podstawą programu reformy ministra Radziwiłła. Teraz okazuje się, że nie są one wiele warte.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Koniec ubezpieczenia?

Zwiększenie nakładów wymaga decyzji rządzących, a właściwie ustalenia, na jakim miejscu w hierarchii celów społecznych ustawiamy zdrowie obywateli i na ile procent dochodu można liczyć. Przyzwoicie w Europie jest to 7% PKB.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

„Kakakaski” i kleszcze

Letnie dyżury chirurgiczne na SOR, zwłaszcza na wschód od Wisły, mają specyficzny „kleszczowo-alkoholowy” koloryt. Z jednej strony trzeba walczyć z coraz liczniej atakującym ludzi z racji ocieplenia klimatu kleszczem łąkowym (Dermacentor reticulatus), a z drugiej – po staremu likwidować skutki upajania się przez niektórych alkoholem. A w tzw. międzyczasie trzeba zająć się poważnie chorymi pacjentami z guzami, niedrożnościami, kolkami i zapaleniami.