Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 11-12/2017
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 11-12/2017

Z ostatniego w tym roku wydanie "OPM" osoby zarządzające infrastrukturą techniczną dowiedzą się, jakie rozwiązania należy wybrać, aby optymalizować koszty utrzymania m.in. aparatury medycznej. Ponadto, w numerze przybliżamy temat serwerowni porównując korzyści i zagrożenia wynikające z utrzymania własnej serwerowni oraz wydzielenia tej usługi na zewnątrz szpitala.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Nowoczesne systemy monitorujące, indywidualny raport kardiologiczny, osobisty ciśnieniomierz, szkolenia inżynierów.

ROZMOWA MIESIĄCA

Inżynier kliniczny – niezbędne ogniwo kadry szpitalnej

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Tadeuszem Pałko, konsultantem krajowym w dziedzinie inżynierii medycznej.

TEMAT NUMERU

Optymalizacja kosztów eksploatacji aparatury medycznej i infrastruktury technicznej: koszty serwisu, zakup części, oprogramowanie

Sprzęt medyczny stanowi znaczącą część majątku szpitala, dlatego optymalne zarządzanie nim jest bardzo ważną kwestią i ma bezpośredni wpływ na wynik ekonomiczny placówki. Rolą inżynierów oprócz codziennej opieki nad maszynami jest przeprowadzanie systematycznych analiz kosztów bieżących i stosowanie metod umożliwiających ich optymalizację.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Nieinwazyjna diagnostyka tętnic wieńcowych

Wielorzędowa tomografia komputerowa serca jest, obok koronarografii konwencjonalnej, najczęstszą techniką obrazowania naczyń serca. Koronarografia TK jest techniką małoinwazyjną i może u niektórych pacjentów zastąpić inwazyjną koronarografię konwencjonalną.

Aktualne zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

14 października 2016 r. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne opublikowało nowe, aktualnie obowiązujące wytyczne dotyczące technicznych wymagań aparatury do badań TK i MR.

Edukacja środowiska i kompleksowość rozwiązań

Rozmowa z Grażyną Rubiś-Liolios, dyrektor zarządzającą ds. Systemów Klinicznych, członkiem Zarządu GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

Aparatura medyczna nowej generacji – wyzwania związane z telemedycyną

Prawdziwą rewolucją było przejście w kierunku wykorzystania telemedycyny do zdalnej opieki nad pacjentami. Mogło to dotyczyć pacjentów wymagających opieki z powodu problemów kardiologicznych, a także zdalnego monitoringu osób niepełnosprawnych, obłożnie chorych lub w podeszłym wieku i samotnych.

Aktualne możliwości zastosowania USG w ginekologii i położnictwie

W badaniu USG wykorzystuje się fale ultradźwiękowe o częstotliwości 2,5-20 MHz. Uzyskany obraz pokazuje kształt, wielkość narządów, ich drobne struktury i pozwala na odróżnienie struktur litych od płynnych.

Transport sanitarny w Polsce

Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia oraz w przypadkach wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Analiza funkcjonowania opieki geriatrycznej w Polsce

W Polsce opieka geriatryczna jest dziedziną dopiero rozwijającą się. Hospitalizacja pacjentów senioralnych na oddziałach geriatrycznych, nie zaś na oddziałach ogólnointernistycznych, może stanowić sposób na pewne oszczędności środków finansowych NZF.

PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY

Łóżko wysokiej klasy do opieki bariatrycznej

Z uwagi na swoje przeznaczenie głównym wyznacznikiem przydatności łóżka do opieki bariatrycznej będą maksymalna waga pacjenta, dla którego przeznaczone jest łóżko, oraz bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów, gwarantujące działanie wszystkich funkcji i regulacji.

INFORMATYZACJA

Serwerownia własna czy usługa zewnętrzna – szpitalne centrum przetwarzania danych

We współczesnym modelu architektury systemów informatycznych mamy wiele możliwości. Modelem najstarszym i tradycyjnie stosowanym jest własna infrastruktura techniczna na różnym poziomie jej zaawansowania.

RAPORT Z INWESTYCJI

Szpital Uniwersytecki Kraków-Prokocim – aktualny stan inwestycji

W 2007 roku ustanowiono Program Wieloletni utworzenia w Krakowie-Prokocimiu wieloprofilowego szpitala dla dorosłych.

WYDARZENIA

Szpital XXI wieku - relacja z konferencji

„Wokół pediatrii i neonatologii” – pod takim hasłem odbyła się czwarta edycja konferencji „Szpital XXI wieku – planowanie, projektowanie, budowa, działalność”, której organizatorem była redakcja „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Zadłużenie szpitali – pomysłów na rozwiązanie problemu ciągle brak

W ciągu ostatnich 15 lat zobowiązania wymagalne publicznych placówek ochrony zdrowia spadły prawie o połowę – z 3,2 mld zł w na koniec 2002 r. do 1,7 mld zł w I kwartale br. – jednak w analogicznym okresie suma zobowiązań ogółem wzrosła o blisko 40% – z 7,5 mld zł w roku 2003 do 11,2 mld zł w roku obecnym.

A TERAZ BUKIEL

6,8% PKB na zdrowie

Nie chodzi o to, aby nakłady na publiczną ochronę zdrowia były wysokie, ale o to, aby równoważyły wydatki.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Polityce wstęp wzbroniony

Podwyżka płacy dla rezydentów jest sprawą, którą można załatwić szybko, gdyż oni są opłacani wprost z budżetu, dla którego nie jest to istotna kwota. Natomiast rząd obawia się, i to słusznie, żądań płacowych w całym systemie, nie tylko w ochronie zdrowia.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Szacunkowy brak szacunku

Każdy nauczyciel w każdej instytucji edukacyjnej otrzymuje wynagrodzenie, więc dlaczego doświadczony lekarz praktyk, nauczający jako kierownik specjalizacji skomplikowanego i społecznie niezwykle ważnego, misyjnego zawodu ma uczyć za darmo?