Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 4/2014

Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 4/2014

Oswoić defibrylator

W Polsce z powodu nieprawidłowego działania serca umiera ponad 160 tys. osób rocznie. Większość to ofiary Nagłego Zatrzymania Krążenia. Jeśli w pobliżu miejsca wypadku znajdzie się defibrylator, szansa na uratowanie życia sięga 70 proc.

Dodano: 22.03.2014

Najnowocześniejsza sala hybrydowa w szpitalu w Prokocimiu

19 grudnia 2013 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie została oddana do użytku pierwsza w Europie, najnowocześniejsza pediatryczna sala hybrydowa. Dzięki niej będzie można przeprowadzać najbardziej skomplikowane operacje ratujące ży...

Dodano: 21.02.2014

Nyskie Centrum Sercowo-Naczyniowe

17 stycznia Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca przyjęły pierwszych pacjentów w nowo powstałym Nyskim Centrum Sercowo-Naczyniowym. Pod taką nową nazwą będzie od tej pory funkcjonowało Nyskie Centrum Kardiologiczne poszerzone o Oddział Chirurgii Nacz...

Dodano: 21.02.2014

CE dla zminiaturyzowanego kardiomonitora „Reveal LINQ™ ICM”

Mały, bezprzewodowy rejestrator zapewnia długofalowe, zdalne monitorowanie, pomagając lekarzom w diagnostyce i kontroli nieprawidłowej pracy serca.

Dodano: 21.02.2014

Refundowane in vitro

Finansowanie zapłodnienia pozaustrojowego ze środków publicznych przynosi efekty - już ponad 8000 par z całej Polski wzięło udział w rządowym programie in vitro, a co najmniej 700 z nich oczekuje dziecka.

Dodano: 21.02.2014

Systemy zarządzania aparaturą medyczną w szpitalach

Z przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli badań wynika, że w większości placówek świadczących usługi zdrowotne, kadra kierownicza nie posiada wiedzy dotyczącej tego, jak zbudować sprawnie funkcjonujący dział zajmujący się aparaturą medyczną.

Dodano: 24.03.2014

Wymagania sanitarno-higieniczne dla podmiotów leczniczych

Przed każdym podmiotem leczniczym stoi konieczność uzyskania dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, o których mowa w art. 22 Ustawy o działalności leczniczej.

Dodano: 24.03.2014

Radiologia – dziedzina coraz bardziej atrakcyjna

Rozmowa z prof. Jerzym Waleckim, konsultantem krajowym w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, kierownikiem Zakładu Diagnostyki Radiologicznej CSK MSW.

Dodano: 24.03.2014

Pracownia hemodynamiki - czym jest, jak ją projektować i wyposażać?

Przy dzisiejszym zaawansowaniu dostępnych technik projektowania pracownia hemodynamiki powinna być projektowana jako tzw. inteligentna, pozwalająca zespołowi operacyjnemu skorzystać w pełni ze zgromadzonych danych.

Dodano: 24.03.2014

Zarządzanie procesami informatyzacji w szpitalu, przychodni i gabinecie

W sytuacji rosnącej konkurencji i zwiększającej się konsolidacji rynku usług medycznych podmioty poszukują sposobów na lepszą kontrolę kosztów i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług

Dodano: 21.02.2014

Szpitalny oddział ratunkowy – wymogi formalne niezbędne do działania

Obecnie w Polsce funkcjonuje 214 szpitalnych oddziałów ratunkowych zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a więc spełniających wymagania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Dodano: 21.02.2014

Konsolidacja zasobów na rynku ochrony zdrowia?

Marek Wójcik: „Fakt, że Unia wskazała jedenaście celów tematycznych na rzecz realizacji Strategii Europa 2020 powoduje, że teraz wszyscy kombinują, jak do tych celów dostosować swoje projekty

Dodano: 21.02.2014
Artykuł promocyjny

Firma STOLTER produkuje dla WOŚP

Firma STOLTER prowadzi intensywne prace produkcyjne związane z realizacją zamówienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na mocy którego do szpitali w całej Polsce trafi ponad 550 łóżek Modena wraz z pełnym wyposażeniem oraz szafek przyłóżkowyc...

Dodano: 20.02.2014

Znaczenie technologii medycznej dla obiektów służby zdrowia

Temat tworzenia projektu technologicznego jest ważny zarówno dla projektantów branży medycznej, jak i dla pracowników działów technicznych jednostek medycznych. Niezaprzeczalnym faktem jest, iż poprawnie wykonany projekt technologiczny stanowi baz...

Dodano: 19.02.2014

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia 2014 – konferencja OPM

Redakcja „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” zorganizowała podczas Targów SALMED 2014 warsztaty dla zamawiających i wykonawców „Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia”. Ich tematyka obejmowała interpretację nowelizowanych przepisów ustawy PZP.

Dodano: 24.02.2014

Targi SALMED 2014

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED, które odbyły się w tym roku już po raz 25., stały się – jak co dwa lata – okazją do wymiany doświadczeń osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Dodano: 24.02.2014

″Polandafrica 2013″ – podsumowanie sesji tematycznej Medycyna i ochrona zdrowia″

W dniach 26-27 listopada 2013 r. w ramach odbywającego się w Łodzi Polsko-Afrykańskiego Kongresu Współpracy „POLANDAFRICA 2013” odbyła się sesja tematyczna ″Medycyna i ochrona zdrowia″. Jej patronem i moderatorem była Górno...

Dodano: 26.11.2013

″Współczesna placówka medyczna - w kierunku innowacji″ 2013 - konferencja ″OPM″ i NIZP - PZH

Pierwsza edycja wydarzenia skierowanego do menedżerów i dyrektorów placówek ochrony zdrowia została zorganizowana przez redakcję ″OPM″ we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny. Wydarzenie o...

Dodano: 04.10.2013

"Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią"

Nowoczesne systemy i technologie wykorzystywane w placówkach ochrony zdrowia zwiększają ich efektywność, podnoszą konkurencyjność, a przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo pacjenta.

Data rozpoczęcia: 15.04.2014
Data zakończenia: 15.05.2014
Miejsce: Warszawa

XVII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Tematyka wydarzenia poświęcona będzie m.in. różnym aspektom prewencji zakażeń szpitalnych. Do udziału w Zjeździe zaprasza Mirosława Malara, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Data rozpoczęcia: 24.04.2014
Data zakończenia: 27.04.2014
Miejsce: Wisła

Anestezjologia i Intensywna Terapia drugiej dekady

Tematyka spotkania będzie dotyczyła: krwotoków jako stanów zagrażających życiu, niewydolności nerek, nowości w leczeniu bólu ostrego pooperacyjnego, żywienia do- i pozajelitowego, zakażeń grzybiczych i prawa widzianego oczami anestezjologa.

Data rozpoczęcia: 07.05.2014
Data zakończenia: 09.05.2014
Miejsce: Jachranka

XXII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej serdecznie zaprasza na tegoroczny XXII Zjazd, który odbędzie się dniach 7-9 maja 2014r. w Hotelu Arłamów k/ Ustrzyk Dolnych.

Data rozpoczęcia: 07.05.2014
Data zakończenia: 09.05.2014
Miejsce: Ustrzyki Dolne

Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia

Kierownik projektu Nowa Jakość Zarządzania w Ochronie Zdrowia - studia podyplomowe zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data rozpoczęcia: 15.05.2014
Data zakończenia: 15.05.2014
Miejsce: Katowice

XV Sympozjum „Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie”

W tym roku Sympozjum obchodzi mały jubileusz, to już 15 obrady, które wpisały się na stałe do kalendarza ważnych środowiskowych konferencji.

Data rozpoczęcia: 22.05.2014
Data zakończenia: 23.05.2014
Miejsce: Warszawa

Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia

Uczestnikami Zjazdu będą zarówno specjaliści gastroenterolodzy, pediatrzy, lekarze rodzinni, jak również lekarze szkolący się, dietetycy i pielęgniarki

Data rozpoczęcia: 22.05.2014
Data zakończenia: 24.05.2014
Miejsce: Warszawa

IV Łódzka Konferencja „Świat neonatologii”

Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół profilaktyki i terapii zaburzeń oddychania noworodków urodzonych przedwcześnie, terapii żywieniowych oraz postępów diagnostyki obrazowej w okresie noworodkowym.

Data rozpoczęcia: 23.05.2014
Data zakończenia: 24.05.2014
Miejsce: Łódź

Targi „Nowoczesna Placówka Medyczna”

Nowoczesna Placówka Medyczna to największe na Mazowszu Targi Medyczne. Spotkanie poświęcone jest wszechstronnemu wyposażeniu placówek medycznych oraz nowoczesnym systemom i technologiom.

Data rozpoczęcia: 04.06.2014
Data zakończenia: 05.06.2014
Miejsce: Warszawa

XII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Ambicją Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego Zjazdu PTU jest, aby było to spotkanie na najwyższym poziomie naukowym i organizacyjnym. Program Zjazdu będzie w części naukowej zawierał wykłady, sesje plenarne, naukowe, szkoleniowe i firmowe.

Data rozpoczęcia: 05.06.2014
Data zakończenia: 07.06.2014
Miejsce: Krosno

XXIX Międzynarodowa Konferencja Postępy w Anestezjologii

Obrady konferencji, w której wezmą udział przedstawiciele środowiska anestezjologicznego z kraju i zagranicy, odbywać się będą tradycyjnie w Zamku Książ koło Wałbrzycha.
Głównymi tematami konferencji będą problemy ciężkich zakażeń ogólnous...

Data rozpoczęcia: 12.06.2014
Data zakończenia: 14.06.2014
Miejsce: Książ

Konferencja i Wystawa Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO 2014

Misją RESCUE EXPO 2014 jest wykreowanie imprezy wspierającej potrzeby wszystkich podmiotów działających w sferze Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Data rozpoczęcia: 24.06.2014
Data zakończenia: 26.06.2014
Miejsce: Gdańsk

Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Program Zjazdu obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii. Planowane podczas wydarzenia tematy to m.in. USG w anestezji regionalnej i w intensywnej terapii, wentylacja mechaniczna i leczenie żywieniowe w IT.

Data rozpoczęcia: 10.09.2014
Data zakończenia: 13.09.2014
Miejsce: Wisła

XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

To coroczny, najważniejszy w działalności Towarzystwa Kongres. Program wydarzenia obejmuje zagadnienia najnowszych osiągnięć w dziedzinie, badań naukowych, metod diagnostycznych i zaleceń z zakresu kardiologii, kardiochirurgii i nauk pokrewnych.

Data rozpoczęcia: 18.09.2014
Data zakończenia: 20.09.2014
Miejsce: Poznań, Polska

Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE Hospital 2014

Na Targach zaprezentowany zostanie szeroki wachlarz produktów począwszy od sprzętu medycznego stosowanego w diagnostyce obrazowej, kardiologii, i chirurgii po wyposażenie szpitali, środki dezynfekujące, skończywszy na wyposażeniu bloku operacyjnego.

Data rozpoczęcia: 08.10.2014
Data zakończenia: 10.10.2014
Miejsce: Warszawa, Polska