Przeprowadzone przez BioStat badanie pokazuje, że ponad 60% badanych najchętniej zarejestrowałoby się na wizytę do lekarza online, choć 32% wciąż preferuje rejestrację telefoniczną.

Firma badawcza BioStat postanowiła sprawdzić jak wygląda sytuacja e-rozwiązań w służbie zdrowia. W tym celu przeprowadziła badanie ankietowe wśród pacjentów, by poznać ich perspektywę. Wyniki opublikowała w raporcie: "Polak u lekarza – raport z II fali badania".

Rozwój sieci i powszechność dostępu do Internetu sprawiają, że pacjenci oczekują wygodniejszych i szybszych metod rejestracji, jakim niewątpliwie jest sposób online. 

Zebrany materiał badawczy pozwolił na wypracowanie następujących wniosków i spostrzeżeń:

  • Najczęściej używanym źródłem informacji o zdrowiu pozostaje Internet oraz rozmowy z lekarzami, które to, jak pokazała II tura badania, stają się coraz bardziej popularne.
  • Respondenci najczęściej udają się do lekarza specjalisty dopiero w momencie, gdy coś im dolega. Ponad połowa badanych z wizyty u specjalisty skorzystała maksymalnie trzy miesiące temu.
  • Lekarzami specjalistami, u których na ostatniej wizycie była największa liczba respondentów to: stomatolog, okulista oraz dermatolog. Do najrzadziej wybieranych specjalistów należą: diabetolog, rehabilitant oraz nefrolog.
  • Ponad połowa respondentów umówiła się na wizytę do lekarza, którego już wcześniej odwiedziła. W pozostałych przypadkach w znacznej mierze wybierano lekarzy specjalistów przy pomocy Internetu bądź z polecenia znajomych.
  • Ponad połowa ankietowanych, na wizytę specjalistyczną udała się w ramach wizyty na NFZ.
  • Ponad połowa respondentów na ostatnią wizytę zarejestrowała się przez telefon, niemal 1/4 pacjentów zarejestrowała się osobiście, przy poprzedniej wizycie.
  • Porównując otrzymane wyniki z poprzednią falą badania, odnotowano spadek liczby pacjentów, którzy rejestrowali się na wizytę przez telefon z jednoczesnym wzrostem liczby ankietowanych, którzy zarejestrowali się osobiście, przy poprzedniej wizycie.
  • Większość respondentów przyznaje, że najbardziej na wizytę chciałoby rejestrować się on-line.
  • Niemal 2/3 respondentów nie otrzymało przypomnienia o wizycie.

Cały raport jest dostępny pod linkiem.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij