29 listopada br. Rada Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem zatwierdziła zmiany w Zarządzie organizacji. Rezygnację z pełnionej funkcji prezesa Zarządu z powodów osobistych złożył dr Łukasz Andrzejewski.

Rada powołała na stanowisko prezesa Zarządu prof. dr. hab. Jacka Jassema, dotychczasowego członka Zarządu, kierownika Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członka wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, autora kilkuset oryginalnych prac naukowych i podręczników akademickich.

Uzupełniony został także skład Zarządu Fundacji o dwóch nowych członków: Natalię Łojko oraz dr n. med.  Monikę Rucińską. Natalia Łojko jest radcą prawnym, specjalizującym się w problematyce dostępu pacjentów do świadczeń medycznych, szeroko rozumianym prawie farmaceutycznym oraz prawie własności intelektualnej. Dr n. med. Monika Rucińska jest Kierownikiem Katedry Onkologii Wydziału Nauk Medycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, specjalistką radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, medycyny paliatywnej i psychoonkologii. Funkcje w Zarządzie Polskiej Ligi Walki z Rakiem są pełnione społecznie.

O Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem

Misją Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem jest dbałość o zdrowie i życie setek tysięcy Polek i Polaków zmagających się z chorobą nowotworową, a celem działania stałe zwiększanie szans na ich wyleczenie oraz zmniejszanie populacyjnej zapadalności i zachorowalności na nowotwory. Fundacja powstała dzięki zaangażowaniu ponad trzydziestu osób, ekspertów reprezentujących różne zawody i środowiska, którzy uważają, że szeroko rozumiana walka z rakiem powinna być priorytetem polityki zdrowotnej w Polsce. Polska Liga Walki z Rakiem chce wspierać system opieki onkologicznej w Polsce. Realizując własne projekty, jest gotowa współpracować ze wszystkimi organizacjami i instytucjami, które chcą aktywnie zmieniać polski system walki z rakiem w wymiarze medycznym i społecznym. Najważniejsze, zrealizowane dotychczas oraz realizowane obecnie projekty Ligi to: Internetowy Serwis Onkologiczny dla Dziennikarzy, współorganizacja Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy, Konkurs ONKOGRANTY, Serwis Medycyny Niekonwencjonalnej oparty na bazie National Cancer Institute, warsztaty psychoonkologiczne: Jak żyć z rakiem? oraz działalność wydawnicza: publikacje „Jak żyć, aby żyć” „Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej” oraz „Życie z rakiem i po raku” (w przygotowaniu). Fundacja współpracuje z innymi narodowymi ligami walki z rakiem w ramach European Cancer Leagues.

Podstawę programową działań Fundacji stanowi Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Dokument, który stawiając potrzeby pacjenta w centrum wszystkich projektowanych zadań, postuluje istotne usprawnienie organizacji walki z rakiem w Polsce, koordynację wszystkich jej elementów i optymalizację kosztów. Polski „Cancer Plan” przewiduje realizację 31 celów poprzez ponad 100 działań w 5 kluczowych obszarach: organizacji i zarządzaniu systemem zwalczania chorób nowotworowych, nauce i badaniach nad rakiem, profilaktyce, diagnostyce i leczeniu oraz jakości życia w trakcie i po zakończonej terapii onkologicznej.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij