Siemens Financial Services opublikował wyniki badania, w którym porównuje efektywność wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej w 11 krajach. Badanie uwzględniło środki finansowe, infrastruktura oraz dostępność i kompetencje personelu medycznego.

Na podstawie ich zestawienia powstał Healthcare Value Indicator (Wskaźnik Wartości Opieki Zdrowotnej), który pokazuje jaka jest relacja wyników leczenia pacjentów w stosunku do zasobów (ludzi, sprzętu i nakładów finansowych). Jeżeli system opieki zdrowotnej ma odpowiednią ilość zasobów (niska presja) i przynosi lepsze wyniki leczenia (wysoka ocena), wskaźnik przyjmuje wysokie wartości. 

Wartość ujętego w badaniu wskaźnika wynika ze stosunku rezultatów programów terapeutycznych lub profilaktycznych, m.in. poziomu szczepień, średniej długości życia, pięcioletniej przeżywalność chorych na raka, do poziomu dostępu do lekarzy i pracowników ochrony zdrowia oraz sprzętu medycznego i do funduszy rozumianych jako roczny budżet ochrony zdrowia. Przy obliczaniu wskaźnika został uwzględniony również stosunek ludzi młodych do seniorów w społeczeństwie, co wpływa na poziom zapotrzebowania na usługi medyczne Badanie pokazało, że największą efektywność ma służba zdrowia we Francji (147 proc.), która wyprzedziła w tegorocznym zestawieniu dotychczasowych liderów - kraje skandynawskie (138 proc.). Poprawę jakości służby zdrowia odnotowały też Wielka Brytania (wzrost wskaźnika ze 126 do 130 proc.) i Hiszpania (116 wobec 112 proc. w 2013 r.).

W badaniu SFS oszacowano również wartość środków finansowych, które mogłyby zostać „uwolnione” dzięki inwestycjom kapitałowym w kluczowy sprzęt i technologie i które następnie można wykorzystać do realizacji pilnych potrzeb operacyjnych. Realizacja inwestycji może z kolei stać się możliwa dzięki zastosowaniu technik finansowych pochodzących z sektora prywatnego. Placówki zdrowotne korzystające z nowoczesnych narzędzi finansowych mogą bowiem spłacić część bądź całość swoich zobowiązań wobec dostawców z oszczędności, które osiągnęli dzięki lepszym wynikom terapeutycznym – mniejszej liczby powikłań, hospitalizacji etc. Poprawa efektywności terapii z kolei jest możliwa dzięki zakupionemu wcześniej sprzętowi.

Potencjalne oszczędności wynikające z zastosowania narzędzi finansowych z sektora prywatnego w przypadku Polski sięgają nawet 2,3 mld zł. W przypadku Hiszpanii wynoszą ponad dwukrotnie więcej – prawie 5,24 mld zł.

Wyniki obliczeń Siemens Financial Services wpisują się w postulaty wysnuwane przez ekspertów od wielu lat – inwestycja w lepszą jakość opieki medycznej umożliwia osiągnięcie znaczących oszczędności, a nawet zwrot z inwestycji. 

Istnieją liczne specjalistyczne metody finansowania zakupu sprzętu medycznego jak na przykład leasing, finansowanie zabezpieczone aktywami lub „płatność za wyniki”, usługa dostępna w niektórych krajach, polegająca na spłacie zakupu urządzenia z osiągniętych dzięki nowej technologii oszczędności. Obejmują one cały szereg potrzeb, od nabycia pojedynczej sztuki sprzętu po finansowanie całkowicie nowej placówki medycznej. 

Najbardziej elastyczną i najczęściej wybieraną w sektorze zdrowotnym metodą pozyskiwania zewnętrznego finansowania jest pożyczka leasingowa. Umożliwia sfinansowanie całej inwestycji, włącznie z 8-procentowym VAT-em, nie jest wymagany wkład własny. W taki sposób swoje inwestycje finansuje około 20 proc. przedsiębiorców z branży medycznej.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij