Dzięki zastosowaniu telemonitoringu serca w szpitalu miejskim w Piekarach Śląskich zdrowie uratowano już kilkunastu pacjentom.

Blisko 80 pacjentów z Piekar Śląskich zostało objętych telemonitoringiem serca. Dzięki zastosowaniu telemonitoringu serca w szpitalu miejskim w Piekarach Śląskich zdrowie uratowano już kilkunastu pacjentom. Wszystko w ramach pilotażowego programu, który realizuje miasto Piekary Śląskie wspólnie z Piekarskim Centrum Medycznym oraz Centrum Monitorowania Serca American Heart of Poland.

- Telemonitoring jest bardzo potrzebny, szczególnie do kontrolowania stanu zdrowia osób z zaburzeniem rytmu serca - podkreśla Zofia Trzepaczyńska, ordynator oddziału wewnętrznego w Piekarskim Centrum Medycznym - Urządzenia przydzielamy pacjentom na miesiąc, trzy miesiące lub sześć miesięcy. W tym czasie przez 24 godziny na dobę są pod zdalną opieką kardiologa.

Wczesne wykrywanie chorób

W wielu przypadkach dzięki stałemu monitorowaniu diagnozowano u pacjentów częstoskurcz i kierowano ich odpowiednio wcześnie na zabieg ablacji. Telemonitoring sprawdził się również u pacjentów z chorobą wieńcową oraz po zawałach.

- Po zawale pacjenci często mają zaburzenia rytmu serca oraz inne problemy zdrowotne i dlatego powinni być objęci kompleksową, długoterminową opieką. W leczeniu chorób serca ogromną rolę odgrywa czas – pacjent z zawałem w czasie nie dłuższym niż godzina powinien trafić na stół operacyjny. Monitoring serca wykrywa zaburzenia we wczesnym stadium, a przez transmisję EKG, pozwala je zdiagnozować i udzielić choremu natychmiastowej pomocy - wyjaśnia kardiochirurg prof. Andrzej Bochenek, który patronuje projektowi ze strony Centrum Monitorowania Serca American Heart of Poland.

Oszczędności

Telemonitoring pozwala także na oszczędności. Dzięki zastosowaniu urządzeń wydatnie spadła bowiem liczba niepotrzebnych wyjazdów pogotowia ratunkowego. Karetki kierowane były tylko do chorych rzeczywiście potrzebujących szybkiej pomocy.

- Pacjenci objęci monitoringiem czują się bezpiecznie i stabilnie - podkreśla dr Trzepaczyńska z Piekarskiego Centrum Medycznego - kiedy poczują się gorzej, wykonują badania i transmitują ich wyniki do centrum monitoringu, a potem odbywają konsultację telefoniczną z ratownikiem lub kardiologiem. Ci rekomendują przyjazd pogotowia albo wizytę u lekarza rodzinnego.

Po zakończeniu pilotażu władze Piekar Śląskich zdecydowały się kontynuować program monitorowania serca pacjentów hospitalizowanych w Piekarskim Centrum Medycznym.

- Do dyspozycji mieszkańców pozostanie aż 50 aparatów do telemonitoringu serca - zapewnia Sława Umińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich - uważamy, że opieka nad naszymi pacjentami nie powinna kończyć się na ich wyjściu ze szpitala. Rozumiemy,  że choroby serca są najczęstszą przyczyną zgonów, dlatego chcemy z nimi jeszcze skuteczniej walczyć.

O programie

Prowadzony w Piekarach Śląskich program bezpłatnego monitorowania serca dla pacjentów szpitala miejskiego jest unikatowy na skalę kraju. Telemonitoring kardiologiczny, który obejmuje zdalną ocenę bezpośredniego zapisu EKG wysyłanego przez pacjenta oraz nadzór nad pracą serca wspomaganego przez kardiowerter - defibrylator prowadzony jest w Centrum Monitorowania Serca od 3 lat. Początkowo w ramach testów klinicznych, a od półtora roku w ramach regularnych abonamentów medycznych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij