Głównym celem zastosowania technik małoinwazyjnych jest zmniejszenie rozległości urazu, który powoduje zabieg operacyjny. Tego typu podejście wiąże się z mniejszym obciążeniem i ryzykiem dla pacjenta, co przekłada się na krótszy czas hospitalizacji.

Chirurgia małoinwazyjna lub minimalnie inwazyjna (ang. minimally invasive surgery) to podejście do procesu diagnostyczno-terapeutycznego mające na celu zmniejszenie ingerencji w ludzki organizm. Wiąże się ona z planowaniem zabiegu operacyjnego w taki sposób, który umożliwi jego wykonanie przez jak najmniejsze nacięcia z maksymalnie ograniczoną eksploracją okolic, które nie są bezpośrednim przedmiotem planowanego
zabiegu. Głównym celem jest zmniejszenie rozległości urazu, który powoduje zabieg operacyjny. Tego typu podejście wiąże się z mniejszym obciążeniem i ryzykiem dla pacjenta, co przekłada się na krótszy czas hospitalizacji i mniejszą liczbę zakażeń miejsca operowanego, powikłań septycznych i krwotocznych. To z kolei przyczynia się do niższego kosztu hospitalizacji związanej z zabiegiem. Z drugiej strony leczenie minimalnie inwazyjne wymaga bardziej szczegółowego przygotowania przedoperacyjnego, zwłaszcza w zakresie diagnostyki obrazowej. Ograniczenie śródoperacyjnej eksploracji nieoperowanych okolic ciała, które ma na celu wykluczenie procesu chorobowego w tych okolicach, wiąże się z koniecznością precyzyjnej lokalizacji choroby przed wykonaniem zabiegu. Przez pojęcie chirurgii małoinwazyjnej można rozumieć zabiegi wykonywane metodą klasyczną (tj. na otwarto) przez mniejsze niż standardowo nacięcie powłok, jednak typowo pojęcie to odnosi się
do zabiegów wykonywanych przy użyciu różnych metod wideoskopowych. Należą do nich: chirurgia
endoskopowa, robotowa oraz zabiegi z zakresu mikrochirurgii endoskopowej. Poniżej omówiono pokrótce te metody z uwzględnieniem ich wad, zalet, rezultatów ekonomicznych oraz prognozowanej przyszłości rozwoju.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij