Dla funkcjonowania oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej fundamentalne znaczenie ma zapewnienie całodobowej, profesjonalnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w celu natychmiastowej reakcji na określone sytuacje kliniczne.

Oddział intensywnej opieki kardiologicznej (OIOK) bez wątpienia można nazwać „sercem” każdego oddziału kardiologicznego. To miejsce służące leczeniu najbardziej zagrożonych pacjentów, w bardzo różnych, często wielodyscyplinarnych uwarunkowaniach klinicznych. Misją oddziału jest ratowanie ludzkiego życia w specyfi cznych sytuacjach klinicznych.

Przeznaczenie OIOK

Na OIOK leczeni są chorzy ze świeżym zawałem serca, z niestabilną chorobą wieńcową, ostrą oraz zaawansowaną niewydolnością serca, zatorowością płucną, zagrażającymi życiu groźnymi zaburzeniami rytmu i przewodnictwa. Trafiają tutaj pacjenci do obserwacji i dalszego leczenia po coraz bardziej skomplikowanych angioplastykach, po zabiegach interwencyjnych z zakresu chorób strukturalnych serca (np. korekcji wrodzonych i nabytych wad serca, takich jak przezskórna implantacja Mitra-Clip, zamykanie ubytków), a także po zabiegach z zakresu elektrofi zjologii (ablacje, usunięcia systemów elektrostymulacji). Z uwagi na nieuchronne zmiany populacyjne, coraz większy odsetek chorych w podeszłym wieku wymagających hospitalizacji, permanentny niedobór miejsc na klasycznych oddziałach intensywnej terapii (OIT) coraz częstszym obrazem na OIOK są chorzy po zatrzymaniach krążenia (zarówno wewnątrz-, jak i pozaszpitalnych). Nikogo nie dziwi obecność na OIOK chorych z ciężką niewydolnością oddechową, ze wstrząsem septycznym oraz z niewydolnością wielonarządową, wymagających skomplikowanych pozaustrojowych terapii, takich jak: respiratoroterapia, leczenie nerkozastępcze, wspomaganie krążenia.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij