Choroby układu krążenia odpowiadają za 46% zgonów w Polsce. I choć w ostatnich latach nastąpił spadek śmiertelności wewnątrzszpitalnej w Polsce, to i tak wskaźnik rocznej umieralności po zawale serca jest wysoki i wynosi 12%.

Z punktu widzenia pacjentów wdrożenie programu kompleksowej opieki po zawale serca (KOS-Zawał) jest bardzo istotne. Program ma pomóc ograniczyć liczbę zgonów i inwalidztwa z powodu niewydolności serca i przyczynić się do szybszego powrotu chorych do aktywności zawodowej i społecznej.

Kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca

Program Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) to całościowy program opieki i rehabilitacji kardiologicznej dla Pacjentów po zawale mięśnia sercowego, uruchomiony 1 października 2017 roku. Leczenie pacjentów z zawałem serca to proces wieloetapowy i długotrwały. Składa się z hospitalizacji pacjenta, rewaskularyzacji naczyń wieńcowych, regularnego podawania leków, zmiany nawyków żywieniowych, regularnych wizyt w poradni kardiologicznej, rehabilitacji kardiologicznej oraz czasem także implantacji urządzeń typu kardiostymulator czy kardiowerter.

Cztery moduły

Program KOS-Zawał składa się z czterech modułów. Pierwszy z nich, związany z hospitalizacją pacjenta, obejmuje leczenie zachowawcze i diagnostykę. W ramach tego modułu pacjent jest diagnozowany, a następnie, zgodnie z potrzebami pacjenta, wdrażane jest leczenie interwencyjne i kardiochirurgiczne. Moduł drugi obejmuje rehabilitację kardiologiczną, w tym rehabilitację stacjonarną, ambulatoryjną i telerehabilitację, trzeci zaś elektroterapię. Ostatni, czwarty moduł programu przewiduje specjalistyczną opiekę kardiologiczną trwającą 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca. W jej ramach pacjent powinien mieć możliwość uzyskania porady we wszystkie dni tygodnia, z możliwością dostępu do świadczeń wraz z badaniami diagnostycznymi w oddziale kardiologicznym 24 godziny na dobę. Liczba wizyt w poradni jest nielimitowana. Średnio powinny być to być 4 wizyty, nie mniej jednak niż 3. Moduł czwarty kończy się tzw. bilansem opieki, czyli specjalistyczną poradą obejmującą badania laboratoryjne oraz podsumowanie stanu klinicznego pacjenta.

Liczba szpitali

W chwili obecnej umowę na realizację świadczeń w ramach programu Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) posiada łącznie 47 podmiotów, które do końca stycznia 2018 r. przyjęły ponad 1600 pacjentów. Placówki sieci PAKS objęły opieką ponad 500 pacjentów. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Bielsku-Białej, Tychach, Ustroniu, Dąbrowie Górniczej i Chrzanowie oferują pacjentom opiekę w ramach programu. Łącznie w programie znalazło się 5 placówek PAKS.

- Kiedy w Polsce w 2017 roku wprowadzono sieć szpitali nie stworzono w jej ramach poziomu sercowo-naczyniowego. Doprowadziło to do likwidacji dobrze działających oddziałów kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, których nie zastąpiono innymi placówkami. W związku z tym w 2017 roku liczba wykonywanych w Polsce koronarografii spadła o 20 tysięcy, a liczba angioplastyk wieńcowych zmalała o 10 tysięcy. W tym samym czasie liczba zawałów serca w Polsce wzrosła, gdyż pacjenci ze stanem przedzawałowym nie są w porę diagnozowani i leczeni. Wzrasta też liczba chorych z niewydolnością serca. Wiąże się to m.in. z brakiem kompleksowego programu zapobiegania niewydolności serca, jak również brakiem programu leczenia rozsianej miażdżycy oraz prewencji jej powikłań. Statystyki kardiologiczne ulegają wobec tego znacznemu pogorszeniu. Nakładają się na to dodatkowo liczne problemy kadrowe - brak lekarzy specjalistów i ich niskie wynagrodzenie, a także narastająca niechęć lekarzy do podejmowania wymagających dyżurów kardiologicznych. Wyłania się z tego ponury obraz polskiej kardiologii - podsumowuje prof. Paweł Buszman, Prezes Zarządu American Heart of Poland.

- Ponadto do sieci szpitali nie zostały włączone niektóre placówki, które do tej pory obejmowały opieką pacjentów kardiologicznych - tłumaczy prof. Buszman.

- Tak stało się na przykład z placówką PAKS w Gdańsku. Niestety przy wyborze szpitali, które włączono do sieci szpitali NFZ nie kierował się w wystarczającym stopniu mapą potrzeb medycznych. Oznacza to nierówny dostęp pacjentów z poszczególnych regionów Polski do opieki w ramach Programu KOS-zawał. W niektórych województwach w ogóle nie ma ani jednej placówki oferującej pacjentom opiekę w ramach Programu KOS-zawał. Uważam, że szpitale spoza sieci powinny do programu zostać włączone. Z pewnością poprawiłoby to sytuację osób chorujących na choroby sercowo-naczyniowe w Polsce. Do tej pory placówki naszej sieci objęły opieką ponad 500 chorych w ramach programu KOS-Zawał - zaznaczył prof. Buszman - To jednak wciąż za mało - podkreślił profesor.

Liczbę ośrodków KOS-zawał w poszczególnych województwach przedstawia poniższa tabela. Dane pochodzą z NFZ (aktualne na 25 kwietnia 2018).

Liczba podmiotów realizujących Program KOS zawał w poszczególnych województwach Polski

Oddział NFZ

Liczba  podmiotów

Dolnośląski OW NFZ

9

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

2

Lubelski  OW NFZ

4

Lubuski  OW NFZ

1

Łódzki  OW NFZ

6

Małopolski  OW NFZ

2

Mazowiecki  OW NFZ

7

Opolski  OW NFZ

1

Śląski  OW NFZ

9

Świętokrzyski  OW NFZ

5

Wielkopolski  OW NFZ

1

Zachodniopomorski  OW NFZ

9

 

Podlaski OW NFZ

0

Podkarpacki OW NFZ

0

Pomorski OW NFZ

0

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

0

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij