Nowe Wytyczne do projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą są doskonałym narzędziem pomocniczym w egzekwowaniu jakości instalacji.

Praca nad nowymi wytycznymi

Prace nad nowymi Wytycznymi do projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzone były od kilku lat przez zespół ekspertów pod przewodnictwem dr inż. Anny Charkowskiej z Politechniki Warszawskiej. W listopadzie 2017 roku po długim okresie konsultacji (m.in. ITB, Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego) wytyczne uzyskały rekomendację do stosowania jako materiał pomocniczy przy projektowaniu i modernizacji infrastruktury podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wydaną przez Ministerstwo Zdrowia. Aktualnie dokument ujrzał światło dzienne i jest rozpowszechniany w ograniczonym nakładzie (wydany przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej) w formie drukowanej. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami w najbliższym czasie wytyczne doczekają się również wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia do bezpłatnego pobrania.

Cel wytycznych

Głównym celem wytycznych jest podniesienie jakości powietrza wewnętrznego w obiektach służby zdrowia. Niedostateczna czystość powietrza oraz niespełniająca swoich zadań instalacja wentylacji i klimatyzacji mają bezpośredni wpływ na powstawanie zakażeń szpitalnych, a więc na zdrowie pacjentów i personelu medycznego. Aby usystematyzować wymagania odnośnie jakości powietrza, w wytycznych zaproponowano klasyfikację pomieszczeń szpitalnych ze względu na ich przeznaczenie, specyfikę oraz technologię medyczną.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij