22 maja mija 15 rocznica otwarcia Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy. Po siedmiu latach gromadzenia – głównie własnych, wypracowanych środków przez zespół prof. Henryka Skarżyńskiego – centrum zostało wybudowane i oddane do użytku.

Szczególna misja Międzynarodowego Centrum od początku była związana z naszymi szansami i aspiracjami w zjednoczonej Europie. Program kliniczny Międzynarodowego Centrum obejmował szeroką współpracę z praktycznie wszystkimi krajami europejskimi, dotyczącą optymalizacji kosztów i efektów terapii w odniesieniu do takich problemów, jak: głuchota i głęboki niedosłuch, zaburzenia mowy u osób jąkających się, zaburzenia głosu, szumy uszne, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, możliwości chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu wad wrodzonych i nabytych ucha.


– W tę okrągłą rocznicę z dumą możemy powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy szansy. Już w pierwszym roku funkcjonowania Międzynarodowego Centrum miały miejsce wyjątkowe wydarzenia: przeprowadziłem pierwszą w świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą oraz pierwszy w Polsce implant do ucha środkowego, został opracowany program telemedyczny „Domowa Klinika Rehabilitacji”, rozpoczęliśmy cykl Krajowych Konferencji dla Osób z Szumami Usznymi i Nadwrażliwością Słuchową – wspomina prof. Henryk Skarżyński – Każdy następny rok przynosił nowe wyzwania, wielkie międzynarodowe wydarzenia naukowe, ciekawe projekty badawcze. Nasze osiągnięcia naukowo-badawcze, wdrożeniowe, dydaktyczne i organizacyjne były wielokrotnie nagradzane przez polskie i międzynarodowe środowiska medyczne, gospodarcze, naukowe, a nawet media. Postanowiłem to wykorzystać, bo zawsze należy mierzyć wyżej. Tak powstało Światowe Centrum Słuchu, które od początku widziałem w wielu wymiarach. Chciałem, aby powstanie tej placówki gwarantowało – poprzez aktywność naukową – budowanie nowego wizerunku, pozycji nauki i medycyny polskiej na świecie, a także pokazało nowe kierunki działania – mówi prof. Skarżyński.

Otwarcie poprzedziło spotkanie przedstawicielami mediów, podczas którego została przedstawiona misja Międzynarodowego Centrum, zaprezentowany program naukowy, kliniczny i dydaktyczny, a zainteresowani dziennikarze zwiedzieli ten supernowoczesny obiekt. Uroczyste otwarcie swoją obecnością zaszczycili m.in.: prof. Wiesław Chrzanowski - były Marszałek Sejmu RP, prof. Andrzej Stelmachowski - były Marszałek Senatu RP, Ks. Bp Alojzy Orszulik, prof. Barbara Błońska-Fajfrowska - Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, dr Maciej Tokarczyk - przedstawiciel Premiera, Wiceminister Zdrowia, Sergiusz Najar - Podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury, Sylweriusz Królak - Podsekretarz w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marek Kossowski - Wiceminister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Barbara Misterska-Dragan - Wiceminister Skarbu Państwa, dr Krzysztof Szamałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, dr Leszek Juchniewicz - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Leszek Mizieliński - Wojewoda Mazowiecki, Roman Sroczyński - Prezes Zarządu PFRON-u, J.E. Patrick Lawless - Ambasador Australii Polsce, Ambasador Włodzimierz Konarski - współprzewodniczący Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, dr Zdzisław Góralczyk - Ambasador RP w Chinach, prof. Ryszard Zimak - Rektor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, prof. Ryszard Tadeusiewicz - Rektor AGH w Krakowie, prof. Leszek Pączek - Prorektor Akademii Medycznej w Warszawie, prof. Grzegorz Opolski, prof. Andrzej Strzelecki, prof. Stefan Kruś, prof. Walerian Staszkiewicz i wielu innych. Wśród gości zagranicznych – światowa czołówka otologów i audiologów ze wszystkich kontynentów, przedstawiciele światowych i europejskich towarzystw naukowych, najważniejszych ośrodków z Europy, Ameryki, Azji i Australii.

Obecnie pacjenci, lekarze, naukowcy, studenci mają do dyspozycji ponad 20 tys. m2 powierzchni, na której znajduje się m.in.: 6 sal operacyjnych, kilkadziesiąt gabinetów diagnostycznych, w których przyjmuje się dziennie kilkuset pacjentów, 2 studia multimedialne pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, 7 sal konferencyjnych, w których jednorazowo może się szkolić 800 osób, a także Centrum Edukacyjne.


W przychodniach Centrum otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy udzielają i przeprowadzają rocznie ponad 200 000 konsultacji i badań.
Dziennie w Centrum, od ponad 15 lat, przeprowadzanych jest około 60 – 70 operacji poprawiających słuch – najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.

Na szczególną uwagę zasługuje wszczepienie dotychczas ponad 6 500 implantów słuchowych, co sytuuje ośrodek w czołówce światowej. Z różnych form pomocy skorzystało dotychczas ponad 3,5 mln osób. Placówka ta, to także dobrze działające i zorganizowane przedsiębiorstwo, które daje pracę ponad 450 pracownikom.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij