Internetowe platformy wymiany wiedzy są coraz powszechniejszym rozwiązaniem w medycynie. Polskie Interdyscyplinarne Konsylium Chirurgiczne to rozwiązanie, które pozwala na komunikację między specjalistami z różnych dziedzin chirurgii.

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych w ostatnich dziesięcioleciach znajduje coraz częściej szerokie zastosowanie w medycynie. Współcześni lekarze mogą uczestniczyć w transmitowanym online wykładzie, czy zdalnie wziąć udział w skomplikowanej operacji. Mają możliwość dotarcia do wcześniej niedostępnej literatury fachowej w wersji elektronicznej, a co najważniejsze mogą w czasie rzeczywistym wymieniać się wiedzą i opisem konkretnych przypadków z najlepszymi ekspertami z całego świata.

Platformy wymiany wiedzy - po co i dla kogo?

Specjalistyczna wiedza zdobywana przez cały okres zawodowej praktyki czasem bywa niewystarczająca, by poradzić sobie z wyjątkowym przypadkiem. W dziedzinie medycyny jest to chleb powszedni – specjaliści z wykształceniem zdobytym na najlepszych uczelniach w kraju wciąż uczą się nowych rozwiązań, dzięki którym mogą nieść pomoc pacjentom.

Dziś nauka ta możliwa jest też dzięki zdobywaniu wiedzy i wymianie doświadczeń z najlepszymi ekspertami za sprawą internetu i stworzonych do tego narzędzi komunikacji multimedialnej. Taki model funkcjonuje od lat w Stanach Zjednoczonych, gdzie za pomocą platform online młodzi adepci mają możliwość rozmowy z najwybitniejszymi specjalistami.

Od lat wiadomo, że zgodnie z zachodnimi wzorcami i metodami szkolenia specjalizacyjnego, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych podstawową formą szkolenia jest tak zwana ustrukturyzowana rozmowa (z ang. "debriefing"), podczas której we wspólnej dyskusji omawiane są określone przypadki kliniczne. Dzięki temu efektywność nabywanej wiedzy i zapamiętywanie decyzji diagnostyczno-terapeutycznych jest optymalnie najwyższa, co przekłada się również na poprawę wyników leczenia – mówi prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej, Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie.

Internetowe platformy wymiany wiedzy są coraz powszechniejszym rozwiązaniem w medycynie. Narzędzia te są użytkowane nie tylko przez nowicjuszy, lecz także przez lekarzy z długoletnim stażem. Korzystają na tym zwłaszcza ci pierwsi – młodsi adepci poszerzają swoją wiedzę, dzięki praktycznemu doświadczeniu klinicznemu tych starszych. Edukacja w takiej formie stała się możliwa właśnie dzięki internetowi i powstającym platformom do współpracy online, które zyskują coraz większą popularność także w Polsce.

Po odpowiedź do Internetu

Polskie Interdyscyplinarne Konsylium Chirurgiczne działa w podobnym modelu, jak ten wyżej opisany.Jego głównym pomysłodawcą był prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner.

– Mając na uwadze często ograniczony dostęp do wysokiej klasy specjalistów w różnych dziedzinach chirurgii ogólnej, chirurgii narządowej, powikłań w chirurgii, a także obserwując trendy upowszechniania wiedzy czy formy komunikacji w środowisku medycznym, wpadliśmy na pomysł utworzenia internetowego ogólnopolskiego konsylium konsultacyjnego, które nazwaliśmy Polskim Interdyscyplinarnym Konsylium Chirurgicznym – wyjaśnia prof. Wallner.

Nowatorska w skali kraju platforma pozwala na komunikację między specjalistami z różnych dziedzin chirurgii. Największym atutem PIKCH jest udział doświadczonych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w odbywających się cyklicznie konsyliach. Indywidualne przypadki zgłaszane są do rozpatrzenia poprzez stronę internetową (oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i anonimowości pacjentów). Prezydium Sekcji tematycznej rozpatruje przypadki do zaprezentowania w danym miesiącu. Eksperci, korzystając z platformy telekonferencyjnej, gromadzą się w celu konsultacji najtrudniejszych zgłoszonych przypadków klinicznych. Te z nich, które nie zostały zakwalifikowane Prezydium Sekcji poddaje indywidualnej konsultacji w mniejszym gronie z przekazaniem wytycznych zainteresowanym lekarzom oraz uczestnikom posiedzenia Konsylium drogą pocztową. Wspólne rozwiązywanie nawet najtrudniejszych przypadków klinicznych generuje interesujące, merytorycznie uzasadnione wnioski diagnostyczno-terapeutyczne, poszerza wiedzę, a przede wszystkim przynosi odpowiedzi na pytania, które dotyczą tego, co najważniejsze – ludzkiego zdrowia.

– Taka multimedialna forma konsultacji, możliwość skorzystania z opinii wybitnych ekspertów i szkolenia praktycznego doskonale wpisuje się w aktualne trendy i metody wymiany poglądów – zgodnie z obecnie obowiązującymi paradygmatami współczesnej medycyny opartej na faktach medycznych (evidence-based medicine, evidence-based surgery) czy na tak zwanej dobrej praktyce klinicznej (good clinical practice) – tłumaczy prof. Wallner.

Spektrum potencjalnych możliwości konsultacyjnych platformy jest bardzo szerokie w kontekście zarówno doboru omawianych przypadków klinicznych i specjalistów służących wiedzą w tym zakresie. Osią działań konsultacyjnych są problemy związane z chirurgią, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z konsultacji z różnych specjalności i dziedzin klinicznych, takich jak np. choroba refluksowa przełyku, będąca zagadnieniem z pogranicza chirurgii i gastroenterologii.

– Jeśli uwzględnić szeroki zakres problematyki ogólnochirurgicznej, świadomie wybrałem tylko niektóre tematy – takie, które mogą być interesujące dla środowiska chirurgicznego. Stale narastającym problemem w codziennej praktyce chirurgicznej są nowotwory układu pokarmowego, bardzo drażliwym i trudnym dla chirurga są również powikłania chirurgiczne - dodaje prof. Wallner.

Cel do osiągnięcia

Dzięki nowoczesnym możliwościom edukacji i rozwijania kompetencji specjalistów w różnych dziedzinach lecznictwa, ochrona zdrowia staje się skuteczniejsza.

Takie rozwiązania mają na celu optymalizację jakości świadczonych usług medycznych, w tym poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Forma zawodowych spotkań, interpersonalnych kontaktów z wykorzystaniem technik multimedialnych przyczynia się do łatwiejszego nawiązywania współpracy, podejmowania wspólnych inicjatyw naukowych, łatwiejszego wprowadzania wspólnych uzgodnień w celu poprawy jakości usług medycznych – podkreśla prof. Wallner.

PIKCh to narzędzie dostępne dla każdego specjalisty, dające możliwość konsultacji – a co za tym idzie – wygodnej i efektywnej edukacji.

Platforma jest dostępna pod adresem: www.pikch.eu

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij