Celem utworzenia Polskiej Platformy Medycznej będzie popularyzacja i poszerzenie praktycznego zastosowania dorobku polskiej nauki w dziedzinie medycyny. W projekcie weźmie udział siedem uczelni medycznych i Instytut Medycyny Pracy.

Projekt jest w całości finansowany z unijnych funduszy z programu Polska Cyfrowa, z którego na ten cel przeznaczono 37,2 mln zł.

Siedem uczelni, jedna platforma

Pomysł powstał na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, liderem projektu "Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym" jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Biorą w nim udział także uniwersytety medyczne z Gdańska, Szczecina, Warszawy, Katowic, Lublina oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Nauka w parze z biznesem

– Projekt wpisuje się w zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zalecenia UE, by przybliżać naukę, a zwłaszcza wykorzystywać wyniki badań w praktyce przez biznes, komercjalizować je. Z platformy mają także korzystać inni naukowcy. Ma temu służyć np. otwarty dostęp do surowych wyników badań naukowych, wyników obliczeń, publikacji naukowych – powiedziała we wtorek PAP pomysłodawczyni projektu, koordynator projektu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (UMB), dyrektor Biblioteki Głównej UMB Danuta Dąbrowska-Charytoniuk.

Kompleksowa baza wiedzy i informacji

W bazie ma się znaleźć ok. 20 tys. badawczych materiałów naukowych w pełnej treści (tzw. dokumentów w pełnym tekście, np. publikacji w czasopismach naukowych, monografie naukowe, rozprawy doktorskie, dane badawcze), ok. 210 tys. informacji o patentach, dostępnej aparaturze badawczej na uczelniach, projektach, nagrodach, wyróżnieniach, bibliograficzne opisy publikacji. Będzie też opisanych ok. 6 tys. profili naukowców: ich dorobek, specjalizacje, prowadzone lub zakończone badania, granty, publikacje, osiągnięcia. Poza tym, ma być dostępnych jeszcze 376 wyników badań, danych badawczych.

Publikacje z otwartym dostępem

Obecnie uczelnie pracują nad przygotowaniem danych do wprowadzenia do systemu. – Wybieramy ze swoich systemów bibliotecznych to, co możemy umieścić na platformie – powiedziała dyrektor Dąbrowska-Charytoniuk. UMB przewiduje wprowadzenie do bazy ok. 1,5 tys. artykułów w otwartym dostępie. Dyrektor Biblioteki UMB dodała, że chodzi o takie publikacje, które mają charakter otwarty, bo nie wszystkie można publikować. Różne redakcje pism naukowych mają różne zasady publikacji, obostrzenia, niektóre publikacje mogą być ogólnodostępne np. dopiero po jakimś czasie, są też różne licencje udostępniania, które pozwalają na różne sposoby użycia danych treści, nie każdą treść można dowolnie wykorzystać. W tworzonej platformie ma być najwięcej takich materiałów, które będą do najszerszego wykorzystania, jedynie z obowiązkiem podania autora. Przy każdej publikacji będzie informacja, jaką ma licencję, będą też materiały edukujące o rodzajach tych licencji.

Standaryzacja materiałów

Wszystkie informacje będą przygotowane w jednolity sposób, zgodnie z międzynarodowymi standardami i wymogami baz medycznych – by można je było łatwo znaleźć; także techniczna dostępność ma być najnowocześniejsza, np. było łatwo można je było linkować do innych źródeł, nie tylko np. zobaczyć w powszechnie używanym pliku o rozszerzeniu pdf.

Platforma ma być gotowa w 2020 r. Będzie stworzona tak, by w przyszłości mogły się do niej dołączać inne zainteresowane jednostki, bo będą takie możliwości techniczne. Wcześniej, w 2019 r. każda z uczelni będzie uzupełniać swoją bazę - będą do tego narzędzia, zakupy sprzętu, przewidziano również szkolenia.

Źródło: PAP, Nauka w Polsce

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij