5 grudnia ub. r. w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie odbyła się pierwsza na świecie operacja wszczepienia endoprotezy całej kości ramiennej u 8-miesięcznego dziecka.

Operację przeprowadził zespół chirurgów z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu matki i Dziecka w składzie: dr n. med. Andrzej Szafrański, lek. Bartosz Pachuta, dr n. med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska.

Podłoże zabiegu

Operowana pacjentka zachorowała bardzo wcześnie na mięsaka Ewing’a. Ognisko pierwotne było zlokalizowane w lewej kości ramiennej, w jej dalszym odcinku i obejmowało swym naciekiem w jamie szpikowej całą kość. W tym przypadku zabieg radykalny oznaczał usunięcie całej kości ramiennej wraz z guzem w tkankach miękkich w granicach zdrowych tkanek. Po wycięciu ogniska pierwotnego powstał problem jak zrekonstruować kość ramienną u tak małego dziecka. Był to warunek niezbędny do uratowania lewej kończyny górnej. U dorosłego lub większego dziecka z tego typu rozległością zabiegu, rekonstrukcja wymaga zastosowania endoprotezy kości ramiennej i intensywnej rehabilitacji. U dzieci w okresie intensywnego wzrostu, do rekonstrukcji kości ramiennej stosuje się tzw. endoprotezy rosnące, czyli takie które wydłużają się wraz ze wzrostem dziecka. Pacjentka wymagała również takiej endoprotezy, ale dodatkowa trudność polegała na wielkości potrzebnej do rekonstrukcji endoprotezy. Długość kości ramiennej u pacjentki wynosiła 10 cm.

Pierwsza endoproteza dla tak małego dziecka

Dostępne na rynku endoprotezy produkowane seryjnie są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 lat wzwyż. U dzieci młodszych endoprotezy projektuje się na miarę tzn. indywidualnie dla każdego pacjenta. Należy nadmienić, że w użyciu znajdują się dwa rodzaje endoprotez rosnących. Jedne są wydłużane mechanicznie, tzn. do każdego wydłużenia musimy wykonać ciecie nad śrubą służącą do wydłużania endoprotezy. Drugi rodzaj jest wydłużany bezinwazyjnie tzn. bez konieczności naruszania ciągłości tkanek. Endoproteza wydłuża się dzięki wzbudzeniu portu poprzez zastosowanie zmiennego pola magnetycznego. Ten drugi rodzaj jest zdecydowanie lepszy, ale istnieją ograniczenia w jego stosowaniu związane z wielkością samego silnika odpowiedzialnego za wydłużenie endoprotezy.

Endoproteza wydłużalna mechanicznie

Kilku producentów endoprotez na zlecenie Kliniki Onkologii IMiD wykonało projekt dla 8-miesięcznej pacjentki. Niestety żaden z nich nie był w stanie wykonać endoprotezy elektromagnetycznej tej wielkości. Na daną chwilę lekarze musieli zadowolić się endoprotezą wydłużalną mechanicznie z uwagi na wielkość pacjenta. Celem zamówienia takiej endoprotezy konieczne było wykonanie bardzo dokładnej tomografii komputerowej ramienia z odstępem między kolejnymi warstwami co 1 mm. Wszystkie mocowania do odtworzenia przyczepów mięśniowych były konsultowane przez producenta z lekarzami IMiD. Endoproteza zastosowana u pacjentki jest endoprotezą wydłużalną mechanicznie. Mechanizm wydłużający umożliwia wydłużenie o ok. 4 cm. Jednorazowo możemy wydłużyć endoprotezę o ok. 1 cm. Po wykorzystaniu całego zakresu wydłużenia, konieczna będzie wymiana elementu dystalnego endoprotezy. Po jego wymianie będzie można prowadzić dalej wydłużenie. Docelowo po uzyskaniu odpowiedniego wydłużenia i grubości ramienia, będzie można zaplanować wymianę implantu na wydłużalny elektromagnetycznie.

Onkologia w Instytucie Matki i Dziecka

Zespół Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka zajmuje się leczeniem nowotworów u noworodków, w szczególności tzw. guzów litych oraz chorób z kręgu histiocytoz. Zespół Kliniki jest interdyscyplinarny, składa się z lekarzy różnych specjalności. Są w nim pediatrzy, hemato-onkolodzy dziecięcy, onkolodzy kliniczni, chirurdzy dziecięcy, chirurdzy onkolodzy, ortopedzi specjaliści rehabilitacji oraz psychoonkolodzy. Ta wielodyscyplinarność pozwala na zapewnienie kompleksowego i nowoczesnego leczenia dzieci (w tym noworodków i niemowląt), młodzieży i młodych dorosłych z tzw. guzami litymi oraz chorobami z kręgu histiocytoz. Są to nowotwory kości, tkanek miękkich, wątroby, nerek, przerzuty nowotworów do płuc i kości. Klinika Onkologii Instytutu Matki i Dziecka jest ośrodkiem referencyjnym zajmującym się kompleksowym leczeniem nowotworów kości u dzieci i młodzieży.

tekst: dr n. med. Andrzej Szafrański

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij