Obecnie miesięczna strata Szpitala Giżyckiego jest już niższa o 55% w stosunku do poziomu z otwarcia postępowania sanacyjnego. Średnia miesięczna strata w pierwszym półroczu 2017 wyniosła 461 tys. zł, zaś w 3. kwartale 2017 już tylko 210 tys. zł.

Sąd Rejonowy w Olsztynie powierzył zarządzanie szpitalem Agnieszce Białej, profesjonalnej menedżerce, specjalizującej się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Szpital Giżycki jest pierwszym szpitalem w Polsce, który przechodzi proces sanacyjny na podstawie Prawa restrukturyzacyjnego, które obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Prawo restrukturyzacyjne daje zadłużonym spółkom, w tym także szpitalom, nowe możliwości negocjowania spłaty długu z wierzycielami. Proces ten wymaga zrównoważenia interesu spółki i interesów wierzycieli, od których często zależy dalsze funkcjonowanie spółki. W przypadku szpitala oznacza m. in. zabezpieczenie regularnych dostaw leków niezbędnych do leczenie pacjentów.

Rada Wierzycieli zawiązała się na początku sierpnia 2017, również w wyniku negocjacji podjętych przez zarządcę. Od tego czasu odbyły się już trzy spotkania Rady, która zaaprobowała kierunki restrukturyzacji wyznaczone przez zarządcę i na bieżąco z nim współpracuje.

Obecnie szpital funkcjonuje zgodnie z wymaganym prawem, począwszy od konkursów dla lekarzy, po świadczenia dla pacjentów. Zostały wprowadzone indywidualne budżety dla poszczególnych oddziałów szpitalnych. Pozwala  to na bardziej przejrzyste rozliczanie finansowe, bardziej precyzyjne planowanie wydatków i kontrolę kosztów. Został opracowany plan osiągania dodatkowych przychodów komercyjnych. Zarządca i jej zespół edukuje pracowników, jak zwiększyć świadomość kosztową. Dotyczy do zarówno lekarzy, jak i sekretarek medycznych czy pielęgniarek. Pracownicy na oddziałach szpitalnych przygotowują codzienne raporty finansowe (strata lub zysk) oraz co tydzień raportują poziom wykonania planu. Szpital optymalizuje zakupy sprzętu. Lekarze i personel medyczny zaczynają patrzeć na to kosztowo, a nie życzeniowo.

Szpital również renegocjuje umowy z kontrahentami. Na przykład firmy wynajmujące pomieszczenia od szpitala płaciły czynsz, który nie zmieniał się od pięciu lat. Nowe umowy są wyższe o ok. 10-20%. Natomiast we wrześniu został przeprowadzony konkurs na usługi laboratoryjne, który dał oszczędności na poziomie około 15 tys. zł miesięcznie. Wcześniej były zawierane aneksy na te usługi poza wymaganym w tym zakresie prawem.

- Działania, które wraz ze zespołem przeprowadzam w szpitalu, mają na celu wprowadzenie profesjonalnych procesów finansowych, jak i zarządczych. Chodzi o to, by szpital  funkcjonował jak sprawne przedsiębiorstwo, w którym wszyscy zatrudnieni pracownicy i personel medyczny będą  mieli świadomość tego, że podstawowy cel szpitala, czyli zapewnienie wysokiego poziomu opieki medycznej dla mieszkańców rejonu Giżycka, może być realizowany tylko wtedy, kiedy będą na to środki finansowe. Już teraz widzę, że podniesienie tej świadomości znacząco zmniejsza stratę szpitala – powiedziała Agnieszka Biała, zarządca restrukturyzacyjny. - Obecnie cały zespół koncentruje się na wykonaniu planu przychodów, jakie zostały zakontraktowane przez NFZ na IV kwartał tego roku. Jest to poziom 12 mln zł i jego wykonanie będzie bazą do ustalenia wysokości kontraktu szpitala w przyszłym roku,w wysokości 48 mln zł wobec 46,7 mln zaplanowanych, czyli o 1,3 mln więcej – dodała Agnieszka Biała.

Szpital prowadzi również działania w celu długoterminowego pozyskiwania kadry lekarskiej (zaplanowane w planie restrukturyzacji). Na przykład ostatnio podpisano kontrakty z trzema nowymi lekarzami spoza Giżycka, na okres dwóch lat. Jest to z kolei niezbędne do zapewnienia jak najlepszej opieki mieszkańcom z rejonu Giżycka i jednocześnie do uzyskania środków z NFZ. Lekarzom tym zapewniono wsparcie socjalne.  Został przeprowadzany proces reorganizacji pracy i rekrutacji sekretarek medycznych – zespół pracuje teraz w całości. Jednocześnie ograniczono zatrudnienie w administracji szpitala, głównie poprzez wprowadzenie procesów zwiększających wydajność pracy.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij