Powstanie jednolitego dokumentu, zawierającego podstawowe zasady postępowania przy tworzeniu, przesyłaniu, archiwizacji i ocenie obrazów medycznych, zdecydowanie wpłynie na jakość i trafność stawianych rozpoznań.

Jakie wymagania powinny spełniać obrazy medyczne? Powinny być wykonane sprawdzonym, regularnie testowanym wyposażeniem, by nie wprowadzało ono artefaktów czy błędów w odwzorowaniu kształtu, barwy,
gęstości i innych ważnych cech obrazowanych struktur. Powinny być powtarzalne, bo tylko wtedy będzie można rzetelnie ocenić postępy leczenia lub choroby. Nie można skutecznie porównać ze sobą dwóch obrazów stworzonych w różnych warunkach. Jeśli obrazy mają służyć określaniu wielkości elementów wszczepialnych (protezy, implanty wewnątrznaczyniowe itp.), muszą być precyzyjnie skalowane lub zawierać elementy o znanych wymiarach, by wynik pomiaru wykonanego na obrazie był godny zaufania. Powinny być uzyskiwane przy pomocy urządzeń i programów, które zapewnią ich właściwą rozdzielczość przestrzenną (zdolność do ukazania elementów
struktury ciała o wielkościach adekwatnych do problemu klinicznego) i wystarczająco mały próg detekcji kontrastu, by można było odróżnić od siebie tak małe różnice w strukturze, jak to jest potrzebne w określonym problemie klinicznym.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij