20 października lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzili zabiegi u pacjentów z wrodzonymi wadami serca. Procedury zostały wykonane w Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych.

Zabiegi zostały przeprowadzone w ramach warsztatów i Konferencji Kardiologicznej pt. "Stopem przez kardiologię", która odbyła się w ramach obchodów 40-lecia Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".

Konferencja nawiązywała do wieloletniej tradycji spotkań organizowanych przez prof. Krystynę Kubicką, wieloletniego Kierownika Kliniki Kardiologii IP CZD, konsultanta krajowego ds. kardiologii dziecięcej. Program konferencji został przygotowany z myślą o osobach zajmujących się na co dzień dziećmi z wadami wrodzonymi serca, w tym lekarzach, zarówno kierujących dzieci na leczenie zabiegowe wad, jak też prowadzących kontrole pozabiegowe.

- Tym razem zaproponowaliśmy uczestnikom podróż przez kardiologię wad wrodzonych serca opartą na czterech przypadkach, które zostały omówione przez panelistów z udziałem wszystkich uczestników konferencji. Dodatkowo zaplanowaliśmy transmisję na żywo dwóch zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej - mówi dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, Kierownik Kliniki Kardiologii i Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

Zespół medyczny wykonał zabieg przezskórnego zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej – drugiej, co do częstotliwości występowania wrodzonej wady serca. Procedurę wykonano zgodnie z aktualnymi standardami, pod kontrolą echokardiograficzną (echo przezprzełykowe dwu i trójwymiarowe), co zapewnia lepszą wizualizację przestrzenną struktur serca, skraca czas zabiegu i tym samym zmniejsza dawkę promieniowania rentgenowskiego. Drugi zabieg, przezskórne zamknięcie nieprawidłowych naczyń u noworodka w ciężkim stanie ogólnym, z zaburzeniami ukrwienia płuc, miał charakter zabiegu ratującego życie. W czasie zabiegu zastosowano nakładanie obrazu tomografii komputerowej na ekran fluoroskopu, co ograniczyło dawkę promieniowania oraz środka kontrastowego użytego w czasie zabiegu. Dodatkowo poza oficjalnym programem został zademonstrowany i przedyskutowany z gronem zebranych w sali wykładowej ekspertów złożony problem pacjenta z Oddziału Intensywnej Terapii Noworodkowej, którego wykonane w czasie konferencji badanie angiograficzne układu sercowo-naczyniowego (badanie wykonane na podstawie decyzji konsylium wielospecjalistycznego w trybie natychmiastowym) było podstawą do decyzji terapeutycznych. Wszystkie prezentacje transmitowane do sali wykładowej miały charakter dydaktyczny i stanowiły przekrój codziennej pracy zespołu Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych.

Klinika Kardiologii jest wiodącym w Polsce ośrodkiem diagnostyki i leczenia wad wrodzonych serca, zaburzeń rytmu serca oraz chorób mięśnia sercowego. Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych słynie w Europie z zastosowania najbardziej zaawansowanych rozwiązań sprzętowych. Rocznie wykonywanych jest w Pracowni ponad 320 zabiegów interwencyjnych u dzieci z wadami serca, dodatkowo około 120 u pacjentów z patologiami pozakardiologicznymi (np.: wady unaczynienia centralnego układu nerwowego czy wątroby). Jako jedyny europejski ośrodek dziecięcej kardiologii interwencyjnej Pracownia posiada system angiograficzny oparty na angiografie dwupłaszczyznowym Allura Clarity umożliwiającym istotne obniżenie dawki promieniowania rentgenowskiego w czasie zabiegów. Konfiguracja systemu i oprogramowanie stacji roboczej pozwala na wykorzystanie śródzabiegowe różnych technik obrazowania przestrzennego (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, przezprzełykowa echokardiografia), co zwiększa precyzję wykonywanych zabiegów.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij