Baza licząca ponad 900 tys. pacjentów to miliony informacji medycznych, które mogą pomóc w opracowywaniu bardziej efektywnych metod leczenia. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku wdrożyło nowoczesny system do analizy danych.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku to 33 kliniki, w których znajduje się 1135 łóżek. W placówce odbywa się rocznie ok. 100 tys. hospitalizacji, w trakcie których generowane są ogromne ilości danych na ich temat. Dlatego w jednostce zaimplementowano narzędzie wspierające personel w zaawansowanej analizie danych – MedStream Designer (MSD).

Rozwiązanie pozwala wyszukiwać pacjentów na podstawie historii leczenia, zapisanej w postaci elektronicznego rekordu. Cechą wyróżniającą MSD jest możliwość wyszukiwania pacjentów na podstawie przebiegów czasowych procesu leczenia (tzn. interesujące nas wydarzenia w procesie leczenia możemy między sobą nie tylko uporządkować w czasie, ale również określić odstępy pomiędzy nimi). W odpowiedzi na zapytanie do bazy danych MSD zwraca jako wynik, podgrupę pacjentów spełniających określone warunki.

– Prace nad systemem miały trwać trzy miesiące, jednak wszystko było gotowe już po dwóch. Dzięki temu, zaczęliśmy z niego korzystać jeszcze wcześniej niż zakładaliśmy. Dziś za jego pomocą, możemy wyszukiwać pacjentów m.in. na podstawie pobytów szpitalnych, notatek lekarskich, wyników badań laboratoryjnych, tego jakie leki zostały podane, czy jakie procedury medyczne wykonano. Możemy następnie analizować te dane, widzimy jakie były objawy, jak pacjent reagował na leczenie. Możemy niemal natychmiast, samodzielnie uzyskać informacje sprzed dni czy lat, o własnych pacjentach, czy o tych których prowadzili nasi koledzy. Pozwoli nam to jeszcze szybciej podejmować odpowiednie w leczeniu kroki. – mówi dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, MBA, Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Lecznictwa.

MSD pozwala na tworzenie scenariuszy z wykorzystaniem dowolnego typu danych – zarówno tekstowych, jak i numerycznych. Przejrzysty interfejs graficzny ułatwia tworzenie zapytań do bazy danych osobom, które nie mają specjalistycznego przygotowania z zakresu analizy danych. MSD uwzględnia relacje przyczynowo-skutkowe między zdarzeniami w scenariuszu leczenia. Inteligencja takiego systemu to całkowicie nowe podejście do wyszukiwania danych na podstawie
elektronicznego rekordu pacjenta.

Rozwiązanie stworzone przez Transition Technologies w ramach grantu współfinansowanego przez NCBiR, powalczy w tym roku o dwie nagrody: Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 (w kategorii „Innowacje w Medycynie”) oraz Polską Nagrodę Innowacyjnego Rozwoju 2017.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij