W 2016 roku wykonano 1702 zabiegi kardiologii interwencyjnej w 9 pediatrycznych pracowniach hemodynamicznych (PCCL).

Współczesne wymagania dotyczące jakości wykonywanych procedur sprawiają, że wyposażenie pracowni PCCL musi spełniać warunki najwyższej jakości, a personel musi być przygotowany merytorycznie i stale uzupełniać swoją wiedzę.

Nieinwazyjne techniki diagnostyczne (echokardiografia, tomografia komputerowa i obrazowanie rezonansem magnetycznym) zmieniły w czasie profil pediatrycznych pracowni hemodynamicznych (ang. paediatric cardiac catheterisation laboratory, PCCL) z diagnostyki na terapeutyczne. Procedury cewnikowania serca u dzieci z wrodzonymi wadami serca stają się bardziej złożone. W konsekwencji prowadzi to do ustalenia zasad tworzenia PCCL. Prawidłowy system obrazowania, stały dostęp do szerokiego spektrum jednorazowego sprzętu medycznego przeznaczonego dla dzieci, organizacja pracy i szkoleń dla personelu medycznego, w tym pediatrycznych kardiologów interwencyjnych, należą do najważniejszych aspektów prawidłowego wykorzystania PCCL. Integracja w czasie cewnikowania serca obrazów 3D pochodzących w różnych technik może poprawić jakość procedur i zmniejszyć dawkę promieniowania rentgenowskiego w PCCL.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij