Podręcznik jest zbiorem wytycznych do projektowania dla osób starszych, w zakresie obiektów z funkcją opieki nad osobami starszymi.

W książce przybliżono zasady projektowania m.in. dla takich jednostek jak zakłady długoterminowej opieki leczniczej i pielęgnacyjnej, hospicja stacjonarne, domy pomocy społecznej oraz domy seniora. Publikacja uwzględnia nowe koncepcje aktywnego i zdrowego starzenia się, bazując na dorobku naukowym autorek - Elżbieta D. Niezabitowskiej, Anny Szewczenko, Iwony Benek, liczne odniesienia do badań i osiągnięć międzynarodowych. Podręcznik omawia także wymagania ergonomiczne oraz behawioralne w aspekcie dostosowania przestrzeni do niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słabości fizycznej i ograniczeń umysłowych osób starszych. Opracowanie zawiera także wykaz pomocniczego sprzętu mechanicznego i rehabilitacyjnego usprawniającego opiekę nad osobami starszymi.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij