Cztery placówki Affidea, jako jedyne w Polsce, otrzymały wyjątkowe wyróżnienie Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (European Society of Radiology) – cztery gwiazdki w rankingu EuroSafe Imaging Star.

Cztery gwiazdki oznaczają, że placówki te znalazły się w wąskim światowym gronie pracowni spełniających wysokie standardy związane z jakością badań diagnostycznych oraz ochroną radiologiczną pacjentów. Do rankingu EuroSafe Imaging Star mogą zgłaszać się placówki radiologiczne z całej Europy, które spełniają określone kryteria oceny związane z najlepszymi praktykami w ochronie radiologicznej pacjentów. Jednym z podstawowych jest kryterium optymalizacji dawki promieniowania powiązanej z programem zapewniającym jak najwyższej jakości obrazy TK, które Affidea spełnia jako jedyna w Polsce. Obecnie status czterech gwiazdek mają wszystkie placówki Affidea w Gdańsku i Kielcach, a już kolejne starają się o otrzymanie tego prestiżowego wyróżnienia. W trakcie procesu weryfikacyjnego jest obecnie placówka Affidea Zielona Góra przy ul. Towarowej.

Sama procedura przyznawania tej nagrody opiera się na skrupulatnej kontroli aspirujących jednostek nie tylko na poziomie zadeklarowanych w specjalnych kwestionariuszach standardów wykonywania zabiegów i diagnostyki, ale także faktycznej ich realizacji. Dzięki wdrożonemu przez placówki Affidea programowi Dose Excellence, specjaliści sieci dokonują na bieżąco analiz ilości dawek promieniowania podawanych pacjentom oraz oceny uzyskanych efektów badania – wyjaśnia Paweł Pytlewski, lider projektu Dose Excellence w placówkach Affidea.

Badania tomograficzne są powszechnie wykonywane w ramach diagnostyki, a dzięki zastosowaniu promieniowania rentgenowskiego możliwe jest uzyskanie trójwymiarowego, bardzo dokładnego obrazu badanego organu. Większa dawka promieniowania jonizującego pozwala uzyskać wyraźniejszy obraz, a tym samym przyczynia się do pewniejszej diagnozy. Należy mieć jednak na uwadze, że zbyt duże dawki promieniowania rentgenowskiego stosowanego przy badaniach diagnostycznych mogą wpływać niekorzystnie na zdrowie pacjenta, a nawet przyczynić się do rozwoju choroby nowotworowej. Dopiero teraz, wraz z rozwojem technologii medycznych możliwe jest monitorowanie ekspozycji pacjenta na promieniowanie jonizujące i optymalizowanie dawki tego promieniowania, aby zachować równowagę pomiędzy obrazem dobrej jakości a bezpieczeństwem pacjenta. Program Dose Excellence znacząco wspiera ten proces. Rozwiązanie to jest szczególnie cenne w przypadku pacjentów, którzy poddawani są wielu testom diagnostycznym w stosunkowo krótkim czasie.

Podstawową zasadą stosowaną w ramach ochrony radiologicznej pacjenta jest zasada ALARA (as low as reasonably achievable). Oznacza ona, że stosujemy tylko dawki niezbędnej do uzyskania jak najlepszego jakościowo obrazu. Dzięki programowi Dose Excellence dawki mogą być odpowiednio dopasowywane indywidualnie do każdego pacjenta i uzależnione od danych zgromadzonych w trakcie poprzednich badań – poinformowała dr Barbara Tomicka-Szymańska, dyrektor medyczny, radiolog z Centrum Affidea Gdańsk. – Dose Excellence nie tylko pomaga wyznaczyć odpowiednią dawkę promieniowania pacjentowi, ale również automatycznie porządkuje dane z poprzednich badań w odpowiednim centrum, aby można było łatwo i skutecznie kontrolować zastosowanie dawek w kontekście konkretnego pacjenta – dodała dr Barbara Tomicka-Szymańska.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij