W dniach 24-25.11.2016 we Wrocławiu odbył się II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego pod hasłem „Zdrowie publiczne – efektywnie wykorzystać zasoby ochrony zdrowia”.

Wśród blisko czterystu uczestników obecni byli akademicy – w tym dziekani siedmiu wydziałów zdrowia publicznego z Polski i zagranicy; politycy samorządowi, przedstawiciele korporacji pracodawców: BCC i Pracodawcy RP, STOMOZ-u, członkowie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (PTZP) oraz siostrzanych towarzystw z innych krajów europejskich. Przedstawiciele ASPHER (Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim), EUPHA (Europejskiej Federacji Zdrowia Publicznego), ISSA  (Międzynarodowej Organizacji Bezpieczeństwa Socjalnego) oraz szeregu organizacji pacjenckich.

Jakub Szulc z firmy EY po raz pierwszy zaprezentował najnowszy raport firmy dotyczący kosztów pośrednich i bezpośrednich chorób na podstawie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP). Raport pokazuje, że koszty pośrednie związane z chorobą (jak absencja chorobowa, inwalidztwo) są prawie dwukrotnie większe od kosztów bezpośrednich (czyli wydawanych na leczenie choroby). Według badań m.in. Lalonde’a zdrowy tryb życia jest najistotniejszym czynnikiem utrzymania zdrowia. Ma odpowiadać za to w ponad 50%, podczas gdy cała opieka zdrowotna tylko w 10%.

„Inwestycja w zdrowy tryb życia społeczeństwa jest inwestycją długoterminową, jej zwrot nastąpi po 20-30 latach stałego ponoszenia kosztów, dlatego z punktu widzenia bieżącego budżetu jest to inwestycja niechętnie wykonywana” - mówił gospodarz wydarzenia prof. Andrzej M. Fal rozpoczynając dyskusję w pierwszym panelu: „Czy minister finansów lubi Lalonde’a?”. W tym panelu m.in. wskazano na zestawienie przychodów państwa z tytułu naszych nałogów np. pod postacią akcyzy z wyrobów tytoniowych (18 mld/rok) z kwotami wydawanymi przez publicznego płatnika na leczenie POChP (0,5 mld).

Szczególną uwagę, zgodnie z hasłem tegorocznego Kongresu, w trzech kolejnych panelach zwrócono na racjonalność gospodarowania zasobami systemu opieki zdrowotnej, zarówno ludzkimi, jak i materialnymi. „Nie mamy żadnych wątpliwości, że rosnąca średnia długość życia obciąża kondycję finansową Państwa, dlatego musimy kłaść nacisk na profilaktykę, a nie tylko skupiać się na medycynie interwencyjnej” – przekonywał  Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, dr Jacek Klakoćar.

W trakcie sesji otwierającej Prezes PTZP, prof. Andrzej M. Fal przekazał informację o utworzeniu dwóch istotnych dla środowiska zdrowia publicznego nagród. Pierwszej - Nagrody imienia prof. Kostrzewskiego, która co roku będzie przyznawana najlepszej pracy magisterskiej i najlepszej pracy doktorskiej o zdrowiu publicznym. Ideę drugiej przedstawiła dr Anna Janczewska-Radwan z BCC. Nagroda „Asklepios w pracy” (wspólna nagroda PTZP i BCC) przyznawana będzie pracodawcom wybitnie dbającym o profilaktykę zdrowotną i zdrowie swoich pracowników.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij