W tegorocznej, dziesiątej Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca, która odbyła się w Warszawie w dniach 18-19 listopada wzięło udział ponad 300 specjalistów.

Podczas Konferencji zostało przedyskutowane m.in. stosowanie immunoterapii w leczeniu nowotworów. Terapia ta pozwala na pobudzenie odporności przy leczeniu raka, a najpopularniejszą i najbardziej efektywną metodą jest immunoterapia molekularna. Po rozpoznaniu antygenów na komórkach nowotworowych, wytwarza się przeciwciała wiążące się z odpowiednimi antygenami. Zadaniem immunoterapii onkologicznej jest zahamowanie rozwoju komórek nowotworowych.

Z kolei wykorzystywane w chirurgii metody małoinwazyjne (np. VATS) są bardzo korzystne z punktu widzenia pacjenta – pozwalają na szybki powrót do pełnej sprawności oraz nie pozostawiają blizn charakterystycznych dla tradycyjnych operacji w obrębie klatki piersiowej.

Nieustająca współpraca przedstawicieli wielu dziedzin nauki (medycyny, technologii i informatyki) umożliwiła również udoskonalenie radioterapii. Zaawansowana technologia pozwala na użycie różnych pól napromieniania, precyzyjnie określając stosowane dawki. Promienie trafiają w guz, omijając zdrowe tkanki w okolicach zmian chorobowych.

Znaczącą rolę w leczeniu chorych na raka płuca, w ostatnim czasie, odgrywa cyfrowe wspomaganie terapii. Podczas Sympozjum zostały przedstawione badania dotyczące aplikacji mobilnej MooveCare w leczeniu chorych raka płuca. To nowoczesne i wygodne narzędzie pozwala lekarzom na kontrolowanie stanu zdrowia pacjentów i reagowanie na wszelkie zachodzące zmiany w organizmie zgłaszane przez chorego. Wykorzystanie aplikacji mobilnych w leczeniu otwiera nową erę w obserwacji pacjenta, ponieważ umożliwia ciągłą wymianę informacji pomiędzy wizytami kontrolnymi. Jak się okazuje, ta prosta metoda przekłada się na wydłużenie życia. Badania wykazały, że mediana czasu przeżycia całkowitego w grupie eksperymentalnej wyniosła 19 miesięcy, w porównaniu z 12 miesiącami w grupie kontrolnej. Roczny współczynnik przeżycia w grupie eksperymentalnej wynosił 75%, w porównaniu z 49% w grupie kontrolnej.

W czasie konferencji odbyła się również premiera polskiej aplikacji dla chorych na raka płuca. Narzędzie stworzone przez Polską Grupę Raka Płuca zaprezentował prof. Tadeusz Orłowski. Aplikacja PolGRP pozwala choremu na przygotowanie się do operacji oraz przypomina o ważnych terminach – przyjęciu do szpitala, dacie operacji, wizytach kontrolnych. Pacjent dowiaduje się, jak będzie przebiegało przygotowanie do operacji, jakim zabiegom wstępnym zostanie poddany oraz jakie czynności będą wykonywane po wybudzeniu się chorego z narkozy. Dzięki temu narzędziu pacjenci mogą krok po kroku śledzić przebieg swojego leczenia.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij