Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku w zakresie zaawansowanych technik resuscytacyjnych podkreślają wagę szybkiego reagowania w opiece nad pacjentem, które jest niezbędne, by zapobiegać wewnątrzszpitalnemu nagłemu zatrzymaniu krążenia.

W nowych wytycznych zwrócono uwagę na monitorowanie podczas zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. Szczególnie zaakcentowano wykorzystanie kapnometrii w celu potwierdzenia położenia rurki dotchawiczej i jakości prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO, ang. cardio-pulmonary resuscitation – CRP) oraz jako wczesnego objawu powrotu spontanicznego krążenia (return of spontaneous circulation – ROSC).

Zmianie nie uległy zalecenia dotyczące stosowania leków podczas RKO, ale podkreślono, że ich rola w poprawie wyników leczenia po zatrzymaniu krążenia nie jest jednoznaczna. Zwrócono także uwagę, że rutynowe zastosowanie mechanicznego uciskania klatki piersiowej nie jest zalecane. Technika ta znajduje przede wszystkim uzasadnienie w sytuacjach, gdy prowadzenie wysokiej jakości manualnych uciśnięć jest niemożliwe. Wytyczne ALS z 2015 roku podkreślają znaczenie ultrasonografii w rozpoznawaniu odwracalnych przyczyn nagłego zatrzymania krążenia.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij