Akredytację może uzyskać podmiot leczniczy po przeprowadzonym procesie weryfikacji tych standardów i uzyskaniu minimum 75% punktów. Wymaga to zaangażowania kierownictwa i całego personelu.

Akredytacja to pojęcie, które definiowane jest jako „uwierzytelnienie”, upełnomocnienie”, czy też „postępowanie, w którym upoważniona jednostka daje formalne potwierdzenie, że organizacja lub osoba jest kompetentna do wykonywania określonych zadań”. Odnosząc się do etymologii słów łacińskich credo – wierzę – i accredito – ufam, zawierzę, można wywnioskować, że podmiot oceniany uzyskuje zaufanie oceniającego poprzez funkcjonujące w nim standardy. Idea akredytacji sięga roku 1898 i wiąże się z nazwiskiem dr. Ernesta Codmana z Massachusetts General Hospital w Bostonie, który wprowadził tzw. „system rezultatów końcowych” dla oddziałów chirurgii, z uwagi na niski poziom opieki chirurgicznej. Były to zestawy jednolitych wymogów. W 1917 roku Amerykańskie Kolegium Chirurgów wprowadziło pierwsze standardy akredytacyjne – standardy minimum. W latach 1918-1951 w USA na podstawie standardu minimum oceniano szpitale, które dobrowolnie przystępowały do tego procesu. Standard ten obejmował 5 elementów.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij