Podczas walnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych wybrano jego nowy zarząd, na czele którego stanął Michał Chrobot – kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Michał Chrobot jest absolwentem Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z systemem ochrony zdrowia – w 2001 roku rozpoczął pracę w Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych w Kielcach i w późniejszym Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2008 roku pracuje w ŚCO, a od 2010 kieruje Działem Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO. Jest członkiem PTKM i Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia.

Nowy prezes zastąpił ustępującego z tej funkcji dr Erwina Strzesaka z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, twórcę PTKM. W skład nowego zarządu PTKM weszli również: dr n. med. Beata Jagielska z Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie, Katarzyna Ożóg z Centrum Onkologii – Instytutu Oddziału w Krakowie, Renata Wachowicz z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Joanna Tomasik z ŚCO. Powołano również sekcje do spraw poszczególnych sektorów ochrony zdrowia: onkologii, lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Chcielibyśmy skupić pod egidą towarzystwa wszystkich ekspertów ds. kodowania, rozliczeń i statystyki medycznej, bo to są ludzie, którzy potrafią przełożyć na realia idee decydentów w sferze ochrony zdrowia. Często świetne pomysły nie do końca sprawdzają się w praktyce, dlatego, że brakuje osób, które potrafią przewidzieć konsekwencje różnych zmian. Chcemy służyć swoją wiedzą praktyczną – mówi Michał Chrobot, nowo wybrany prezes zarządu głównego PTKM.

Walne zebranie członków stowarzyszenia PTKM podjęło również uchwałę, w której „wyrażając zaniepokojenie wprowadzanymi zmianami, wzywa instytucje i organy mające wpływ na regulacje prawno-ekonomiczne funkcjonowania placówek medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej do powstrzymania się od wprowadzania tych regulacji częściej niż jeden raz w roku, zawsze z pozostawianiem racjonalnego vacatio legis”.

W Polsce jest ponad 2 tysiące osób zajmujących się ewidencjonowaniem, kodowaniem i rozliczaniem świadczeń medycznych. W skład Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych wchodzi 80 osób.

Fot. Zbigniew Masternak

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij