W ramach projektu „Miasto Zdrowia” w Suwałkach pojawią się nowe urządzenia diagnostyczne oraz platforma teleinformatyczna, umożliwiająca zdalną realizację usług medycznych.

30 maja 2016 roku miasto podpisało umowę z firmą Cormach, która będzie odpowiedzialna za dostarczenie urządzeń i wdrożenie programu. W Suwałkach do końca 2017 roku mają pojawić się nowe urządzenia telemedyczne, aparaty diagnostyczne oraz aparaty telemetryczne do monitoringu EKG pacjentów. Dodatkowo uruchomiona zostanie platforma teleinformatyczna, dzięki której placówki medyczne będą mogły realizować zdalne usługi medyczne. Całe wdrożenie zostanie zintegrowane z Podlaskim Systemem Informacyjnym e-Zdrowie, które działa na terenie województwa od 2015 roku.

Do systemu zostaną podłączone trzy placówki medyczne: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia "SANITAS" w Suwałkach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program pilotażowy dla miasta Suwałki realizowany będzie w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Miasto Zdrowia”, prowadzonego przez Comarch. Głównym założeniem projektu jest objęcie mieszkańców kompleksową opieką zdrowotną dzięki innowacyjnych systemom informatycznym. „Miasto Zdrowia” to rozwiązanie na styku dwóch dziedzin: smart city i e-zdrowie. Wdrażając pilotażowe programy chcemy pokazać samorządom jak produkty IT pomagają w zarządzaniu systemem opieki i dokumentacją medyczną w regionie, a w efekcie podnoszą jakość świadczonych usług – mówi Piotr Piątosa, Prezes Zarządu Comarch Healthcare.

W ramach współpracy krakowska firma dostarczy podlaskim placówkom medycznym urządzenia telemedyczne: zdalne KTG, przenośne stanowisko telemedyczne, aparaty przenośne do diagnostyki EKG, aparaty telemetryczne do monitoringu EKG pacjentów na terenie szpitala, urządzenia klasy medical-hub oraz Przycisk Życia. Korzystając z tych urządzeń jednostki służby zdrowia będą w stanie świadczyć szereg usług z portfolio Comarch: Zdalna Położna, która jest dedykowana kobietom w ciąży i wykorzystuje urządzenie KTG, Zdalna Pielęgniarka dla dzieci w wieku szkolnym, do wykonywania badań profilaktycznych i przesiewowych, wykorzystująca Przenośne Stanowisko Telemedyczne, Zdalna Rehabilitacja i Profilaktyka, wykorzystująca aparaty przenośne do diagnostyki EKG oraz urządzenia telemetryczne do monitoringu EKG pacjentów na terenie szpitala oraz Zdalna Opieka, dedykowana osobom w podeszłym wieku, wykorzystująca urządzenia klasy medical-hub oraz Przycisk Życia.

Dane medyczne z tych usług będą gromadzone w indywidualnej Elektronicznej Książeczce Zdrowia każdego pacjenta, a także kompletowane w formie zanonimizowanej w Platformie Analitycznej i Raportującej. To narzędzie usprawni pracę lokalnej służby zdrowia. Personel medyczny każdej placówki objętej programem będzie miał dostęp do zgromadzonej w jednym miejscu elektronicznej dokumentacji oraz historii choroby pacjenta. W ten sposób lekarz czy pielęgniarka szybko będzie w stanie sprawdzić gdzie wcześniej leczył się pacjent, jakie badania miał realizowane i jakie leki obecnie przyjmuje – mówi Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. Systemy informatyczne Comarch nie tylko będą gromadzić i przetwarzać dane medyczne. Wbudowany mechanizm umożliwi analizę zebranych informacji i na ich podstawie ocenić jakie zjawiska społeczne, medyczne, ekonomiczne czy epidemiologiczne zachodzą w lokalnej społeczności. Pozwoli to na dostosowanie usług medycznych do potrzeb mieszkańców.

Projekt „Miasto Zdrowia” jest realizowany przez Comarch SA w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - „Projekty B+R przedsiębiorstw”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij