Już za miesiąc – w dniach 2-4 czerwca w Cedzynie pod Kielcami odbędzie się III Kongres Nowoczesny Pion Techniczny. Część praktyczna wydarzenia obejmie zwiedzanie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest nowoczesną, kompleksową i jedną z najmłodszych placówek onkologicznych w kraju. Obszar działania Centrum obejmuje teren całego obecnego województwa świętokrzyskiego i terenów do niego przyległych.

Potrzeby w zakresie diagnostyki realizują znakomicie wyposażone zakłady: Patologii, Diagnostyki Obrazowej, Panendoskopii, Medycyny Nuklearnej oraz laboratoria (Biochemiczne, Mikrobiologii, Markerów Nowotworowych, Genetyki i Metod Fizycznych). Każdy dział kliniczny prowadzi oddział szpitalny i poradnię. Rokrocznie w Centrum leczonych jest około 165 000 osób (w tym 15 000 pacjentów w szpitalu i 150 000 w poradniach).

Kongres NTP to wydarzenie dedykowane dyrektorom pionów technicznych w szpitalach, osobom zarządzającym działami eksploatacyjnymi oraz kierownikom działów aparatury medycznej, poświęcone efektywnemu funkcjonowaniu placówek medycznych oraz skutecznemu zarządzaniu infrastrukturą techniczną. Tematem III edycji będą „Kierunki usprawnienia funkcjonowania jednostek w ochronie zdrowia: informatyzacja i energooszczędność”.

Podczas III Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • Pułapki energooszczędności i informatyzacji w szpitalach.
  • Rola działu aparatury medycznej w szpitalu – zarządzanie, inwestycje, rozwój.
  • Reorganizacja systemów zarządzania w Szpitalu im. Marciniaka we Wrocławiu podczas zmiany lokalizacji działalności Szpitala.
  • Apteki szpitalne – nowoczesne systemy zarządzania lekiem. Dostępne rozwiązania projektowe.
  • Jak zapewnić bezpieczeństwo informatyczne w szpitalu.
  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii – najwyższy standard kompleksowej opieki.
  • Rozwiązania infrastrukturalne gwarantujące bezpieczeństwo pacjentowi onkologicznemu.
  • Wymagania sanitarno-higieniczne dla obiektów służby zdrowia – rola dokumentacji projektowej.
  • Systemy wentylacji i klimatyzacji w szpitalach – nowoczesne rozwiązania, optymalizacja kosztów.
  • Formy outsourcingu działalności diagnostycznej – analiza efektywności.

Organizatorem wydarzenia jest redakcja „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” oraz Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia.

Więcej szczegółów oraz rejestracja na stronie: http://piontechniczny.pl.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij