Narzędziem generowania informacji o kosztach działalności operacyjnej podmiotu leczniczego jest rachunek kosztów. Jako istotny element rachunkowości obejmuje: pomiar i dokumentację kosztów, ewidencję, rozliczanie, kalkulację oraz sprawozdawczość.

Istotnymi obszarami rachunkowości wszystkich podmiotów leczniczych są ewidencje ponoszonych kosztów i uzyskanych przychodów. Te kategorie wynikowe oddziałują bowiem na wielkość wypracowanego wyniku finansowego, stanowiącego podstawę oceny działalności. Warto podkreślić, że różnorodność oferowanych świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze oraz wielkość i znaczne zróżnicowanie posiadanych zasobów (zatrudniona profesjonalna kadra medyczna, posiadana aparatura i sprzęt medyczny, infrastruktura) powodują zróżnicowany poziom kosztów jednostkowych zrealizowanych usług medycznych. Koszty stanowią syntetyczny wskaźnik racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Różne rodzaje analiz pozwalają na wydobycie istotnych informacji operacyjnych i zarządczych. Wykorzystanie informacji o kosztach na potrzeby zarządzania podmiotem leczniczym wymaga znajomości poszczególnych składników kosztów, czynników je kształtujących, przyczyn ich powstawania oraz wzajemnych proporcji i powiązań między nimi.

Zobacz więcej

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij