W diagnostyce i leczeniu sepsy ważną rolę odgrywa podstawowy sprzęt medyczny taki jak: termometry, aparat do parametrów krytycznych i monitory kardiologiczne. Sprzęt ten jest na wyposażeniu SOR zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.

Szacuje się, że ciężka sepsa i wstrząs septyczny jako powikłanie leczenia w ramach intensywnej terapii w USA występuje u 300 na 100 tysięcy pacjentów rocznie. Pomimo intensywnych działań zmierzających do poprawy wyników leczenia sepsa jest na 10. miejscu przyczyn prowadzących
do zgonów w USA ze śmiertelnością szacowaną od 20 do 50%. Szacuje się, że w Europie sepsa
występuje w 90 przypadkach na 100 tysięcy osób. Natomiast dane uzyskane w Polsce, przedstawione
przez Polską Grupę Roboczą ds. Sepsy, która zawiązała się przy Polskim Towarzystwie Intensywnej Terapii, potwierdziły objawy sepsy u 31,5% chorych leczonych na oddziałach intensywnej terapii (OIT).

W Polsce w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w 2014 roku, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, ogłoszono rekomendacje konsultantów krajowych w dziedzinie mikrobiologii
lekarskiej, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, opublikowane pod tytułem „Postępowanie z pacjentem z podejrzeniem ciężkiego zakażenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)”, które odnoszą się do ciężkiej sepsy.

Zobacz więcej

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij