Konferencja odbyła się 16 czerwca w Hotelu Novotel Marina w Gdańsku.

To już piąte spotkanie z cyklu - tym razem poświęcone podmiotom leczniczym z województwa Pomorskiego. Konferencję zorganizowało Mazowieckie Centrum Biznesowe, patronat honorowy objęło natomiast Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników. Przy organizacji wydarzenia uczestniczyło 12 firm obecnych zarówno w części wystawowej, jak i merytorycznej.

Konferencja rozpoczęła sięod wykładu pt.: "Przegląd zmian w ustawodawstwie polskiego sektora ochrony zdrowia", podczas której zostały poruszone zagadnienia związane z modyfikacjami w Ustawie o działalności leczniczej, Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.Nakreślono sytuację, jaka będzie miała miejsce po 1 stycznia 2016.

W dalszej części spotkania nastąpił podział na dwie ścieżki tematyczne, podczas których uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie dotacji unijnych, procesu informatyzacji, budowania wizerunku podmiotu leczniczego w mediach, telemedycyny oraz ochrony danych osobowych.

Ostatni moduł wydarzenia dotyczył zasad realizacji umów z NFZ oraz kontroli świadczeniodawcy. Podczas prawie dwugodzinnego wykładu, mec. Agnieszka Pietrzak oraz mec. Dominika Kołodziejska-Koza z Kancelarii Prawnej APDK szczegółowo poruszyły zagadnienia związane ze zmianami w prowadzeniu listy oczekujących, zmianami w POZ mającymi wpływ na zasady udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zmianami w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych.

Serdecznie podziękowania należą się wszystkim osobom, które uczestniczyły w spotkaniu i przyczyniły się do jego sukcesu.

Organizator konferencji: http://mcbkonferencje.pl/

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij