Od 1 stycznia 2015 r. obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych zostali objęci wszyscy lekarze i lekarze dentyści, którzy świadczą usługi indywidualne na rzecz osób fizycznych, bez względu na liczbę przyjmowanych pacjentów.

Z wydawaniem paragonu wiąże się problem danych dotyczących usług wyszczególnionych na tym paragonie. Nazwa usługi musi odpowiadać faktycznie dokonanej czynności i dlatego należy zastanowić się, jak szczegółowo powinna być ona opisana. Minister finansów nie określił w sposób jednoznaczny nazw usług, jakie mają być umieszczane na paragonach, ale lekarz musi opisać usługę w taki sposób, aby jednocześnie nie naruszyć tajemnicy lekarskiej. Wprawdzie sam paragon jest wydawany zwykle pacjentowi, ale paragony mogą być także udostępniane urzędnikom bądź innym organom, dlatego zachowanie tajemnicy lekarskiej jest tak ważne.

Ze względu na to, że dopuszcza się grupowanie usług w kategorie zbiorcze, istnieje możliwość nadawania im tego samego oznaczenia na paragonie fiskalnym, a szczegóły dotyczące udzielonego świadczenia nie muszą być uwidocznione. W taki sposób tajemnica lekarska może być zachowana, gdyż nie każde świadczenie musi mieć osobną, indywidualną nazwę. Problematyczny może okazać się stopień ich uogólniania. Lekarz nie będzie zobowiązany do zbytniego uszczegółowienia danej usługi, nawet w przypadku gdy usługi mają różne ceny.

Zobacz więcej

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij