Przy projektowaniu oddziałów geriatrycznych należy brać pod uwagę m.in. uwarunkowania wynikające z polskiego prawa, specyfikę pacjentów, a także konieczność optymalizacji funkcjonalnej i ergonomicznej.

Specyfika projektowania dla osób starszych w bezpośredni sposób kreowana jest poprzez podmiot projektu, czyli uwarunkowania fi zyczne i psychiczne pacjenta seniora. Powoduje ona optymalizację opieki geriatrycznej: wprowadzanie elementów healing environment, skierowanych do osób starszych, kreowanie środowiska zachęcającego do samodzielności pacjentów i ich maksymalnej aktywności. Przepisy i normy nie wyróżniają seniorów w sposób szczególny. W związku z tym decyzje projektowe powinny być oparte na rzetelnej wiedzy projektanta, wspomaganej wiedzą specjalistów i medyków.

Architekt projektujący placówki medyczne powinien poprzez swój projekt wzmacniać zarówno działania marketingowe i ekonomiczne, jak i terapeutyczne działanie przestrzeni szpitala. Zasady projektowania wspierającego dobrostan psychiczny pacjenta według Rogera S. Ulricha są następujące:

1. Obiekty medyczne nie powinny stwarzać przeszkód w walce ze stresem, nie powinny same tego stresu wywoływać, pogarszając stan chorego.

2. Przestrzeń medyczna powinna być tak zaprojektowana, by dawać dostęp do sytuacji socjalnych i miejsc redukujących stres.

3. Powinno się zapewnić poczucie kontroli z poszanowaniem fizycznej i socjalnej prywatności.

4. Istotna jest możliwość korzystania ze wsparcia osób bliskich.

Projekt może wzmacniać poczucie bezpieczeństwa poprzez łatwą komunikację, szybki dostęp do personelu i świadczeń medycznych oraz możliwość kontaktu z bliskimi.

Zobacz więcej

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij