Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 1-2/2018
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 1-2/2018

Pierwsze tegoroczne wydanie "OPM" poświęcamy tematyce związanej z ginekologią, położnictwem oraz neonatologią. W "Rozmowie miesiąca" pytamy Mariana Kreisa czym charakteryzuje się jakość w jednostce o profilu pediatrycznym na przykładzie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, którego jest dyrektorem.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Nowe technologie i sprzęt na oddziałach neonatologicznych, nowatorski zabieg wszczepienia endoprotezy u noworodka, zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji.

ROZMOWA MIESIĄCA

Stawiamy na jakość świadczeń zdrowotnych

Rozmowa z Marianem Kreisem, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II.

TEMAT NUMERU

Symulacja medyczna w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju

Edukacja medyczna w Polsce znajduje się aktualnie w ekstremalnie ważnym momencie. Czy Polska potwierdzi swoje miejsce jako kraj szkolący dobre kadry medyczne? Czy dobrze wykorzystamy nadchodzące szanse?

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Elektrokardiologia - tradycja, postęp, wyzwania

Największym wyzwaniem elektrokardiologii jest sprawienie, byśmy nie zapominali o jej roli. W czasach zawężających się specjalności wewnątrz samej kardiologii, przy zalewie nowych technologii diagnostycznych i terapeutycznych, coraz częściej zapominamy o starym, dobrym EKG.

Zastosowanie respiratorów w szpitalnym oddziale ratunkowym

Stopień skomplikowania terapii respiratorowej i liczba możliwości jej zastosowań wzrastają, za czym musi nadążyć zarówno menadżer szpitala, zaopatrując w odpowiedni sprzęt oddział ratunkowy, jak i personel, szkoląc się oraz zdobywając doświadczenie z nowymi technikami wentylacji wspomaganej.

Podnoszenie jakości opieki nad pacjentem w oddziale neonatologicznym

Wdrażanie nowych technik w oddziale wymaga spójnej pracy zespołu. Spójność ta może zostać osiągnięta poprzez powtarzane szkolenia całego zespołu oraz konsekwentną realizację przyjętych zasad.

Nowa Klinika Położnictwa i Ginekologii IMiD - raport z inwestycji

10 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie rozbudowy Budynku Głównego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, do którego przeniesiono zmodernizowaną Klinikę Położnictwa i Ginekologii.

Jak wyposażyć oddział położniczo-ginekologiczny

Częściowo wymogi dotyczące minimalnego wyposażenia sprzętowego oddziału ginekologiczno-położniczego regulują odpowiednie akty prawne, w tym Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Sterylizacja wyrobów medycznych - aktualne wytyczne

Każdy cykl sterylizacji, zarówno parowej, jak i niskotemperaturowej, może być zwolniony po uzyskaniu prawidłowego odczytu narzędzi kontroli procesu, zgodnie z przyjętą procedurą wewnętrzną. Jednak opracowana procedura nie może być sprzeczna z obowiązującymi normami i powinna opierać się na dostępnych, potwierdzonych badaniach naukowych.

Technologie w diagnostyce obrazowej - kryteria wyboru aparatury

Diagnostyka obrazowa jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi medycyny. Zapotrzebowanie na badania obrazowe znacząco się zwiększyło i nadal ma tendencję wzrostową.

Nowe technologie w chorobie Parkinsona - wyzwania organizacyjne i finansowanie

Zabiegi głębokiej stymulacji mózgu realizowane u pacjentów z chorobą Parkinsona stanowiły przełom w leczeniu. Realizacja i dostęp do świadczeń z zakresu głębokiej stymulacji mózgu stanowią szansę na istotne zwiększenie jakości życia pacjentów.

INFORMATYZACJA

Wybór modelu przetwarzania danych - analiza ekonomiczna opłacalności

Dla osób odpowiedzialnych za finanse instytucji medycznej jest bardzo istotne, aby mieć podstawy do podjęcia ostatecznej decyzji w oparciu o racjonalny model ekonomiczny.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Polski system ochrony zdrowia – dwa punkty widzenia – analogiczne wnioski

Polski system opieki zdrowotnej wymaga naprawy. Kolejne ekipy rządzące wprowadzały różnego rodzaju zmiany, które nie przynosiły jednak znaczącej poprawy efektywności funkcjonowania opieki zdrowotnej, a tym samym – sytuacji pacjentów.

Outsourcing w podmiotach leczniczych - analiza stanu obecnego

Trudno określić, czy outsourcing jest nadal działaniem korzystnym, czy też szpitale powinny z niego całkowicie zrezygnować. Nie można stworzyć jednolitego narzędzia skutecznego dla wszystkich podmiotów, bez rzetelnej analizy sytuacji finansowej i kadrowej.

Prawo lekarza do odmowy leczenia pacjenta

Kryteria, na podstawie których lekarz ma prawo odmówić leczenia lub od niego odstąpić, są uznawane za nieostre. W piśmiennictwie podkreśla się również, że rozróżnienie w takich wypadkach na lekarzy wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę i np. lekarzy kontraktowców jest nieuzasadnione.

A TERAZ BUKIEL

Nie ma z kim rozmawiać

Wszyscy kolejni ministrowie zdrowia, odmawiając rozmowy o wzroście nakładów na ochronę zdrowia, nie kierowali się złą wolą. Po prostu decyzja w tym względzie nie należy do nich, ale do rządu lub bezpośrednio do premiera.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Co dalej?

Kolejne rządy, niezależnie od nazwy, nie przyłożyły się do zwiększenia liczby kadr i pieniędzy w systemie ochrony zdrowia. Wprowadzenie w 1997 r. Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym pozwoliło do dziś czterokrotnie zwiększyć nakłady, mimo braku składek od paru milionów osób korzystających z systemu.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Ten lub tamten

Jestem teraz w trakcie wyjaśniania sporu pomiędzy opieką nocno-świąteczną i pogotowiem ratunkowym w kwestii: kto ma przewieźć do szpitala pacjenta w stanie nagłym stwierdzonym podczas wizyty domowej lekarza dyżurnego NŚPL?

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij