Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 6/2017
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 6/2017

Jaki jest zakres obowiązków współczesnego inżyniera klinicznego w szpitalu? Jaką rolę pełni dział aparatury medycznej przy podejmowaniu i planowaniu inwestycji? Te i inne tematy z zakresu infrastruktury szpitalnej zawarliśmy w numerze 6/2017 "OPM".

ROZMOWA MIESIĄCA

Chirurgia z robotem da Vinci – nowe perspektywy

Rozmowa z prof. dr. hab. Wojciechem Witkiewiczem, Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu.

TEMAT NUMERU

Inżynier kliniczny – quo vadis?

Inżynier kliniczny pracujący w szpitalu musi oczekiwać systematycznej ewolucji jego obowiązków serwisowych w stronę zarządzania aparaturą – nadzoru lub wykonywania w niewielkim zakresie przeglądów okresowych i napraw oraz prac związanych z planowaniem zakupów aparatury i przygotowywaniem specyfi kacji technicznych.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Innowacyjne metody wykorzystywane w radioterapii

Według WHO około 68% wszystkich pacjentów z nowotworem złośliwym otrzyma radioterapię na pewnym etapie leczenia. Nowoczesne akceleratory są coraz doskonalszymi, bardziej precyzyjnymi i skutecznymi narzędziami do walki z chorobami nowotworowymi.

Rola działu aparatury medycznej w procesie realizacji inwestycji szpitalnych

W przypadku większości inwestycji dochodzi do niedopatrzeń, które zazwyczaj są spowodowane zbyt krótkim czasem na wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych, w tym najważniejszego z punktu widzenia działu aparatury medycznej projektu technologii medycznej. Prawidłowy projekt wymaga konsultacji technologa z użytkownikiem danego oddziału, który to zna najlepiej specyfi kę jego funkcjonowania.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Systemy wentylacji i klimatyzacji w szpitalach - dostępne rozwiązania, optymalizacja kosztów

Systemy wentylacji i klimatyzacji muszą być wykonane tak, aby spełniały wymagania zamieszczone w aktach prawnych. Dodatkowo urządzenia wentylacyjne muszą być w tzw. wykonaniu higienicznym, potwierdzonym odpowiednim atestem, i przeznaczone do stosowania w szpitalach.

Norma EN ISO 7396-1:2016 – zmiany w wymaganiach dla Systemów Rurociągowych do Gazów Medycznych

Dla normy EN ISO 7396-1 w roku 2016 zostało opublikowane nowe wydanie tej normy, które niesie ze sobą znaczące zmiany co do wymagań odnośnie do SRGM. Każdy wytwórca SRGM powinien stosować już to nowe wydanie normy, warto więc upewnić się, jakiego rodzaju zmiany zostały wprowadzone w porównaniu do wydania z roku 2007.

Meble medyczne – rozwiązania w opiece szpitalnej

Meble medyczne muszą być funkcjonalne zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów, niezależnie od ich wieku oraz kondycji zdrowotnej. Kierując się tą myślą, producenci i projektanci idą o krok dalej, dbając, by ich produkty nie tylko spełniały swoje podstawowe funkcje, ale także ułatwiały codzienne korzystanie z nich.

Utrzymanie czystości w szpitalu

Dostępne obecnie na rynku rozwiązania oferują bardzo szeroki wachlarz produktów odpornych na dezynfekcję, łatwych w utrzymaniu czystości, o efektywnym wyglądzie, które są dedykowane do zastosowania w placówkach świadczących procedury medyczne.

RAPORT Z INWESTYCJI

Nowoczesna opieka onkologiczna w „Szpitalu Elbląska”. Raport z inwestycji

Pod koniec marca odbyło się uroczyste otwarcie szpitala onkologicznego Magodent Grupy LUX MED. „Szpital Elbląska” oferuje szeroką diagnostykę i nowoczesne terapie z zakresu leczenia chorób nowotworowych w ramach kontraktu z NFZ.

IV KONGRES NOWOCZESNY PION TECHNICZNY

Inwestycje, jakość, organizacja, finansowanie - relacja z IV Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny

W IV edycji Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny wzięło udział blisko 150 uczestników, którzy mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z organizacją funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Zarządzanie zmianą w placówkach ochrony zdrowia – cz. I

Zarządzanie zmianą jako proces może być wykorzystywane w strategii organizacji do utrzymywania jej harmonii z otoczeniem rynkowym przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zasobów jednostek ochrony zdrowia oraz świadczeń zdrowotnych dostarczanych pacjentom. Zmiana niezwykle złożonego systemu może przybierać wiele różnorodnych form.

Odpowiedzialność prawna osób wykonujących zawody medyczne

Czasami chwila nieuwagi czy jedna błędna decyzja może zaważyć na dalszym życiu zawodowym, a także prywatnym osoby wykonującej zawód medyczny.

A TERAZ BUKIEL

Dzieci gorszego Boga?

W 1999 roku publiczną ochronę zdrowia wykreślono ze sfery budżetowej. Pretekstem było wprowadzenie składki zdrowotnej, usamodzielnienie szpitali oraz kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, co miało być przejawem urynkowienia.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Broń nas, Panie

Ochrona zdrowia jest droga, zarządzanie nią – podobno najtrudniejsze, a kasa – zbyt mała. Trzeba, nie dewastując systemu, dosypać 1,5% PKB i na tym zakończyć.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Rozsieciowane Lego – klocki szpitalne

Oddziały szpitalne to przede wszystkim miejscowi, silnie zintegrowani z lokalną społecznością specjaliści wytrenowani w stosowaniu schematów postępowania, w obsłudze określonego typu aparatury medycznej, a także szpitalnego systemu informatycznego.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij