Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 5/2017
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 5/2017

W majowym wydaniu "OPM" poruszamy tematykę związaną z funkcjonowaniem bloków operacyjnych - integracją sal, współpracy z centralną sterylizatornią oraz wyposażenia tych jednostek. W numerze ponadto: pediatryczna pracownia hemodynamiczna, elektronarzędzia, radiologia zabiegowa.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Opieka paliatywna, bezpieczne podawanie leków, systemy infuzyjne działające bez baterii i energii elektrycznej oraz opatrunki kapilarne.

ROZMOWA MIESIĄCA

Dokąd zmierza chirurgia naczyniowa w Polsce?

Rozmowa z dr. hab. n. med. prof. nadzw. Piotrem Szopińskim, kierownikiem Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

TEMAT NUMERU

Pediatryczna pracownia hemodynamiczna

W 2016 roku wykonano 1702 zabiegi kardiologii interwencyjnej w 9 pediatrycznych pracowniach hemodynamicznych (PCCL). Współczesne wymagania dotyczące jakości wykonywanych procedur sprawiają, że wyposażenie pracowni PCCL musi spełniać warunki najwyższej jakości, a personel musi być przygotowany merytorycznie i stale uzupełniać swoją wiedzę.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Blok operacyjny i centralna sterylizatornia – aspekty efektywnej współpracy

Centralna sterylizatornia wykonuje dekontaminację wyrobów medycznych, a blok operacyjny świadczy usługi poprzez procedury medyczne z wykorzystaniem sterylnych wyrobów medycznych. Zatem działy te są współzależne i nie ma tu znaczenia, czy dział dekontaminacji wykonuje usługi w ramach działalności własnej podmiotu, czy outsourcingu.

Systemy integracji do sal operacyjnych – przegląd dostępnych rozwiązań

Zintegrowana sala operacyjna to system informatyczny, który łączy nowoczesny sprzęt medyczny i niemedyczny używany na sali operacyjnej. System składa się z modułów odpowiedzialnych za określone zadania powiązanych ze sobą w spójną całość. Są to moduły odpowiedzialne m.in. za: sterowanie aparaturą medyczną i urządzeniami, zbieranie i rejestrację sygnałów z urządzeń medycznych oraz współpracę z systemami informatycznymi szpitala.

Możliwości zastosowania elektronarzędzi w chirurgii

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie rozwoju elektrochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w laparoskopii i innych technikach minimalnie inwazyjnych, oraz wskazanie kierunków jej dalszego rozwoju.

Operacje kardiochirurgiczne w inkubatorach – warunki bliższe ideałowi?

Kolejne generacje inkubatorów umożliwiają wykonywanie coraz szerszego zakresu czynności z minimalną ingerencją w środowisko zewnętrzne dziecka, takich jak ważenie czy wykonywanie badań obrazowych (np. zdjęć rentgenowskich, badań ultrasonograficznych) i innych.

Zasady postępowania obowiązujące w radiologii zabiegowej

Należy pamiętać, że podstawową metodą ochrony radiologicznej personelu w radiologii zabiegowej jest optymalizacja dawki dla pacjenta. Do lekarzy, pielęgniarek, techników rentgenowskich, pracujących przy pacjencie podczas wykonywania nadzorowanych obrazowo procedur interwencyjnych, nie dociera promieniowanie wychodzące bezpośrednio z lampy rentgenowskiej, a promieniowanie rozproszone powstające w pacjencie.

Badanie dopplerowskie tętnic nerkowych

Celem badania dopplerowskiego tętnic nerkowych jest ocena przebiegu i położenia oraz parametrów przepływu krwi, a także uwidocznienie zmian występujących w ich zakresie, takich jak: zwężenie, niedrożność, tętniak i przetoka tętniczo-żylna.

Kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne

Na salach operacyjnych mamy zazwyczaj do czynienia z układem dwóch kolumn: chirurgicznej i anestezjologicznej. O ile w przypadku kolumny chirurgicznej dominują półki na aparaturę medyczną i akcesoria, tak w przypadku kolumny anestezjologicznej liczba półek jest zazwyczaj ograniczona.

INFORMATYZACJA

Elektroniczna dokumentacja medyczna – gdzie jesteśmy?

Brak odpowiedniej standaryzacji dokumentacji elektronicznej, brak odpowiednich narzędzi i w konsekwencji brak decyzji o wprowadzeniu obowiązku prawnego stosowania EDM jest przyczyną niezwykle powolnego tempa jej wprowadzenia i nie zapewnia uzyskania wszystkich korzyści dla pacjentów, jakie przynieść by mogło jej powszechne stosowanie.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Modernizacja szpitala w Wejherowie – Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Raport z inwestycji

23 lutego 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka pooperacyjnego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie. Placówka planuje także budowę Bloku Operacyjnego wraz z nowymi pomieszczeniami diagnostycznymi. Inwestycja ma zostać ukończona w grudniu 2021 roku.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Co nowego wprowadzają ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Nowe edycje norm ISO 9001 oraz ISO 14001 wprowadzają szereg fundamentalnych zmian w zakresie systemów zarządzania jakością oraz systemów zarządzania środowiskowego. Ukierunkowane są one na zwiększenie dbałości o bezpieczeństwo funkcjonowania organizacji oraz głębszą jej integrację w poszczególnych obszarach.

Pakiet onkologiczny – sposób na choroby nowotworowe w Polsce

Mając na uwadze relatywnie długi czas oczekiwania na diagnostykę onkologiczną oraz limity na świadczenia zdrowotne, z dniem 1 stycznia 2015 roku wprowadzono w Polsce tzw. pakiet onkologiczny. Składają się na niego akty prawne różnej wagi, dające podstawy do organizacji systemu diagnostyki oraz leczenia onkologicznego w oparciu o kartę onkologiczną – Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO).

A TERAZ BUKIEL

Sztuka wyboru

Większość problemów zdrowotnych społeczeństwa powinna być rozwiązywana na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, bo nie wymaga to zaawansowanej technologii medycznej ani wąskiej specjalistycznej wiedzy. Zadaniem lekarza POZ jest „przesiać” problemy zdrowotne zgłaszane przez pacjentów.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Ile mamy szpitali?

Przed dziesięciu laty dr Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Opieki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia, zwrócił się do PZH o przygotowanie definicji szpitala. Opracowaliśmy taką definicję, wiedząc, że jest potrzebna do projektowanej ustawy. Skorzystaliśmy z definicji innych krajów europejskich.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Funkcjonalna całość

Odłóżmy na bok sieciowanie szpitali i skupmy się na zapisach o tzw. poradniach przyszpitalnych. To nowy termin oznaczający poradnie stanowiące komórkę organizacyjną szpitala, tworzące z nim „funkcjonalną całość” i tożsame co do rodzaju udzielanych świadczeń.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij