Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 11-12/2016
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 11-12/2016

Ostatnie w tym roku wydanie "OPM" porusza temat neurochirurgii i coraz powszechniej stosowanych w niej technik obrazowania. O sience fiction, które dziś jest rzeczywistością czyli o neuronawigacji w chirurgii kręgosłupa i mózgu opowiada prof. dr hab. Andrzej Maciejczak. Zastosowanie tych technik w codziennej praktyce na bloku operacyjnym przybliża dr Dariusz Łątka, ordynator Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Podręczna aparatura medyczna dla sportowców, obchody Światowego Dnia Udaru Mózgu, Akademicki Ośrodek Onkologiczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

ROZMOWA MIESIĄCA

Neuronawigacja w chirurgii mózgu i kręgosłupa

Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Maciejczakiem, ordynatorem Oddziału Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, kierownikiem Katedry Neurochirurgii i Spondyliatrii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

TEMAT NUMERU

Śródoperacyjne wspomaganie obrazem w neurochirurgii - zastosowanie nowoczesnych technologii

Wykorzystanie systemów neuronawigacji prowadzi do znamiennego poszerzenia możliwości współczesnej neurochirurgii i należy oczekiwać, że pojęcie no man‘s land, określające nieoperacyjne obszary mózgu, dotyczyć będzie coraz mniejszego obszaru struktur układu nerwowego, a określenie „neurochirurgia minimalnie inwazyjna” (minimally invasive neurosurgery) nabierze jeszcze bardziej dosłownego znaczenia.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Zaawansowane techniki resuscytacyjne - przegląd w odniesieniu do aktualnych wytycznych

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku w zakresie zaawansowanych technik resuscytacyjnych podkreślają wagę szybkiego reagowania w opiece nad pacjentem, które jest niezbędne, by zapobiegać wewnątrzszpitalnemu nagłemu zatrzymaniu krążenia (NZK).

Wyzwania i bolączki współczesnej kardiologii interwencyjnej

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Dariuszem Dudkiem, kierownikiem II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zastępcą kierownika Kliniki Kardiologii Interwencyjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Telemonitoring pacjenta kardiologicznego - standard czy wyzwanie?

Udokumentowany korzystny wpływ na wyniki leczenia, poprawa bezpieczeństwa chorych oraz zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki kardiologicznej są pozytywnymi rezultatami wdrażania usług zdrowotnych o charakterze on-line.

Kardiostymulacja przezskórna nieinwazyjna w diagnostyce choroby wieńcowej

W erze szybkiego rozwoju zaawansowanych inwazyjnych metod diagnostyki i terapii kardiologicznej swoją przydatność w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych może mieć również szybka i tania metoda diagnozowania niewydolności wieńcowej, wykorzystująca współczesną nieinwazyjną kardiostymulację przezskórną do wysiłkowego obciążenia serca.

Kompleksowe wsparcie środowiska anestezjologicznego

Rozmowa z Grażyną Rubiś-Liolios, dyrektor zarządzającą ds. systemów klinicznych, członkiem zarządu GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

Mobilny zestaw ewakuacyjny w zdarzeniach masowych - nowe rozwiązania w systemie państwowego ratownictwa medycznego

Dysponowanie przez każde województwo mobilnym zestawem ewakuacyjnym pozwoli na sprawniejsze zabezpieczenie osób poszkodowanych w wypadkach masowych i skróci czas oczekiwania na specjalistyczną pomoc medyczną.

INFORMATYZACJA

Informatyzacja w medycynie - aktualne wyzwania i prognozy

Rozmowa z Krzysztofem Groyeckim, wiceprezesem zarządu Asseco Poland S.A.

Chmura czy Data Center - przechowywanie danych medycznych

Obecnie dyrektorzy placówek nie stoją przed decyzją, czy wprowadzać systemy informatyczne, tylko kiedy rozpoczną wdrożenie i czy zdążą przed ustawowo wymaganym terminem prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, tj. 1 stycznia 2018 roku.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Ptojektowanie obiektów dla pacjentów z demencją lub chorobą Alheimera

Proces starzenia się polskiego społeczeństwa w ciągu ostatnich lat gwałtownie przyśpieszył, długość życia wzrosła. Wzrosła również świadomość konieczności zapewnienia osobom chorym na Alzheimera i pokrewne schorzenia właściwej opieki i terapii.

WYDARZENIA

OAiIT oraz ZDO na miarę szpitala XXI wieku

Trzecia edycja konferencji „Szpital XXI wieku”, organizowana przez „OPM”, odbyła się 13 października w Warszawie. Tym razem dotyczyła planowania, projektowania, budowy i działalności oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz zakładów diagnostyki obrazowej.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Wystawianie recept refundowanych - szczególne uprawnienia do świadczeń - cz. II

W obowiązującym rozporządzeniu zamieszczono graficzny wzór recepty, który należy stosować, jednakże najważniejsze jest, aby na recepcie były zamieszczone wymagane rozporządzeniem dane i informacje.

Kwalifikacja wadliwego wyrobu meydznego

Zgodnie z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych wprowadzane do obrotu i użytku wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze. Jednak nawet przy rygorystycznych przepisach może się zdarzyć, że jakiś wyrób medyczny nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Wtedy mamy do czynienia z incydentem medycznym, za który uznaje się wadliwe działanie, defekt, pogorszenie właściwości lub działania wyrobu, jak również nieprawidłowość w jego oznakowaniu lub instrukcji używania, mogące negatywnie wpłynąć na stan pacjenta lub użytkownika.

A TERAZ BUKIEL

25 lat - zbyt długo, by pamiętać?

Gdy zakładaliśmy OZZL, dobrze jeszcze w pamięci wszystkich tkwiły absurdy systemu publicznej ochrony zdrowia z okresu PRL. Budżetowe finansowanie szpitali powodowało, że w najlepszej sytuacji finansowej były te placówki, które przyjmowały najmniej chorych, oraz te, których dyrektor miał najlepsze „układy” z lekarzem wojewódzkim przydzielającym budżet.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Samosprawdzająca się przepowiednia

Od chwili wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i wyjścia z systemu budżetowego suma pieniędzy publicznych wzrosła trzykrotnie – z 24 mld zł do ponad 70 mld zł. To oznacza, że trzeba dbać o dochody obywateli, od których oblicza się składkę.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Busik telewizyjny

Media to tzw. czwarta władza, ale w sensie prawnym, z punktu widzenia zapisów umowy o leczenie, tj. historii choroby, to tylko „osoba trzecia”.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij