Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 10/2015
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 10/2015

 

W październikowym wydaniu miesięcznika Barbara Bulanowska, nowy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, opowiada o restrukturyzacji placówki i inwestycji budowy nowej siedziby szpitala. Temat Numeru porusza zagadnienie map potrzeb zdrowotnych. W numerze publikujemy artykuły z zakresu radiologii, diagnostyki obrazowej i sterylizacji.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Monitoring w pracowni MRI. Dyskusje o zdrowiu publicznym. System przechowywania i transportu próbek. Nabór kandydatów do programu HOPE. Konkurs SUPERMEDICUS. Forum Onkologii w listopadzie. Multipotencjalne urządzenie do diagnostyki serologicznej. Użycie środków kontrastowych.

ROZMOWA MIESIĄCA

Zwrot krakowskiego transatlantyku

Rozmowa z Barbarą Bulanowską, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

TEMAT NUMERU

Mapy potrzeb zdrowotnych – założenia a rzeczywistość

Powstanie regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych staje się powoli faktem. 14 kwietnia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie ministra zdrowia z 26 marca 2015 roku w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Kompleksowe wyposażenie zakładu radiologii – cz. I

Podstawową zasadą przy każdym zakupie i procesie tworzenia pracowni radiologicznej powinna być dbałość o efektywność i możliwie najpełniejsze wykorzystanie instalowanego wyposażenia. W ostatnich latach inwestycjom dokonywanym przez szpitale z pewnością sprzyjała możliwość uzyskania unijnego dofinansowania.

Diagnostyka termowizyjna w medycynie

Potencjał, jaki niesie ze sobą termowizja, przy nieustannym wzroście technologii kamer termowizyjnych, ma szanse stworzyć bardzo szeroki zakres zastosowań w wielu dziedzinach medycyny. Jest to metoda bezinwazyjna, stosunkowo tania i może być powszechnie dostępna.

Nowoczesne techniki leczenia chorób naczyniowych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego

Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp technologiczny w zakresie produkcji sprzętu wykorzystywanego w chirurgii naczyń, ale także w wyposażeniu w nowoczesne aparaty radiologiczne, ultrasonograficzne oraz urządzenia służące udrażnianiu naczyń tętniczych i żylnych, które stanowią o funkcjonowaniu każdego nowoczesnego oddziału naczyniowego.

Sterylizacja i transport sprzętu medycznego – aktualne wymogi

Zaopatrzenie placówek prowadzących działalność leczniczą w sterylny sprzęt jest istotnym elementem funkcjonowania, niezbędnym do zrealizowania procedur medycznych. Wyposażenie w sterylne wyroby medyczne uwarunkowane jest liczbą i rodzajem wykonywanych procedur medycznych.

PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY

Sterylizatory parowe

Proces zakupu oraz prawidłowej eksploatacji sterylizatora, pomimo powszechności tych urządzeń, nie jest zadaniem łatwym. Duża liczba dostawców, dostępnych wersji konstrukcyjnych, a także pojemności sprawia, że w tym przypadku nie zawsze sprawdza się typowe dla aparatury medycznej, „sparametryzowanie” warunków zakupu.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Centralna sterylizatornia – projektowanie i wyposażenie

Celem nowoczesnego szpitala powinno być leczenie z zachowaniem wszelkich kryteriów bezpieczeństwa. Liczba zakażeń szpitalnych jest jednym z bardziej istotnych aspektów. Przyczyną zakażeń zazwyczaj są narzędzia medyczne, opatrunki, bielizna zabiegowa i sprzęt medyczny. Dlatego na poziom bezpieczeństwa pacjentów szpitalnych ma wpływ funkcja sterylizatorni, a w szczególności jej organizacja i wyposażenie.

Aktualne wymogi sanitarno-higieniczne i ogólnobudowlane obowiązujące w szpitalach

Szpitale powinny być tak zaprojektowane, wykonane i urządzone, aby ich pomieszczenia zapewniały właściwe warunki sanitarne dla chorych, personelu pielęgniarskiego i innych pracowników. Spełnienie wymagań zawartych w przepisach jest niezbędne w celu niedopuszczenia do szerzenia się zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Projektowanie zakładu diagnostyki obrazowej – nadążyć za tempem rozwoju technologii

Dziedzina medycyny związana z obrazowaniem w tej chwili przeżywa bardzo szybki rozwój, jednak nie ma to dużego odzwierciedlenia w ogólnym opisie wymogów dla pomieszczeń, w których dany sprzęt rentgenodiagnostyczny ma się znajdować. Projektantom należy zalecać uzyskiwanie przed przystąpieniem do projektowania jak największej ilości informacji na temat przyszłego aparatu i przeprowadzanych w nim badań.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Wystawianie recept – najważniejsze zasady

Przepisując leki, warto pamiętać, że podstawowym aktem prawnym regulującym zasady wystawiania recept jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Istnieje kilka istotnych aspektów tej czynności, które warto omówić.

Rachunek kosztów i jego rola w zarządzaniu placówką medyczną

Narzędziem generowania informacji o kosztach działalności operacyjnej podmiotu leczniczego jest rachunek kosztów. Jako istotny element rachunkowości obejmuje: pomiar i dokumentację kosztów, ich ewidencję, rozliczanie, kalkulację oraz sprawozdawczość z zakresu kosztów.

Ogólne warunki umów – propozycja zmiany zapisu § 22

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest jednym z aktów prawnych, który porusza zagadnienia odpowiedzialności świadczeniodawcy, warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, sposobów finansowania świadczeń i kar umownych.

A TERAZ BUKIEL

Realia

„Nie chcemy, byście nas, zajmujących się ochroną zdrowia, nazywali szaleńcami, którzy nie uwzględniają realiów” – w takich słowach obecny minister zdrowia Marian Zembala zwrócił się niedawno do pielęgniarek żądających podwyżek płac.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Do budżetu i koniec

Obie partie walczące ze sobą na śmierć i życie są w jednym zgodne. Trzeba zlikwidować finansowanie ochrony zdrowia ze składek i wrócić do budżetu.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Kaliningrad

Kto nie uczestniczył jako poszkodowany lub ratujący w wypadku masowym, ten nie wie, jak dużym problemem jest często spotykany brak dokumentów przy poszkodowanych. I to zarówno tych identyfikacyjnych, jak i tych ubezpieczeniowych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij