Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 9/2015
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 9/2015

"Temat Numeru": nowoczesne technologie wykorzystywane w zintegrowanych salach operacyjnych. W wydaniu publikujemy rozmowę z prof. Grzegorzem Wallnerem tuż przed wrześniowym Zjazdem Towarzystwa Chirurgów Polskich. Praktycznych wskazówek na temat oszczędności na energii w szpitalu dostarcza tekst o instalacjach fotowoltaicznych.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Rusza działalność Nowego Szpitala Wojewódzkiego. Konkurs SUPERMEDICUS. Filtrowanie i klimatyzacja powietrza. Higiena personelu zabiegowego. Utylizacja opadów potencjalnie zakaźnych. Health for public, public for health. Światowa premiera na Targach WIHE. Zespół ds. współpracy z klastrami medycznymi.

ROZMOWA MIESIĄCA

Nie tracić dystansu do światowej chirurgii

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Grzegorzem Wallnerem, kierownikiem II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

TEMAT NUMERU

Zintegrowana sala operacyjna – szerokie spektrum możliwości

Dzisiejsze sale operacyjne są niezwykle zaawansowane technologicznie. Pojawiają się nowe techniki chirurgiczne i zabiegowe, które sprawiają, że na niewielkiej przestrzeni funkcjonuje coraz więcej różnych urządzeń. Pojawiły się nowe grupy produktów, na pierwszy rzut oka niemające zbyt wiele wspólnego z chirurgią czy medycyną w ujęciu ogólnym. Mowa o tzw. systemach zintegrowanych.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Organizacja i funkcjonowanie intensywnej terapii pediatrycznej w aspekcie leczenia ciężkiej sepsy

Prawidłowe leczenie ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego wymaga zarówno odpowiedniego przygotowania organizacyjnego pracy w ośrodkach, gdzie dzieci są leczone, jak i wyposażenia w niezbędny sprzęt pozwalający zarówno na monitorowanie, jak i podtrzymywanie podstawowych funkcji życiowych.

Rola oddziałów ratunkowych we wczesnym rozpoznaniu i leczeniu sepsy

W diagnostyce i leczeniu sepsy ważną rolę odgrywa podstawowy sprzęt medyczny taki jak: termometry, aparat do parametrów krytycznych i monitory kardiologiczne. Sprzęt ten jest na wyposażeniu SOR zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.

Nowoczesne systemy holterowskie

Badanie elektrokardiograficzne metodą Holtera oraz całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego to badania polegające na co najmniej dobowej rejestracji podstawowych parametrów życiowych za pomocą niewielkich, w pełni automatycznych urządzeń. Dane uzyskane podczas tych badań mają znaczenie nie tylko diagnostyczne, ale również pozwalają modyfikować terapię.

Współczesne systemy do artroskopii

Biorąc pod uwagę ciągły przyrost starzejącego się społeczeństwa, dąży się obecnie do coraz nowocześniejszych i mniej inwazyjnych metod leczenia chirurgicznego. Artroskopia, zaliczana do metod chirurgii małoinwazyjnej, jest powszechnie stosowaną metodą diagnostyczną oraz leczniczą. Zabiegi wykonane metodami małoinwazyjnymi są bezpieczniejsze, mniej traumatyczne i wyraźnie skracają okres rehabilitacji.

Blok operacyjny – zarządzanie i archiwizacja obrazów medycznych

Obecnie obrazowanie medyczne staje się krytycznym elementem procesu opieki zdrowotnej. Najdroższy i najbardziej zaawansowany element w szpitalu – blok operacyjny – wymaga specyficznego podejścia do tematu obrazowania na salach oraz archiwizacji.

PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY

Stoły operacyjne

Przegląd porównawczy stołów operacyjnych.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Projekt nowoczesnej infrastruktury IT w szpitalu

Dostęp do sieci internet oraz do usług realizowanych za pomocą sieci komputerowej jest nieodzownym wymogiem dla każdej firmy czy instytucji. W ten trend wpisują się także szpitale. W porównaniu do innych firm jednostki służby zdrowia różnią się jednak co do charakteru pracy oraz funkcji, jaką pełnią. Różnice te powinny być także uwzględnione w projekcie infrastruktury IT.

Badania elektrycznych urządzeń medycznych w zgodzie z EN 62353

Właściciele elektrycznych urządzeń medycznych muszą dbać o to, by były one bezpieczne dla użytkownika i pacjenta. Częścią składową bezpiecznej eksploatacji jest poddawanie urządzeń wymaganym badaniom zgodnie ze stanem techniki. W 2007 roku na całym świecie weszła w życie jednolita norma IEC 62353.

Inwestycje na blokach operacyjnych

Miniony rok obfitował w ważne dla regionów inwestycje szpitalne, które poprawiły warunki pobytu pacjentów w placówkach medycznych. W Krakowie zmodernizowano klinikę, oddział i blok operacyjny Centrum Onkologii. W Korfantowie z kolei stworzono możliwości dla komfortowego wykonywania zabiegów operacyjnych w Opolskim Centrum Rehabilitacji.

Instalacje fotowoltaiczne w placówkach medycznych – jak zaoszczędzić na energii elektrycznej?

Instalacja modułów fotowoltaicznych może mieć miejsce na gruncie, dachu lub nawet fasadzie budynku. Coraz większa konkurencja wśród instalatorów powoduje, że rozwiązania fotowoltaiczne stają się tańsze. Część polskich szpitali już podjęła się inwestycji w odnawialne źródła energii.

INFORMATYZACJA

Nowy etap w informatyzacji szpitali

Rozmowa z Krzysztofem Groyeckim, dyrektorem Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland S.A.

Zintegrowane systemy informatyczne w szpitalu – HIS, RIS, LIS

Celami daleko idącej informatyzacji są: podniesienie jakości rozliczeń, optymalizacja kosztów, automatyzacja prac, dokładniejsze i pełniejsze analizy oraz poprawa jakości dokumentacji.

System kompleksowy

Rosnące wymagania użytkowników i potrzeby instytucji „regulujących” rynek ochrony zdrowia wymagają od systemów informatycznych dedykowanych dla tego rynku coraz większego poziomu zaawansowania.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Obowiązkowe informacje w podmiotach leczniczych

Każdy podmiot leczniczy ma prawny obowiązek podawania określonych informacji do wiadomości pacjentów. Obowiązek ten jest realizowany przede wszystkim przez wywieszanie konkretnych informacji w formie pisemnej w miejscach ogólnodostępnych w budynku podmiotu leczniczego, w którym prowadzona jest działalność lecznicza. Dodatkowo można realizować go poprzez umieszczenie konkretnych informacji na stronie internetowej podmiotu leczniczego.

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat. Przekształcenia miały miejsce przede wszystkim w związku ze zmianami organizacyjnymi w zakresie formy działalności podmiotów udzielających świadczeń w sektorze opieki zdrowotnej. Powstającym lub modyfikowanym organizacyjnie podmiotom trzeba było zapewnić przepisy regulujące zasady dokumentowania działań medycznych.

Negocjacje – jak być skutecznym?

Realia podejmowania działalności leczniczej wymagają od specjalistów dużej elastyczności w prowadzonej komunikacji. Podmioty zajmują bardzo często różne stanowiska, reprezentując w większości przypadków odmienne interesy. Jak zatem skutecznie negocjować i kończyć porozumieniem trudne rozmowy?

A TERAZ BUKIEL

Déjà vu

NFZ jest traktowany jako uosobienie wszelkiego zła, jakie ma miejsce w publicznej służbie zdrowia w naszym kraju. Dlatego politycy uznali, że jego likwidacja będzie łatwym sposobem, aby pokazać „w pełnym świetle”, że zrywają z dotychczasowymi patologiami.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Susza

Sucho i gorąco na dworze. Co gorsza, to samo dotyczy polityki zdrowotnej, tyle że nie jest gorąco. Nic wielkiego się nie dzieje, jak to w kanikułę, jednak są ujawniane plany, co może się stać po wyborach. Zimno się robi, gdy się tego słucha.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Zabezpieczenie finansowania, czyli art. 156

W przypadku przeprowadzki podmiotu leczniczego do nowej siedziby trwający kontrakt z NFZ jest oczywistym „zabezpieczeniem finansowania” i jedyne, co trzeba uzyskać, to zgoda płatnika na zmianę miejsca udzielania świadczeń. Trochę czasu wymaga natomiast obserwacja zmian popytu.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij