Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 7/2014
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 7/2014

Współczesny szpital: funkcjonalny, nowoczesny, estetyczny – temat wydania. W numerze: nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budynkach szpitalnych, wentylacja i klimatyzacja bloków operacyjnych, identyfikacja wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz informatyzacja szpitali. Polecamy przegląd porównawczy systemów przyzywowych.

KALEJDOSKOP

Z kraju i ze świata

Gdzie sięga wzrok artroskopu. Pełna dokumentacja. Dla każdej pracowni. Konkurs SUPERMEDICUS.

ROZMOWA MIESIĄCA

Szpital nie może być omnibusem

Rozmowa z Małgorzatą Majer, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi, prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

TEMAT NUMERU

Nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budynkach szpitalnych z punktu widzenia architekta

Obecnie, w związku z galopującymi zmianami w przepisach dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać placówki medyczne, rosnącymi potrzebami na rynku usług medycznych oraz postępem technicznym, obiekty służby zdrowia zmieniają się, przebudowują się, przeobrażając w nowoczesne budowle. Szpitale są nie tylko bardziej funkcjonalne i nowoczesne, ale coraz bardziej estetyczne.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Szpital: podłoga, ściana, sufit

Istniejące do niedawna biało-niebieskie wnętrza szpitalne odchodzą w przeszłość. Architekci medyczni znający zasady tworzenia przestrzeni terapeutycznej wspomagającej leczenie mają do dyspozycji bardzo szeroką gamę produktów do stosowania na podłogi, ściany i sufity współczesnych szpitali.

Systemy gazów medycznych - aktualne wymogi

We współczesnej medycynie gazy medyczne pełnią istotne i różnorodne funkcje w procedurach medycznych realizowanych w jednostkach służby zdrowia. Wytwórcy instalacji rurociągowych gazów medycznych powinni na bieżąco śledzić informacje o pojawiających się czy planowanych zmianach tak, by móc jak najszybciej dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia prawnego.

Wentylacja i klimatyzacja bloków operacyjnych – struktury systemów, koszty eksploatacyjne

Specyfika bloków operacyjnych narzuca pewne warunki ograniczające i wymagania dla struktury stosowanych w nich układów klimatyzacyjnych. Wybór struktury systemu klimatyzacyjnego bloku operacyjnego oraz algorytmów sterowania ma zasadniczy wpływ na koszty energetyczne eksploatacji tych systemów.

Tereny zieleni przy szpitalach

Nowoczesny szpital realizujący potrzeby pacjentów i pracowników powinien wyróżniać się doskonale zaprojektowanym terenem zieleni, skutecznie wspomagającym leczenie i rekonwalescencję chorych oraz regenerację personelu. Przestrzeganie reguł dotyczących kształtowania zieleni wokół placówek ma na celu zachowanie ładu przestrzennego, przy równoczesnym umocnieniu funkcji rekreacyjnej, społecznej, przyrodniczej i terapeutycznej.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku w rozbudowie - raport z inwestycji

Blisko 56 tys. m2 powierzchni użytkowej zostanie łącznie wybudowane i przebudowane w ramach wielkiego projektu inwestycyjnego prowadzonego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym UM w Białymstoku. Zakończył się pierwszy etap przedsięwzięcia wart 120 mln zł netto. Całość prac zostanie zakończona w 2017 roku.

WYDARZENIA

Sukces I Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny - relacja

Trzy dni inspirującej wymiany doświadczeń i ponad sto osób zainteresowanych tematyką racjonalnej eksploatacji infrastruktury technicznej i inwestycji w szpitalach – tak w liczbach można podsumować I Kongres Nowoczesny Pion Techniczny, zorganizowany przez redakcję „OPM” i Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia.

INFORMATYZACJA

Okablowanie strukturalne – system nerwowy w jednostce zdrowia

Zmiana raz zbudowanego okablowania może być niemożliwa w warunkach codziennej pracy jednostki zdrowia. Stąd racjonalnym podejściem wydaje się zbudowanie takiego systemu okablowania do komunikacji fizycznej, czyli zbudowanie takiego systemu nerwowego, który będzie jak najdłużej funkcjonalny i niezawodny oraz będzie generował możliwie najmniejsze koszty.

Informatyzacja placówek – termin (ponownie) ustalony?

Odroczony termin wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej do placówek może budzić mieszane odczucia. Biorąc pod uwagę obecny stan informatyzacji jednostek oraz dokonujący się w nich postęp wdrożeń rozwiązań informatycznych, podjęta decyzja wydaje się słuszna i racjonalna. Te same powody skłaniają jednak do zadania pytania: czy nowy termin cyfryzacji obiegu dokumentacji wyznaczony na 1 sierpnia 2017 r. okaże się w pełni realny.

Identyfikacja wyrobów medycznych i produktów leczniczych. Jak sprostać przyszłym wymaganiom prawnym?

Problem nielegalnych leków jest bolączką zarówno krajów rozwijających się, jak i wysoko rozwiniętych. Unia Europejska podejmuje szereg działań zmierzających do ograniczenia dostępności produktów sfałszowanych. Tymczasem istnieje zestaw narzędzi umożliwiających pełną identyfikowalność produktów od momentu ich wytworzenia, aż do wydania pacjentowi.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamawiający – wykonawcy – podwykonawcy - Cz. I

W dziedzinie zamówień publicznych dość często występował problem płatności podwykonawcom, a właściwie zalegania niektórych wykonawców z płatnościami podwykonawcom. Niestety przyczyniło się to do upadłości wielu firm. Zapobiec temu miały zapisy Ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1473), która dotyczyła uregulowania sytuacji podwykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Inżynier kliniczny – niezbędna funkcja w jednostkach ochrony zdrowia

Podstawową rolą, jaką ma odgrywać inżynier kliniczny w jednostkach ochrony zdrowia, jest przede wszystkim zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie użytkowania aparatury medycznej będącej własnością danej jednostki. Dotyczy to głównie zapewnienia prawidłowej eksploatacji oraz kontroli i planowania okresowych przeglądów oraz niezbędnych napraw aparatury medycznej.

Rola jakości w funkcjonowaniu organizacji medycznej - Cz. II

Jakość opieki zdrowotnej powinna być priorytetem zarówno dla menedżerów, jak i osób kreujących kształt polityki zdrowotnej. Nadal jednak wiele instytucji opieki zdrowotnej unika rzetelnego rozwiązywania problemów jakościowych, maskując niejednokrotnie „bylejakość” pozornymi działaniami.

Ustalanie minimalnych norm zatrudniania personelu pielęgniarskiego i położnych. Obowiązujące zasady

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Charakterystyka prawna tajemnicy pielęgniarskiej

Zakres tajemnicy zawodowej obejmuje wszelkie informacje związane z pacjentem: dotyczące zdrowia, rodziny, preferencji seksualnej czy też kondycji finansowej. Należy zatem rozumieć tajemnicę zawodową bardzo szeroko – objęte nią są nie tylko informacje, jakie zostały uzyskane od samego pacjenta, ale też wszelkie dane, które zostały samodzielnie uzyskane przez personel medyczny.

A TERAZ BUKIEL

Dryfowanie?

Przyjęta niedawno przez rząd i skierowana do parlamentu Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przedstawiana jest – i przyjmowana przez większość komentatorów – przede wszystkim jako tzw. pakiet kolejkowo-onkologiczny, czyli przepisy, których celem jest ograniczenie kolejek do lekarzy specjalistów i ułatwienie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Sumienie

Piszę ten felieton 12 czerwca 2014 roku. Nie wiem, co będzie za miesiąc, kiedy będziecie Państwo go czytać. Myślę jednak, że będzie on aktualny teraz i zawsze, dotyczy bowiem etyki lekarskiej, która nie może być i nie jest ściśle skodyfikowana.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

440 000 problemów

Minister zdrowia 11 czerwca 2014 r. wydał Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej w podstawowej opiece zdrowotnej, a jednocześnie nowy prezes NFZ zarządzeniem nr 33 /2014/DSOZ z 16 czerwca 2014 r. uchylił z tym dniem wcześniejsze zarządzenie 42/2011/DSOZ ustalające te wzory, rezygnując tym samym z tego prawa na rzecz ministra zdrowia.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij