Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 11-12/2018
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 11-12/2018

W "OPM" 11-12/2018 przeczytasz m.in.:

  • co umożliwiają współczesne metody monitorowania pacjenta podczas operacji,
  • jakie zastosowanie ma neuronawigacja w endoskopowych zabiegach neurochirurgicznych,
  • w jaki sposób ultrasonograf ułatwia diagnostykę w SOR,
  • na czym polega specyfika organizacji SOR i jego współpracy z blokiem operacyjnym,
  • jakie tematy podjęliśmy podczas tegorocznej konferencji "Szpital XXI wieku" w Warszawie.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Nowoczesne urządzenia w gabinecie dermatologicznym, Międzynarodowy Dzień Radiologii, informatyzacja placówek.

ROZMOWA MIESIĄCA

Mamy ambicję, żeby być najlepszym szpitalem w Polsce

Rozmowa z Marcinem Jędrychowskim, p.o. dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

TEMAT NUMERU

Współczesne metody monitorowania czynności życiowych u chorych podczas operacji

Postęp w technikach monitorowania śródoperacyjnego pozwala na wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych operacji u coraz bardziej obciążonych pacjentów. To, co wydawało się niemożliwe do wykonania jeszcze do niedawna, wydaje się być osiągalne.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Neuronawigacja podczas endoskopowych zabiegów neurochirurgicznych

System neuronawigacji przestał już być tylko „ozdobnikiem” neurochirurgicznej sali operacyjnej, koniecznym – jak twierdzą niektórzy tradycjonaliści – „jedynie dla tych, co nie znają anatomii”.

Stentgrafty stosowane w leczeniu chorób aorty piersiowej – cz. II

Wraz z postępem technologicznym i nabieranym doświadczeniem rola stentgraftów w leczeniu chorób aorty piersiowej stawała się coraz większa. Powstawały nowe modele protez wewnątrznaczyniowych, stwarzające możliwości zastosowania ich nawet w mniej korzystnych warunkach anatomicznych.

Rozwój kardiologii inwazyjnej z punktu widzenia inżyniera klinicznego

Kardiologia inwazyjna w Polsce rozwijała się bardzo prężnie w latach 2005-2016. Sytuacja zmieniła się 31 maja 2016 roku, gdy Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła dokument pt. Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze.

ROZMOWA MIESIĄCA

Dostarczamy nie tylko sprzęt, ale i wiedzę

Rozmowa z Grażyną Rubiś-Liolios, dyrektor zarządzającą ds. systemów klinicznych, członkiem Zarządu GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Zastosowanie ultrasonografii w szpitalnym oddziale ratunkowym

Ultrasonografia jako metoda diagnostyki stosowana w  stanach nagłych umożliwia relatywnie tanią, szybką, nieinwazyjną, tym samym więc bezpieczną dla pacjenta ocenę patologii i  zaburzeń zagrażających jego zdrowiu lub życiu. Zastosowanie USG daje możliwość zwiększenia efektywności leczenia stanów nagłych, opieki nad pacjentem zarówno w  warunkach przedszpitalnych, jak i  podczas wewnątrzszpitalnej diagnostyki na  SOR.

INFRASTRUKTURA - WYPOSAŻENIE

Organizacja i funkcjonowanie SOR – współpraca z blokiem operacyjnym

Celem artykułu jest określenie charakterystyki wybranych elementów specyficznych dla Centrów Urazowych w Polsce w kontekście bloków operacyjnych, a także przedstawienie modelów bloków operacyjnych stosowanych na świecie dedykowanych Centrom Urazowym oraz zasad pracy zespołu urazowego w SOR.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ma już salę hybrydową - raport z inwestycji

Pod koniec czerwca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu została oddana do użytku nowa, hybrydowa sala operacyjna, służąca przede wszystkim zabiegom kardiochirurgicznym i naczyniowym. Jest jedynym tego typu obiektem w województwie opolskim.

INFORMATYZACJA

Od outsourcingu informatycznego nie ma odwrotu

Rozmowa z Krzysztofem Groyeckim, wiceprezesem zarządu Asseco Poland

Big Data i Data Mining – analiza i przetwarzanie danych medycznych

Przyrost danych obserwowany jest nie tylko w obszarze badań czy rozwoju, ale również w wielu innych dziedzinach funkcjonowania sektora zdrowia – organizacyjnej, finansowej czy klinicznej.

Elektroniczna czy w formie elektronicznej? O dokumentacji medycznej w komputerze

Aby móc odpowiedzieć na zadane w tytule artykułu pytanie, musimy najpierw rozgraniczyć dwa pojęcia: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej. Wbrew pozorom nie są to synonimy.

WYDARZENIA

Organizacja i technologie na miarę szpitala XXI wieku - relacja z konferencji

Tegoroczna konferencja „Szpital XXI wieku – planowanie, projektowanie, budowa, działalność” odbyła się w 4 października w Warszawie. Poświęcona była trzem obszarom: blokowi operacyjnemu, oddziałowi anestezjologii i intensywnej terapii oraz centralnej sterylizatorni.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Permanenty deficyt w ochronie zdrowia

Na koniec I kwartału br., według oficjalnych danych, zobowiązania ogółem placówek publicznej ochrony zdrowia wynosiły ponad 11,8 mld zł i miały tendencję rosnącą. W przeciwieństwie do zobowiązań wymagalnych rzędu 2,4 mld zł – ich dynamika w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku spadała.

Pakiet onkologiczny po staremu - nowe refleksje

Centralny rejestr z możliwością dostępu do niego z poziomu jednostki, która wykonuje świadczenia „pakietowe”, nie tylko usprawniłby pracę – podniósł efektywność pieniędzy wydawanych na pakiet ale także pozwolił na lepszy dostęp do informacji o stanie zdrowia swoich pacjentów lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

A TERAZ BUKIEL

Pełzająca kontrrewolucja

Dzisiaj w publicznej ochronie zdrowia mamy do czynienia z nową „pełzającą kontrrewolucją” – dokonywaną przez rządzących przeciwko obecnemu systemowi publicznej ochrony zdrowia i przeciwko oficjalnemu przekazowi rządu.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Podsumowanie

Na skutek trwającej w kraju permanentnej kampanii wyborczej nie wolno nawet wspomnieć o  współpłatnościach. Nie mówiąc o tym, że już dziś z własnej kieszeni ludzie płacą około 30% na  zdrowie.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Ambulatoryjność i stacjonarność

Piszę te  słowa przed uchwaleniem ostatecznej wersji „dwunastolistopadowo-świąteczno-niepodległościowej” ustawy, zakładając na  99,9%, że  zgodnie z  jej art. 2  12  listopada br. będzie z  nagła dniem świątecznym, a  zgodnie z  art. 4  „świadczenia opieki zdrowotnej w  szpitalach i  świadczenia opieki zdrowotnej w  ambulatoryjnej opiece zdrowotnej” będą w  tym dniu udzielane „według  zaplanowanej na  ten dzień kolejności zgłoszenia”.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij