Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 1/2019
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 1/2019

Pierwsze tegoroczne wydanie poświęcamy tematyce oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz neonatologicznych. Podejmujemy również zagadnienia związane z inwazyjnym leczeniem tętnic wieńcowych, doborem sprzętu endowaskularnego oraz zakażeniami w oddziałach intensywnej terapii.

KALEJDOSKOP

Kelajdoskop

Nowości z branży technologii medycznych - najnowsze urządzenia i sprzęt dla szpitali i placówek medycznych.

ROZMOWA MIESIĄCA

Brakuje nam młodych specjalistów

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Andrzejem Witkiem, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ginekologii onkologicznej w woj. śląskim, kierownikiem Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezesem Oddziału Śląskiego PTGiP

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Projektowanie i wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego

W resortowych kodach istnieje pojęcie oddziału ginekologiczno-położniczego. Jednak z punktu widzenia wymogów epidemiologiczno-sanitarnych powinny być to dwa odrębne działy. Zwłaszcza że przebywają w nich pacjentki, których obecność w tym miejscu wynika z zupełnie różnych powodów.

Infrastruktura oddziału neonatologicznego i intensywnej terapii noworodkowej

Podczas projektowania oddziałów szpitalnych, zwłaszcza tak wymagających jak neonatologia, należy przewidzieć wiele aspektów, w tym nowoczesne rozwiązania, które mają ogromny wpływ na proces leczenia pacjenta.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Niewydolność oddechowa w oddziale intensywnej terapii noworodka – aktualne standardy

Dziś na pierwszym planie znajduje się tendencja do prób pozostawienia pacjenta niewydolnego oddechowo na wentylacji nieinwazyjnej (rezygnacja z intubacji), a jeśli pacjent wymaga intubacji i wentylacji mechanicznej, priorytetem staje się jak najszybszy powrót do wentylacji nieinwazyjnej.

Diagnostyka, leczenie i monitorowanie ciężkich zakażeń w OIT

Bardzo pomocnym elementem jest diagnostyka obrazowa. Wykorzystanie aparatów ultrasonograficznych, rentgenowskich, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego pozwala czasami w bardzo trudnych warunkach potwierdzić diagnozę i znaleźć źródło zakażenia.

KOS-zawał potrzebny w całej Polsce

Zdaniem ekspertów każdy pacjent, bez względu na to, czy jest leczony w ośrodku będącym w sieci szpitali, czy nie, powinien móc skorzystać z programu KOS-zawał.

Inwazyjna diagnostyka i leczenie tętnic wieńcowych

W Polsce funkcjonuje 165 pracowni hemodynamicznych, w których większość wykonywanych procedur stanowią interwencje wieńcowe. Stworzenie sieci umożliwiającej zabezpieczenie wszystkich rejonów kraju w dojście do pracowni funkcjonujących w systemie 24/7 umożliwia szeroki dostęp do inwazyjnego leczenia kardiologicznego.

Dobór sprzętu endowaskularnego do rodzaju zabiegu

W strukturze zakładów diagnostyki obrazowej wyróżnia się kilka pracowni. Podstawowymi są: pracownia RTG, inaczej nazywana pracownią radiologii klasycznej bądź radiodiagnostyki, pracownia ultrasonografii i pracownia tomografii komputerowej.

Nowoczesne technologie w ratowaniu życia - zastosowanie sieci bezprzewodowych i cyfryzacja w zespole ratownictwa medycznego

Nowoczesne technologie mają także znaczący udział w organizacji opieki zdrowotnej i jej prawidłowym działaniu. Leczenie w dużej mierze opiera się na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji w formie cyfrowej.

Metody chirurgiczne w leczeniu chorób układu pokarmowego

Poszerzenie możliwości operacyjnych przy jednoczesnej minimalizacji urazu operacyjnego prowadzi do radykalizacji leczenia, możliwości leczenia przypadków, które wcześniej były nieoperacyjne, a przy leczeniu interdyscyplinarnym do uzyskiwania wyleczeń, wydłużenia lub poprawy jakości życia u pacjentów, którzy do tej pory byli leczeni wyłącznie paliatywnie.

Wykorzystanie badań ultrasonograficznych w praktyce neurologicznej

Rozwój ultrasonografii, możliwy dzięki coraz większej mocy komputerów i poprawie elektronicznej obróbki echa ultrasonograficznego, pozwala na coraz większe zastosowanie metody w rutynowej praktyce neurologicznej.

Radiologia w ocenie radiologów i specjalistów wybranych specjalności

PLTR przeprowadził ankietowe badanie, którego celem było określenie roli radiologii w medycynie przez radiologów, jak i lekarzy wybranych specjalności, reprezentatywnych dla środowiska medycznego.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Pacjent oczekujący leczenia potrzebuje rozmowy i wysokiej jakości obsługi

W szpitalach, w przychodniach publicznych czy w prywatnych gabinetach ciągle istnieje duża potrzeba odpowiedniego przygotowania personelu medycznego do komunikacji z pacjentem i jego rodziną.

Drugie życie NFZ

NFZ ma się zmienić. W myśl proponowanych założeń mają to być daleko idące zmiany jakościowe. Zarówno samego Funduszu, jak i − poprzez jego oddziaływanie − zmiany dotyczące całego systemu ochrony zdrowia.

Obowiązki informacyjne placówki posiadającej stronę internetową

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej możliwe jest wykorzystanie strony internetowej jako formy udostępnienia podstawowych danych placówki określonych w jej regulaminie organizacyjnym, w tym m.in. rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej czy opłat za świadczenia zdrowotne.

Zakażenia szpitalne w ujęciu prawnym

Zakażenia szpitalne są współcześnie traktowane jako zjawisko w sposób nieodłącznie związany z funkcjonowaniem placówki szpitalnej. Niemniej jednak obecnie istnieje coraz więcej możliwości i sposobów zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

A TERAZ BUKIEL

Gdzie jest generał?

Dotychczasowe dyskusje, przeprowadzane w ramach debaty „Wspólnie dla zdrowia”, nie omawiają całości systemu, ale skupiają się na pewnych wąskich, opisywanych odrębnie, a przez to niejako „wyrwanych z kontekstu” wycinków funkcjonowania publicznego lecznictwa.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Najważniejsze odkrycie

Dzięki precyzyjnemu narzędziu za 35 milionów, które nazwano dla niepoznaki mapami potrzeb zdrowotnych (nie definiując, co to potrzeba zdrowotna), wykryto wiele ukrytych, zakamuflowanych i zbędnych szpitali, o których nikt w województwach nie miał pojęcia.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Więcej pielęgniarek czy mniej łóżek?

Skąd dyrektorzy szpitali mają znaleźć pieniądze na zatrudnienie dodatkowych 30-60 pielęgniarek, by spełnić nowe normy? Staje przed nimi kolejny hamletowski dylemat: zatrudniać dodatkowe pielęgniarki czy nie zatrudniać? Zatrudnienie nowych pogorszy znacznie finansową kondycję SPZOZ-ów.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij