Wydanie nr 7-8/2018 - Ogólnopolski Przegląd Medyczny

Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 7-8/2018
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 7-8/2018

W wakacyjnym numerze "OPM" zawarliśmy tematy związane z możliwościami współczesnej aparatury USG, funkcjonowaniu i organizacji oddziałów intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz technikom stosowanym w chirurgii małoinwazyjnej.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Nowości na rynku wyrobów medycznych w zakresie radioterapii: szkło ekranujące, system pozycjonowania pacjenta, preparaty do pielęgnacji skóry, innowacyjne maski.

ROZMOWA MIESIĄCA

Zdrowie pacjentki to najlepsza inwestycja

Rozmowa z prof. Mirosławem Wielgosiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

TEMAT NUMERU

Zastosowanie technik małoinwazyjnych w chirurgii

Głównym celem zastosowania technik małoinwazyjnych jest zmniejszenie rozległości urazu, który powoduje zabieg operacyjny. Tego typu podejście wiąże się z mniejszym obciążeniem i ryzykiem dla pacjenta, co przekłada się na krótszy czas hospitalizacji i mniejszą liczbę zakażeń miejsca operowanego, powikłań septycznych i krwotocznych.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Przełomowe technologie w kardiologii

Współczesna medycyna staje się coraz bardziej zależna od postępu technologicznego. Kardiologia należy do najprężniej rozwijających się w ostatnim czasie dziedzin, w której stosowanie nowoczesnych technologii diametralnie zmienia proces terapeutyczny.

Oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego - organizacja i wyposażenie

Dla funkcjonowania oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej fundamentalne znaczenie ma zapewnienie całodobowej, profesjonalnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej o każdej porze dnia i nocy, we wszystkie dni tygodnia w celu natychmiastowej reakcji na określone sytuacje kliniczne w stanach zagrożenia życia.

Brakuje nam położników

Rozmowa z dr. n. med. Tadeuszem Urbanem, prezesem Śląskiej Izby Lekarskiej, ordynatorem Oddziału Położnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Rewolucja w zakresie dezynfekcji sond TV/TR oraz TEE w czasie 90/180 sekund

Dezynfekcja jest procesem, który powoduje zmniejszanie liczby drobnoustrojów poprzez niszczenie formy wegetatywnej. Od dawna stanowi jeden z punktów zmagań placówek medycznych w walce o ludzkie zdrowie i życie. W niektórych dziedzinach medycyny dezynfekcja stanowi problem nie tylko związany z jej skutecznością, ale również z czasem, jaki potrzebuje personel medyczny na ponowne przygotowanie sprzętu do zabiegu lub badania.

Możliwości diagnostyczne współczesnych aparatów USG

Ultrasonografi a jest powszechnym sposobem obrazowania klinicznego stosowanym do tkanek znajdujących się w głębi ciała. Jest jedną z najszerzej stosowanych metod obrazowania w wykrywaniu i diagnozowaniu chorób.

USG FAST w warunkach zespołu ratownictwa medycznego i izby przyjęć - nowoczesność w ratowaniu życia

O ile dość popularne stało się używanie urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej i powszechne stosowanie ratunkowej przezskórnej interwencji wieńcowej z implantacją stentów, o tyle USG ciągle nie znalazło uznania w lecznictwie przedszpitalnym.

Współczesna sala operacyjna i jej wyposażenie stosowane w zabiegach laryngologicznych

Jeżeli sala operacyjna służy tylko do wykonywania jednego profi lu zabiegów w ramach jednej specjalności, to stanowi to znaczące udogodnienie dla pracującego w niej personelu, ale jeżeli jest ona wielofunkcyjna, to organizacja pracy i jej wyposażenie sprzętowe stawiają pracującemu w niej zespołowi wielkie wyzwanie.

Bioprinting, czyli narządy z drukarki - wielkie możliwości czy ogromne zagrożenie?

Jednym z innowacyjnych obszarów znajdujących swoje zastosowanie w medycynie z zakresu wytwarzania jest dziedzina biomateriałów, rozumianych jako struktury będące w bezpośrednim kontakcie z żywymi tkankami, użyte w dowolnym zakresie i mające za zadanie zastąpić tkankę i/lub przejąć jej funkcję.

Diagnostyka radiologiczna w onkologii

Właściwy dobór metody diagnostycznej w diagnostyce onkologicznej zależy od regionu podejrzanego o proces chorobowy – w przypadku głowy i miednicy małej badaniem referencyjnym jest rezonans magnetyczny, przy nowotworach w zakresie klatki piersiowej i jamy brzusznej przewagę ma tomografi a komputerowa.

Techniki diagnozowania nowotworów o różnej lokalizacji z punktu widzenia inżyniera klinicznego

Inżynier kliniczny jest osobą będącą „pomostem” pomiędzy technologiami a ich użyciem w medycynie. Jest w stanie przetłumaczyć skomplikowany język maszyn i technologii na język medycyny. Obecnie w Polsce inżynieria kliniczna jest na etapie „raczkowania” – powoli wdraża się koncepcje do rzeczywistości.

WYDARZENIA

Nowoczesne techniki wspomagania i monitorowania terapii oddechowej - warsztaty firmy Dräger

System PulmoVista 500 to rozwiązanie oparte na technologii elektrycznej tomografi i impedancyjnej. Umożliwia ono nieinwazyjne monitorowanie oraz diagnozowanie – w czasie rzeczywistym – zaburzeń funkcjonalnych dystrybucji powietrza w płucach pacjenta.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Rola akredytowanego laboratorium w procesie potwierdzania bezpieczeństwa wyrobów medycznych

O zdolności laboratorium do badania wyrobów medycznych według norm zharmonizowanych z Dyrektywą Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych decyduje Polskie Centrum Akredytacji, nadając przedmiotową akredytację (dla TÜV Rheinland Polska akredytacja nr AB 904).

Guidelines a standardy udzielania świadczeń w Polsce

Stworzenie wytycznych na poziomie centralnym i kontrolowanie ich wpływu na opiekę zdrowotną i skutki leczenia pacjentów pozwolą nadać polskiej opiece zdrowotnej nową, wyższą jakość w zakresie udzielania świadczeń.

Zachowanie godności pacjenta w procesie leczenia - wyniki raportu NIK

Nie trzeba nikogo przekonywać, że zachowanie intymności i godności osoby poddawanej zabiegom medycznym jest niezwykle istotne. W istocie poziom komfortu gwarantowanego pacjentom w takich sytuacjach pokazuje jakość standardów cywilizacyjnych w placówkach ochrony zdrowia.

A TERAZ BUKIEL

Praca nikomu niepotrzebna

W ochronie zdrowia można znaleźć wiele przykładów pracy, której można by uniknąć. Praktycznie każda regulacja prawna skutkuje dodatkową i niepotrzebną pracą.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Jak długo można uszczelniać puste wiadro?

Najpierw wmawiano „ciemnemu ludowi”, że koniecznie trzeba zmienić Konstytucję. Jak już ta postprawda się utrwaliła, to zmieniano Konstytucję zwykłymi uchwałami sejmu niemego. Do czego to doprowadziło? Każdy myślący Obywatel może zobaczyć.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Epizodyczna podwyżka 6750 zł

Konsultowany w czerwcu br. projekt ustawy „rezydencko-podwyżkowej” zmieniającej ustawę „enefzetową” ma wprowadzić od 1 lipca br. refundowane przez Skarb Państwa podwyżki wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów i „niejako” przy tej okazji także refundowany wzrost wynagrodzenia zasadniczego do 6750 zł dla lekarzy specjalistów.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij