Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 10/2018
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 10/2018

Październikowe wydanie "OPM" poświęcamy radiologii zabiegowej i interwencyjnemu leczeniu udarów mózgu. Ponadto w numerze:

  • rozmowa z prof. Robertem Gasikiem na temat chorób kręgosłupa,
  • wymarzony zakład diagnostyki obrazowej według inżyniera klinicznego,
  • stentgrafty w leczeniu chorób aorty piersiowej,
  • rola informatyki w diagnostyce obrazowej,
  • gospodarowanie odpadami medycznymi w świetle nowelizacji Rozporządzenia.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Antybakteryjna folia chirurgiczna, szybkie testy na obecność infekcji,

ROZMOWA MIESIĄCA

Choroby kręgosłupa - cicha epidemia

Rozmowa z dr. hab. n. med. Robertem Gasikiem, prof. nadzw. NIGRiR, wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, kierownikiem Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii

TEMAT NUMERU

Radiologia zabiegowa - aktualne możliwości

Wybór metody obrazowania zależy przede wszystkim od tkanek, narządów lub ich czynności, które chcemy zobrazować, czyli od zakresu klinicznego procedur, jaki chcemy realizować. Dalszy wybór będzie zależeć od wpływu nośnika informacji oraz koniecznych do zastosowania środków farmakologicznych (np. kontrastujących) na organizm i jego funkcje życiowe, po dokonaniu rachunku potencjalnych zysków i strat.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Wymarzony zakład radiologii i diagnostyki obrazowej według inżyniera klinicznego

W strukturze zakładów diagnostyki obrazowej wyróżnia się kilka pracowni. Podstawowymi są: pracownia RTG, inaczej nazywana pracownią radiologii klasycznej bądź radiodiagnostyki, pracownia ultrasonografii i pracownia tomografii komputerowej.

Interwencyjne leczenie ostrych udarów niedokrwiennych mózgu – co nowego?

Obecnie nikt już nie kwestionuje kluczowej roli trombektomii mechanicznej w leczeniu udarów niedokrwiennych spowodowanych zamknięciem zatorowym lub zakrzepowym dużych tętnic domózgowych i śródczaszkowych. Zakończył się okres badań i teorii, a przyszedł czas na praktykę.

Stentgrafty stosowane w leczeniu chorób aorty piersiowej – cz. I

Wraz z postępem technologicznym i nabieranym doświadczeniem rola stentgraftów w leczeniu chorób aorty piersiowej stawała się coraz większa. Powstawały nowe modele protez wewnątrznaczyniowych, stwarzające możliwości zastosowania ich nawet w mniej korzystnych warunkach anatomicznych.

Kardiowertery-defibrylatory i ich zastosowanie

Urządzenie, które wykonuje defibrylację, to defibrylator. Jeśli wykonuje defibrylację zsynchronizowaną z czynnością komór serca, to jest to również kardiowerter. Obecnie używane są: manualne kardiowertery-defibrylatory, zautomatyzowane defibrylatory, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory oraz kamizelki defibrylacyjne.

Wielka wiedza dla małego człowieka

Rozmowa z dr n. med. Beatą Pawlus, konsultantem województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii, kierownikiem Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. św. Rodziny w Warszawie.

INFORMATYZACJA

Rola rozwoju informatyki we współczesnej diagnostyce obrazowej

Era komputerów otworzyła przed diagnostyką obrazową nowe możliwości zarówno w obszarze jakości obrazu, szybkości badania, jak i redukcji oraz sumowania dawki promieniowania jonizującego szkodliwego dla człowieka.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Decyzje wsparte komputerowo - znaczenie i wartość algorytmów diagnostycznych w ochronie zdrowia

Obecne połączenie informatyki biomedycznej i technik bioinformatycznych przyspieszy tworzenie nowej generacji systemów wspomagania decyzji, które będą przetwarzać i łączyć informacje między innymi w danych molekularnych, sygnałach i obrazach czy danych demograficznych.

Logistyka szpitalna

Efektywność pracy szpitala jest zależna od tego, jakie rozwiązania logistyczne są w nim stosowane. Celem artykułu jest prezentacja wyników pilotażowego badania dotyczącego tego, jak przedstawiają się podstawowe kwestie mające wpływ na logistykę szpitalną.

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, dowód osobisty i co dalej?

Od kilkunastu lat trwają prace nad systemem, który zapewniałby wiarygodność danych powstających w wyniku udzielania świadczeń medycznych oraz dostarczałby bezpiecznego narzędzia do identyfikacji i uwierzytelnienia pacjentów.

Gospodarowanie odpadami medycznymi

Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi spowodowała nałożenie obowiązku na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych do opracowania własnych szczegółowych procedur postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, transportu i wstępnego magazynowania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania.

A TERAZ BUKIEL

Ile kosztuje bezpłatność?

Świadomość, że utrzymanie „bezpłatności” świadczeń zdrowotnych też kosztuje, powinna skłonić osoby odpowiedzialne za kształt publicznej ochrony zdrowia do zastanowienia się, gdzie koszty te przekraczają korzyści z utrzymania „bezpłatności”.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Dwa światy

Medycyna ma ogromne pole do rozwoju, choć już potrafi wytwarzać nowe narządy, zmieniać zapisy genetyczne, przeszczepiać co się da. Ciągle tylko nie wiadomo, czy wszyscy tego chcemy.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Podwyżkologia

Za sprawą lipcowej noweli ustawy „enefzetowej” tworzy się nowa dziedzina wiedzy: podwyżkologia. Żeby zostać podwyżkologiem, trzeba być na bieżąco z setkami interpretacji, komentarzy, przykładów dotyczących różnorodnych relacji na linii pracodawca – lekarz oraz mieć własne doświadczenia w pracy w opiece zdrowotnej.To szczęśliwy czas dla prawników zdrowotnych, bo po raz kolejny mają okazję udowodnić, że bez nich się nie da.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij