Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 6/2018
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 6/2018

Czerwcowe wydanie "OPM" poświęcamy w pełni rozwiązaniom infrastrukturalnym, jakie funkcjonują we współczesnych szpitalach m.in. przy okazji artykułu dotyczącego instalacji gazów medycznych, systemów wentylacji i klimatyzacji, czy też infrastrukturze bloku operacyjnego. W numerze znajduje się również szczegółowa relacja z tegorocznego, V Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny, który odbył się pod koniec maja.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Nowoczesna chirurgia, neuronawigacja, system stereotaktyczny, substytut opony twardej, gąbki neurochirurgiczne, konferencja ewidencji świadczeń zdrowotnych.

ROZMOWA MIESIĄCA

Ujednolicenie standardów największym wyzwaniem CSK w Łodzi

Rozmowa z dr. hab. n. med. Pawłem Ptaszyńskim

TEMAT NUMERU

Bezpieczna eksploatacja systemu rurociągowego gazów medycznych i próżni

Na złożony proces eksploatacji instalacji gazów medycznych składa się szereg odpowiedzialnych czynności obsługowych, umożliwiających ich finalnie odbiór gazu (leku) w sposób bezpieczny przez pacjenta.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Infrastruktura bloku operacyjnego - panele, okładziny, szkło czy stał nierdzewna?

Sala operacyjna jest najważniejszym miejscem funkcjonowania obiektu opieki medycznej. Charakteryzuje się najwyższymi wymaganiami utrzymania aseptycznych warunków pracy oraz najbardziej skomplikowaną infrastrukturą.

Wentylacja i klimatyzacja w szpitalu - wytyczne do projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji

Nowe Wytyczne do projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą są doskonałym narzędziem pomocniczym w egzekwowaniu jakości nie tylko w nowych czy modernizowanych realizacjach, ale również w eksploatacji istniejących instalacji.

System poczty pneumatycznej na przykładzie Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu

Celem tego artykułu jest zainteresowanie służb medycznych możliwością wykorzystania poczty pneumatycznej do poprawy pracy i zapewnienia szybszego przebiegu informacji na terenie jednostki medycznej na przykładzie systemu funkcjonującego w Nowym Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Jak powinno wyglądać nowoczesne stanowisko opisowe?

Biorąc pod uwagę aktualne koszty pracy specjalistów, nie należy oszczędzać na ich komforcie. Odpowiednia pracownia, stanowisko oraz zapewniony dostęp do szybkich łączy mają bezpośredni wpływ na wydajność pracy.

Nowoczesna apteka szpitalna

Rozmowa z mgr. farm. Mikołajem Zerhau

Aktualne możliwości terapeutyczne chorób naczyniowych

W analizie schorzeń układu krążenia obwodowego należy uwzględnić schorzenia układu tętniczego, mikrokrążenia, układu żylnego oraz układu limfatycznego. Postępy w leczeniu umożliwiają zmniejszenie liczby patologii naczyniowych i ich skutków.

Bezpieczne zastosowanie laserów

Lasery mają szerokie zastosowanie w medycynie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ogólnych zasad bezpiecznego używania różnego typu laserów, niezależnie od rodzaju zabiegu i typu lasera w fazie przedoperacyjnej, śródoperacyjnej i pooperacyjnej.

Radioterapia wiązką protonową - rola fizyka medycznego

Proces radioterapii protonowej przebiega analogicznie do teleradioterapii konwencjonalnej, w której stosuje się wiązki fotonowe lub elektronowe. Podstawowa różnica polega na wykorzystaniu odmiennej charakterystyki oddziaływania protonów z materią.

Rola inżyniera klinicznego w szpitalu

Głównym obowiązkiem inżyniera klinicznego jest zapewnienie sprawności i bezpiecznego funkcjonowania aparatury medycznej, dbając jednocześnie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji z nią związanej. Niestety kadra zarządzająca nie zawsze dostrzega potrzebę utworzenia takiego etatu.

V KONGRES NOWOCZESNY PION TECHNICZNY

Efektywne rozwiązania infrastrukturalne podczas V Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny

26 maja zakończył się V Kongres Nowoczesny Pion Techniczny - wydarzenie dedykowane kadrze szpitalnej odpowiedzialnej za zarządzanie, administrację, finanse, informatyzację i infrastrukturę techniczną jednostek ochrony zdrowia.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Indywidualne konto zdrowia - koncepcja do rozważenia?

Dodatkowe koszty obywateli związane z koniecznością współfinansowania świadczeń, w postaci zawierania indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych, powinny być rekompensowane w ramach polityki fiskalnej państwa, czyli objęte ulgami podatkowymi.

A TERAZ BUKIEL

Skutki braku hierarchii ważności

Zasadą powinno być, że pomoc dla osób potrzebujących jest ważniejsza niż finansowanie z budżetu innych, partykularnych (niezwiązanych z funkcjonowaniem państwa) celów, jak dopłaty do różnych aktywności społecznych, kulturalnych czy gospodarczych.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Brak kadry i pieniędzy

Dzięki przynależności do Unii Europejskiej poprawiliśmy bazę szpitalną i wyposażenie. Teraz po pustych, odnowionych korytarzach przechodzą nieliczne panie pielęgniarki i lekarze.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Kolorowy czas oczekiwania w SOR-ach

W tworzącej instytucję SOR-u pierwszej Ustawie o ratownictwie medycznym z 25 lipca 2001 roku założono, że w pierwszej kolejności będzie w nim udzielana pomoc osobom z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia, stanowiącym bezpośrednie zagrożenie życia.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij