Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 3/2019
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 3/2019

Rozmową numeru jest wywiad z prof. Andrzejem Urbanikiem. Udowadnia on, że rozwój polskiej radiologii opiera się na świadomym, zrównoważonym i planowanym działaniu zarówno w kwestii wymagań względem pomieszczen i urządzeń, jak też podnoszenia kwalifikacji personelu. W numerze poruszana jest także szeroka gama zagadnień z zakresu diagnostyki obrazowej, w tym: wymiana sprzętu radiologicznego, wytyczne Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w sprawie teleradiologii czy standardy praktyki w neurologii zabiegowej.

Ponadto warto zapoznać się z niezwykle ciekawymi artykułami na temat rzeczywistości rozszerzonej w rozpoznawaniu wczesnych postaci nowotworów, druku 3D używanego w medycynie oraz cyberbezpieczeństwa w podmiotach medycznych.

 

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Oświetlenie zgodne z torem wzroku, dezynfekcja mgłą, glukometr (nie)inwazyjny, „inteligentny” stetoskop

Rozmowa numeru

Diagnostyka obrazowa w Polsce

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Andrzejem Urbanikiem, kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezesem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Wymiana sprzętu radiologicznego

Sprzęt radiologiczny posiada zdefiniowany okres eksploatacji, wynikający z nieuniknionego zużycia a przez to pogorszenia lub utraty jakości obrazowania, co powoduje, że po pewnym okresie staje się bezużyteczny. Na stan techniczny sprzętu wpływa częstość jego stosowania oraz serwisowania.

Wymagania dla pracowni TK i MR do wykonania poszczególnych badań

W niniejszym artykule przedstawiono przygotowane przez PLTR wskazania odnośnie wykonywania badań diagnostycznych z zakresu MR i TK w pracowniach, obejmujące m.in. warunki realizacji poszczególnych świadczeń, sposób ich organizacji oraz wymogi odnośnie personelu i wyposażenia aparaturowego.

Teleradiologia - wytyczne Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w sprawie jej zastosowania

Poniżej zaprezentowane zostały aktualne wytyczne Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące stosowania rozwiązań z zakresu teleradiologii, zatwierdzone przez organ w 2018 r.

Standardy praktyki w neuroradiologii zabiegowej

Odpowiednio zorganizowana placówka neuro/radiologiczna powinna być w stanie stale świadczyć usługi całodobowo przez 7 dni w tygodniu przez cały rok samodzielnie lub w ramach zorganizowanej sieci ośrodków.

Audyty kliniczne w radiologii - wytyczne Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego

Audyt kliniczny ma zasadnicze znaczenie dla nowoczesnej praktyki medycznej obejmującej weryfikację istniejących praktyk oraz identyfikację potencjalnych zmian i ulepszeń, w interesie bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawy wyników.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Rzeczywistość rozszerzona wsparciem w rozpoznawaniu wczesnych postaci nowotworów

Wirtualna rzeczywistość pozwala nam wspomóc szybką i skuteczną diagnostykę u pacjentów w sytuacjach, gdzie standardowa diagnostyka zawodzi. W Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu wykorzystywane są aktualnie trzy systemy obrazowania fuzyjnego wykorzystujące technologię rzeczywistości rozszerzonej.

Ultrasonografia point-of-care w monitorowaniu procedur inwazyjnych

Zarówno dostępność, jak i jakość aparatów USG oraz akcesoriów niezbędnych do stosowania POCUS w OIT stale wrasta. Urządzenia dostępne obecnie dają szerokie możliwości wsparcia procedur inwazyjnych.

Technologie stosowane w OIT przy monitorowaniu pacjentów z sepsą

Optymalne monitorowanie chorych septycznych pozwala na wdrożenie ukierunkowanego postępowania leczniczego i ciągłą ocenę jego skuteczności, co wspomaga podejmowanie decyzji terapeutycznych koniecznych dla osiągnięcia założonego celu, jakim jest zdrowie pacjenta.

Nowy Oddział Intensywnej Terapii w gdańskim UCK

13 lutego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku otwarto nowy Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej, będący trzecią tego typu jednostką w województwie pomorskim. Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 1 mln. zł.

Techniki endowaskularne stosowane w leczeniu przewlekłych zwężeń i niedrożności tętnic kończyn dolnych

Zabiegi endowaskularne są mniej inwazyjną alternatywą zabiegów chirurgicznych i są stosowane w leczeniu zwężeń lub niedrożności naczyń, patologicznych poszerzeń, czyli tętniaków i krwawień.

Implantologia: druk 3D w medycynie

Zastosowanie metod druku 3D pozwala na uzyskiwanie struktur, które są niemożliwe albo bardzo trudne do wytworzenia w inny sposób. Co więcej, daje możliwość modelowania skomplikowanych kształtów z dużą dokładnością oraz dostosowania działania do indywidualnych potrzeb pacjenta.

INFORMATYZACJA

Cyberbezpieczeństwo w podmiocie medycznym

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stanowi duże wyzwanie dla podmiotów medycznych, które zostaną zakwalifikowane do grupy operatorów usług kluczowych. Jednakże, nawet jeśli dana placówka nie zostanie uznana za takiego operatora, podstawowe obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem w dalszym ciągu będą ją obowiązywały.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Wytwórcy wyrobów medycznych w obliczu zmieniających się wymagań prawnych Unii Europejskiej

Nowe rozporządzenie MDR 2017/745 w większości bazuje na dyrektywie MDD z 1993 roku. Nie oznacza to jednak, że wytwórcy unikną sporego nakładu pracy w celu sprostania nowym wymogom Unii Europejskiej, jeżeli nadal chcą zachować swój status po 2020 roku.

Raport NIK o zakażeniach szpitalnych

Kontrolerzy NIK sprawdzili 22 placówki medyczne w tym 17 publicznych SPZOZ-ów oraz cztery powiatowe stacje SANEPID-u. Źródła zakażeń szpitalnych są znane i dość dobrze zdiagnozowane.

Do czego służą systemy sprawozdawczości?

Systemy sprawozdawczości traktowane są po macoszemu i „odwdzięczają się” tym samym swoim użytkownikom. W związku z czym systemy sprawozdawczości, jakimi posługują się ZOZ-y nie spełniają roli, jaką spełniać powinny.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Zapałki, tabliczki, psy i gałęzie

W sytuacjach zagrożenia życia opóźnienie dojazdu o minutę, dwie może zakończyć się nieskuteczną RKO. I co mam wtedy wpisać w rubryce „bezpośrednia przyczyna zgonu”? Pacjent zmarł, ponieważ tabliczka z numerem domu nie wisiała na swoim miejscu?

A TERAZ BUKIEL

Ludzie, którym się nie poszczęściło

Gdyby prezes PiS traktował poważnie to, co powiedział, gdyby szanowali jego słowa posłowie PiS, to kierując się tym i prawdą, która wynika z przytoczonego niżej badania, porzuciliby pomysł „nowej piątki”, a pieniądze przeznaczone na te cele, skierowaliby do publicznej ochrony zdrowia.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Nawijanie makaronu na uszy

Tak mi przyszło do głowy, że lepiej, aby szczepieniami zajmowali się fachowcy, a politycy ich słuchali i wspierali zamiast nawijać makaron, że zaszczepimy wszystkie dzieci najlepszymi szczepionkami. Żaden kraj nie wpadł jeszcze na taki pomysł i tego się trzymajmy po kolejnych wyborach. Wiedza i polityka muszą się wspierać.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij