Rada naukowa:

 • prof. dr hab. n. med. Janusz Andres, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander R. Sieroń, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej S. Urbanik, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy M. Walecki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech J. Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. inż. Janusz Jeżewski, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu
 • dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Recenzenci i konsultanci:

 • prof. dr hab. n. med. Janusz Andres, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander R. Sieroń, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej S. Urbanik, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy M. Walecki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech J. Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Janusz Jeżewski, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu
 • dr n. med. Robert Gałązkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr n. med. Krzysztof Kuszewski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
 • dr Małgorzata Paszkowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • dr Łukasz Szarpak, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • lek. Krzysztof Bukiel, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w Bydgoszczy
 • Elżbieta Cierlica, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie
 • mgr inż. Marek Piotrowski, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • mgr inż. Witold Ponikło, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
 • mgr inż arch. Artur Słabiak, Pracownia Archi+, Warszawa
 • lek. Dorota Tukaj, Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
 • lek. Marek Wójtowicz, AMG Centrum Medyczne Szpital Powiatowy w Rykach