Kategoria: Harmonogram Wydawniczy

Harmonogram Wydawniczy - Ogólnopolski Przegląd Medyczny
OPM.pdf

Harmonogram Wydawniczy - Ogólnopolski Przegląd Medyczny

Kategoria: Szpital XXI wieku - Wokół pediatrii i neonatologii

Materiały zaprezentowane podczas konferencji "Szpital XXI wieku", która odbyła się 12 października 2017 r. w Warszawie.

Kategoria: Wzory legitymacji uprawniających do świadczeń refundowanych

Rozporządzenia Ministerstwa w sprawie warunków przyznania odpowiednich uprawnień do świadczeń refundowanych, zawierające wzory dokumentów. Uzupełnienie artykułu "Wystawianie recept refundowanych - szczególne uprawnienia do świadczeń".