Sala hybrydowa to sala operacyjna, w której mamy możliwość przeprowadzania zabiegów operacyjnych o zmniejszonej inwazyjności, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik obrazowania.

Sala hybrydowa to w pełni wyposażona sala opercyjna, której serce stanowi system obrazowania. W dzisiejszych czasach najczęściej jest to angiograf, choć może nim być rezonans magnetyczny czy tomograf komputerowy.
Do tego dochodzi możliwość uzyskania obrazów ultrasonograficznych, wykonywania pomiarów hemodynamicznych czy korzystania z systemów nawigacji.

System zbudowany na potrzeby interwencji kardiowaskularnych najczęściej jest wykorzystywany przez kardiologów, kardiochirurgów czy chirurgów naczyniowych. Nie należy jednakże zapominać o grupach zawodowych, takich jak anestezjolodzy, technicy radiologii perfuzjoniści czy pielęgniarki, którzy ściśle współpracują przy wykonywanych procedurach.

Dlatego planując budowę sali hybrydowej, należy bardzo dokładnie rozplanować ułożenie systemu obrazowania, lamp operacyjnych, rodzaju stołu operacyjnego umożliwiającego wykonywanie badań obrazowych, miejsca dla monitorów zapewniających możliwość śledzenia obrazów angiograficznych, obrazów echokardiograficznych i zapisów parametrów życiowych pacjenta czy też diatermii chirurgicznej, respiratora, sztucznego płuco-serca tak, aby w każdej chwili można było bezkolizyjnie wykorzystać posiadane zasoby i możliwości.

Przeczytaj artykuł online