Endoskopia to ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych w medycynie i w weterynarii, polegających na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopów.

Projektowanie nowoczesnego działu endoskopii wiąże się z koniecznością zaprojektowania, poza działem typowo ambulatoryjnym, także całego obszaru pracowni i zespołów zabiegowych towarzyszących, powiązanych bezpośrednio z funkcjonowaniem działu, w tym także bloku operacyjnego dla zabiegów laparoskopowych. Od wielkości placówki, jej rangi w regionie oraz poziomu referencyjności szpitala zależy w dużej mierze układ funkcjonalny oddziału. Dlatego też przed rozpoczęciem procesu projektowego należy uzgodnić z przyszłym użytkownikiem założenia wstępne do projektowania.