W dniach 24-26 maja odbędzie się V już edycja Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny. Tym razem spotkanie odbędzie się w Łodzi i towarzyszyć mu będzie zwiedzanie Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.

Lokalizacja:
Łódź, CSK
Data rozpoczęcia:
24.05.2018
Data zakończenia:
26.05.2018
Strona www:
http://piontech...

Wydarzenie adresujemy do dyrektorów szpitali, dyrektorów ds. technicznych, kierowników działów eksploatacyjnych, specjalistów ds. aparatury medycznej, a także dyrektorów administracyjnych i ekonomicznych, osób zajmujących się obsługą przetargów w szpitalach, reprezentantów administracji samorządowej, przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką sprawnego zarządzania pionem technicznym szpitali i usprawnieniem funkcjonowania placówek medycznych.

Podczas Kongresu prelegenci poruszają m.in. kwestie skutecznego zarządzania infrastrukturą techniczną szpitali, racjonalnej eksploatacji sprzętu medycznego, zasad serwisowania aparatury, finansowania szpitali czy też zasad i obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ideą wydarzenia jest połączenie wiedzy teoretycznej na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia z prezentacją praktycznych rozwiązań.

Wśród tematów prelekcji tegorocznej edycji znajdą się m.in.:

 • Centrum Kliniczno–Dydaktyczne w Łodzi (CKD) – szpital kliniczny jako kluczowy element kampusu uczelni medycznej - Paweł Ptaszyński – z-ca dyr. ds. medyczno-organizacyjnych CKD w Łodzi
 • Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi – stan obecny i perspektywy rozwoju - Jacek Grabowski – kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Współpraca z generalnym wykonawcą – zalety i wady - Rafał Guzowski – prezes zarządu Nowego Szpitala Wojewódzkiego sp. z o.o.
 • Odpowiedzialność za przygotowanie postępowania - Teresa Grabowska-Chudy - praktyk i konsultant z zakresu zamówień publicznych
 • Model zaprojektuj – wybuduj – wyposaż w kontekście prawa zamówień publicznych - Ewa Żak – ekspert ds. zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów
 • Optymalizacja zarządzania aparaturą i zarządzanie służbami technicznymi - Michał Marek – z-ca Kanclerza ds. Inwestycyjno–Technicznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Poczta pneumatyczna – korzyść dla szpitala - Iwona Łobejko - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego numer 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
 • Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia - Jarosław Feliński - prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna - Paweł Masiarz – z-ca dyrektora CSIOZ ds. Teleinformatycznych
 • Przyznawanie dofinansowania z EFRR dla sektora ochrony zdrowia - Hubert Musialik - radca prawny zatrudniony w Instytucji Zarządzającej jednym z Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Doświadczenia wynikające z wprowadzenia systemu IOWISZ przez podmioty lecznicze - Jerzy Bójko - z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie – aktualny stan inwestycji - Marcin Jędrychowski - pełnomocnik Rektora UJ ds. inwestycji "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu"

Szczegóły znajdują się na stronie: piontechniczny.pl

Warunki uczestnictwa i możliwość rejestracji dostępne są pod linkiem: piontechniczny.pl/rejestracja