Stopień skomplikowania terapii respiratorowej i liczba możliwości jej zastosowań wzrastają, za czym musi nadążyć zarówno menadżer jak i personel szpitala.

Terapia respiratorem jest jednym ze standardów opieki w szpitalnym oddziale ratunkowym i w opiece przedszpitalnej. Pacjenci wymagający wspomagania oddechu nie należą do jednorodnej grupy i często wymagają odmiennych oraz zaawansowanych technik respiratoroterapii. Respiratory transportowe powszechnie używane w polskich oddziałach ratunkowych i zespołach ratownictwa medycznego nie spełniają wymagań stawianych nowoczesnym respiratorom, a ich użycie może wiązać się ze szkodą dla pacjenta. Rośnie potrzeba stosowania nowoczesnych respiratorów dysponujących wieloma trybami pracy w opiece nad pacjentami w stanach nagłego zagrożenia życia, a najbardziej obiecującą i jednocześnie niedocenianą w Polsce metodą wspomagania oddechu jest terapia nieinwazyjna.