W październiku 2017 r. pojawiły się Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych.

Długo oczekiwane Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia stanowią one oficjalne stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej.

Stowarzyszenia, które podjęły się trudnego zadania opracowania tych wytycznych (PSSM, SHL i Narodowy Instytut Leków), jako cel nadrzędny w swojej działalności wpisaną mają profilaktykę zakażeń. Temat ten nie dotyczy jednak tylko szpitalnictwa, ale również wszelkich jednostek świadczących usługi związane z higieną i kosmetyką (studia kosmetyczne, tatuażu, gabinety fryzjerskie, gabinety medycyny estetycznej itp.). Ponieważ w Polsce nie ma jednoznacznych przepisów, które prawnie regulowałyby kwestie sporne w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych, konieczność opracowania wytycznych wydaje się bezsporna. Powstały one w oparciu o normy polskie, wytyczne innych państw, jak i akty prawne dotyczące placówek medycznych, stanowiące o podobnym do sterylizacji wyrobów zakresie tematycznym.

aut. Dorota Kudzia-Karwowska, więcej w nr 1-2/2018 „OPM” oraz na stronie PSSM.