„Kobiece sprawy” to 7. edycja kalendarza, przygotowywanego przez Gedeon Richter, pod kierownictwem artystycznym Andrzeja Pągowskiego.

Każdy z artystów zaangażowanych w projekt tegorocznego kalendarza na swoich plakatach ukazał różne sprawy kobiet. Autorzy tegorocznej edycji to uznane postaci ze świata plakatów: Bartosz Kosowski, Mirosław Adamczyk, Patryk Mogilnicki, Tomasz Bogusławski, Andrzej Pągowski, Ola Niepsuj, Ryszard Kaja, Jan Bajtlik, Dawid Ryski, Maja Wolna, Mieczysław Wasilewski oraz Wiktor Sadowski.

Jak tłumaczy Andrzej Pągowski, Kalendarz Gedeon Richter jest wyjątkowym nośnikiem przekazu społecznego, poruszającego temat kobiet w dzisiejszym świecie. – Na kartach kalendarza zobrazowaliśmy codzienne życie współczesnych kobiet. Odpowiedzialność, jaka spoczywa na ich barkach za najbliższych, ich zdrowie i szczęście, ponieważ to wciąż one czują się zobligowane do zapewnienia harmonii w rodzinie – mówi artysta. – Na plakatach zilustrowaliśmy także dążenia kobiet do zachowania własnej wrażliwości i empatyczności przy jednoczesnym emanowaniu siłą i zdolnościami przywódczymi, zarówno w życiu zawodowym, jak i domowym. To fascynujące, jak wiele jest spraw i ról, które współczesne kobiety muszą zgrać każdego dnia.