Rolą inżynierów oprócz codziennej opieki nad maszynami jest przeprowadzanie systematycznych analiz kosztów bieżących i stosowanie metod umożliwiających ich optymalizację.

Sprzęt medyczny stanowi znaczącą część majątku szpitala, dlatego optymalne zarządzanie nim jest
bardzo ważną kwestią i ma bezpośredni wpływ na wynik ekonomiczny placówki. Odpowiednie narzędzia (systemy) pozwalają dokonywać interpretacji ilościowej i dają konkretne dane (wskaźniki) umożliwiające optymalne zarządzanie bazą sprzętową poprzez podejmowanie racjonalnych decyzji.

W dłuższej perspektywie pomagają w dokonywaniu wyboru sprzętu mniej awaryjnego oraz generującego mniejsze koszty eksploatacyjne w skali roku. Umożliwia to obranie odpowiedniej strategii w przyszłości – podczas tworzenia planów zakupowych i określania wymogów dotyczących nowo kupowanych urządzeń.

Mamy możliwość, aby dostrzec moment, w którym aparat się wysłużył i generuje nadmierne koszty (np. zbyt częsta wymiana materiałów eksploatacyjnych). To z kolei predysponuje do przyspieszenia zakupu nowej aparatury ze względu na nieopłacalność utrzymania obecnej.